Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 5 tháng 8 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 307
Họ và tên: Trần Thị Thanh Bích
Địa chỉ : Đắk Lắk
Điện thoại : 0937520808
Email : tranthithanhbich89@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : CHI TRẢ LƯƠNG, BẬC LƯƠNG
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính chào bộ nội vụ. Tôi muốn hỏi vào ngày 1/4/2012 tôi nhận qđ làm gv hợp đồng tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện cư kuin. với hệ số lương 2,34 bậc 1/9 đến tháng 5/2014 sở giáo dục đắk lắk có cv tuyển dụng vị trí việc làm phải là ng dân tộc tại chỗ là ê đê hoặc gia rai. do đó tôi bị thôi việc. Tới 11/8/2014 (tức là sau đó 3 tháng) tôi nhận qđ về công tác tại trường THCS Đinh Bộ Lĩnh - Cư Kuin - Đắk Lắk. phòng nội vụ huyên Cư kuin xếp thời gian tập sự và coi như tôi mới tuyển dụng tới tháng 8/2018 tôi mới được nâng lương bậc 2/9. trong thời gian công tác tại 2 đơn vị tôi đều đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. và chưa nhận trợ cấp khi nghỉ ở trường đầu tiên. Vậy tôi xin hỏi phòng nội vụ xếp lương cho tôi như vậy đã đúng chưa hay tôi được cộng dồn thời gian công tác ở đơn vị cũ. vậy có phải đúng ra tháng 8/2016 tôi phải được nâng lương lên bậc 2/9 rồi đúng không ạ. Kính mong nhận đuọce câu trả lời sớm của bộ

Ngày phản ánh: 27/05/2021 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 24/06/2021
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Trần Thị Thanh Bích, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Bộ Nội vụ đã có công văn số 3012/BNV-TL ngày 22 tháng 6 năm 2021 về việc chuyển kiến nghị của bà Trần Thị Thanh Bích đến Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xem xét như sau: Kiến nghị của bà Trần Thị Thanh Bích thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nội vụ chuyển kiến nghị của bà Trần Thị Thanh Bích đến Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xem xét, trả lời theo thẩm quyền. Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk thực hiện./. Dưới đây Ban biên tập PAKN copy toàn văn công văn kèm theo công văn số 284/TL ngày 23/6/2021 của Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ. Căn cứ văn bản số 2775/BNV-VP ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ về việc trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ gửi kèm công văn số 280/TTTT-CTTĐT&TV ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Trung tâm Thông tin, Vụ Tiền lương được giao chủ trì trả lời phản ánh, kiến nghị của bà Trần Thị Thanh Bích, Đắk Lắk; Email: tranthithanhbich89@gmail.com; điện thoại: 0937520808; ngày gửi: 22/6/202 (ý kiến số 12), Vụ Tiền lương có ý kiến như sau: Bộ Nội vụ đã có công văn số 3012/BNV-TL ngày 22 tháng 6 năm 2021 về việc chuyển kiến nghị của bà Trần Thị Thanh Bích đến Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xem xét, trả lời theo thẩm quyền (kèm theo). Nội dung công văn kèm theo: BỘ NỘI VỤ Số: /BNV-TL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2021 V/v chuyển phản ánh, kiến nghị người dân Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk Bộ Nội vụ nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ và Cổng Dịch vụ công quốc gia của bà Trần Thị Thanh Bích, tỉnh Đắk Lắk; Email: tranthithanhbich89@gmail.com; điện thoại: 0937520808; ngày gửi: 22 tháng 6 năm 2021. “Nội dung: Chi trả lương, bậc lương Kính chào Bộ Nội vụ. Tôi muốn hỏi vào ngày 01 tháng 4 năm 2012 tôi nhận quyết định làm giáo viên hợp đồng tại Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Cư Kuin với hệ số lương 2,34 bậc 1/9 đến tháng 5 tháng 2014 Sở Giáo dục tỉnh Đắk Lắk có công văn tuyển dụng vị trí việc làm phải là người dân tộc tại chỗ là Ê Đê hoặc Gia Rai. do đó tôi bị thôi việc. Tới 11 tháng 8 năm 2014 (tức là sau đó 3 tháng) tôi nhận quyết định về công tác tại Trường Trung học cơ sở Đinh Bộ Lĩnh - Cư Kuin - Đắk Lắk. Phòng Nội vụ huyện Cư Kuin xếp thời gian tập sự và coi như tôi mới tuyển dụng tới tháng 8 năm 2018 tôi mới được nâng lương bậc 2/9. Trong thời gian công tác tại 2 đơn vị tôi đều đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ và chưa nhận trợ cấp khi nghỉ ở trường đầu tiên. Vậy tôi xin hỏi phòng nội vụ xếp lương cho tôi như vậy đã đúng chưa hay tôi được cộng dồn thời gian công tác ở đơn vị cũ. vậy có phải đúng ra tháng 8 năm 2016 tôi phải được nâng lương lên bậc 2/9 rồi đúng không ạ. Kính mong nhận được câu trả lời sớm của Bộ”. Kiến nghị của bà Trần Thị Thanh Bích thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nội vụ chuyển kiến nghị của bà Trần Thị Thanh Bích đến Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xem xét, trả lời theo thẩm quyền. Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng (để b/c); - Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ; - Bà Trần Thị Thanh Bích; - Lưu: VT, Vụ TL. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG Đoàn Cường

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn