Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 519
Họ và tên: Hồ Thị Thủy
Địa chỉ : 68/22B Trương Định, Phước Mỹ, khu phố 8, PR-TC, Ninh Thuận
Điện thoại : 0982737176
Email : thuy.ht15@oude.edu.vn
Lĩnh vực:Công tác Thanh nên
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Về trợ cấp một lần theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Xin kính hỏi Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc sắp xếp bố trí đội viên tri thức trẻ 30a sau khi kết thúc dự án: Hợp đồng của đội viên tri thức trẻ 30a đến 31/12/2020 là kết thúc, đa số tri thức trẻ đã công tác 7-10 năm tại địa phương, đã sắp hết thời gian hợp đồng mà Bộ nội vụ vẫn chưa có văn bản trả lời hay định hướng gì cho đội viên tri thức trẻ, làm cho 30a không yên tâm công tác, lúc nào cũng lo lắng mai mốt này sẽ đi đâu về đâu, hay ở ngoài chợ bán rau hành. Đội viên 500, 600 thì được tập huấn, tổng kết và luôn có văn bản chỉ đạo sắp xếp bố trí nhưng về thời gian công tác thì đội viên 30a là lâu hơn, cống hiến nhiều hơn vẫn không được Bộ Nội vụ quan tâm. Có một số đội viên 30a sau khi hết hợp đồng đã ngót nghét trong độ tuổi 40, liệu ra tìm việc được hay không khi tuổi trẻ đã cống hiến hết cho vùng quê nghèo khó. Đề nghị Bộ trưởng trả lời rõ để 30a chủ động chuẩn bị về việc làm sau khi hết dự án.

Ngày phản ánh: 11/12/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 08/01/2021
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Hồ Thị Thủy, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: “Theo quy định tại mục b, khoản 2 điều 3 của Quyết định số 70/2009/QĐTTg ngày 27/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 64 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, Trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật tình nguyện (không quá 30 tuổi) tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo được cộng điểm ưu tiên khi thi tuyển vào công chức, viên chức theo quy định của pháp luật sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã phân cấp cho Ủy ban nhân dân các tỉnh quyết định luân chuyển, tăng cường cán bộ, Bộ Nội vụ chỉ thực hiện việc theo dõi, tổng hợp báo cáo hàng năm. Tuy nhiên hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Căn cứ theo khoản 1, điều 10 Mục 3 Chương II Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, việc tuyển dụng công chức đối với người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển do cơ quan có thẩm quyền quyết định. Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và các văn bản hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách đối với trí thức trẻ theo Chương trình của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, Bộ Nội vụ đề nghị bà Hồ Thị Thủy liên hệ với địa phương nơi công tác để được giải đáp cụ thể. Bộ Nội vụ thông tin để Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn