Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 472
Họ và tên: Dương văn Ổn
Địa chỉ : Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên
Điện thoại : 0902100123
Email : duongonhy@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh có được hưởng phụ cấp công vụ không?
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

- Năm 2001 tôi được Ban tổ chức Tỉnh ủy quyết định tuyển dụng về công tác tại Tỉnh Đoàn hưởng 85% của ngạch 01003, bậc 1, hệ số 1,86, mức lương 332.010 đồng. - Năm 2002 tôi được Tỉnh Đoàn quyết định bổ nhiệm chính thức ngạch công chức hưởng 100% lương ngạch 01003, bậc 1, hệ số 1,86 mức lương 390.600đ. - Năm 2009 Tỉnh Đoàn có quyết định nâng lương tôi được hưởng hệ số lương 3,00 . - Tháng 8/2010 Tôi được Ban thường vụ Tỉnh ủy điều động, luân chuyển và giới thiệu để bầu chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh . - Tháng 9/2010 Tôi được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê chuẩn giữ chức danh phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh và hưởng phụ cấp chức vụ hệ số:0,7 mức lương tối thiểu. - Từ 2012 vì tôi là cán bộ công chức luân chuyển từ tỉnh Đoàn sang Hội Chữ thập đỏ tỉnh giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nên ngoài hệ số lương, phụ cấp chức vụ tôi được hưởng 25% phụ cấp công vụ ( Khối Đảng đoàn thể hưởng 55% phụ cấp công vụ). - Tháng 5/2017 Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 tổ chức (vì lý do khách quan Thường trực Tỉnh ủy có văn bản thông báo tam thời tôi không tham gia Ban chấp hành khóa 2017-2020 và đến 8/2017 tôi bị kỷ luật hình thức khiển trách). Vì vậy kể từ đây tôi không còn được hưởng phụ cấp công vụ 25% nữa. - Đến tháng 1/2020 Tôi được phục hồi chức vụ: Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh và được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hưởng phụ cấp chức vụ :0,7 mức lương tối thiểu. Tuy nhiên về phụ cấp công vụ 25% tôi lại không được hưởng như thời điểm trước đây nữa. Nay tôi trân trọng kính chuyển câu hỏi và muốn hỏi là việc tôi hiện không được hưởng phụ cấp công vụ 25% như trước là đúng chưa? Theo quy định hiện nay thì tôi còn là công chức hay là viên chức và có được hưởng phụ cấp 25% như trước đây không? Trân trọng kính chuyển và mong quý cơ quan quan tâm, chia sẻ và có câu trả lời giúp? Cảm ơn quý cơ quan!

Ngày phản ánh: 07/12/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 04/01/2021
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Dương Văn Ổn, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Phạm vi và đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ được quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ. Theo đó, chế độ phụ cấp công vụ áp dụng đối với đối tượng là công chức được các cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại các tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp do các tổ chức đó trả lương. Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị Ông liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Hưng Yên để được giải đáp. Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn