Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 453
Họ và tên: Châu Thị Thanh Diệu
Địa chỉ : Trà Vinh
Điện thoại : 0919907648
Email : thanhdieugdcl@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Thực hiện Nghị định 76/2019/NĐ-CP
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tại khoản 1, điều 10 Nghị định 76/2019/NĐ-CP có quy định: Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong các trường hợp: “Trường hợp được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cử đi học bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm thì được hỗ trợ tiền mua tài liệu học tập và hỗ trợ 100% tiền học phí, chi phí đi lại từ nơi làm việc đến nơi học tập”. Như vậy đối với một số trường hợp công chức, viên chức, người lao động đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau có được hưởng trợ cấp theo quy định trên hay không, cụ thể: - Trường hợp người được cử đi tham dự các lớp: bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp phòng, lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, các lớp nghiệp vụ chuyên môn theo Kế hoạch của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo hàng năm. - Trường hợp người có nhu cầu và được cử học các lớp chứng chỉ ngoại ngữ trình độ chuẩn Châu Âu, chứng chỉ tiếng Khmer. - Đối với người được cử đi học các lớp trung cấp, cao cấp chính trị... có chi phí tổ chức đi học tập thực tế. - Đơn vị tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi có phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội cho công chức, viên chức, người lao động thực hiện giao lưu học tập kinh nghiệm với các đơn vị trong và ngoài địa bàn tỉnh. - Người có nhu cầu đào tạo nâng chuẩn hoặc văn bằng hai (theo quyết định của đơn vị có thẩm quyền).

Ngày phản ánh: 10/12/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 07/01/2021
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Châu Thị Thanh Diệu, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Điều 10 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; kinh phí, quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo quy định tại Điều 36 và Điều 37 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Trà Vinh thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị bà liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Trà Vinh để được giải đáp. Bộ Nội vụ thông tin để Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn