Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 5 tháng 8 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 1190
Họ và tên: TRIỆU MINH TUYỀN
Địa chỉ : Xã Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại : 0862726866
Email : minhtuyenvtls93@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Trợ cấp lần đầu khi công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi được tuyển dụng cán bộ của một xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn từ ngày 01/6/2019. Theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ, thời gian công tác từ đủ 5 năm đối với nam thì mới được hưởng 10 tháng lương cơ sở. Hiện nay Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 10/8/2019 của Chính phủ. Xin hỏi, tôi có được hưởng 10 tháng lương cơ sở theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP hay không? (Tôi là người cư trú tại địa phương nơi tuyển dụng) Mong được giải đáp!

Ngày phản ánh: 07/06/2021 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 05/07/2021
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà TRIỆU MINH TUYỀN, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu ông (bà) vẫn đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa nhận trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thì được nhận trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 2. Đề nghị ông (bà) liên hệ với cơ quan quản lý trực tiếp hoặc các cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Lạng Sơn để được giải đáp.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn