Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 5 tháng 8 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 373
Họ và tên: LÝ THỊ KIỀU TRANG
Địa chỉ : Ấp Chợ, xã Thành Triệu, Châu Thành, Bến Tr
Điện thoại : 0846028166
Email : ktrang120889@gmail.com
Lĩnh vực:Chính quyền địa phương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Về việc xét tuyển công chức cấp xã
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi Bộ nội vụ, Theo mục b, khoản 1 Điều 21 Nghị định 34/2019/NĐ-CP có ghi: Điều 21. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng 1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định tại Điều 6 Nghị định này và yêu cầu công việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được tuyển dụng không qua thi tuyển, xét tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau: a) Người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng b) Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng. Vậy cho tôi xin hỏi, Tôi tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán và có đủ 5 làm vị trí kế toán cho Công ty tư nhân có đóng BHXH bắt buộc vậy tôi có đủ điều kiện xét tuyển trong trường hợp này hay không? Cảm ơn Bộ nội vụ

Ngày phản ánh: 03/07/2021 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 30/07/2021
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Lý Thị Kiều Trang, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Tại Điều 6 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP gồm: a) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự); b) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu, đã có thời gian công tác 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) hoặc làm công tác cơ yếu, tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng chính thức vào quân đội, công an hoặc tại các tổ chức của lực lượng cơ yếu. Do vậy, trường hợp Bà Lý Thị Kiều Trang (tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán và có đủ 05 làm vị trí kế toán cho Công ty tư nhân có đóng BHXH bắt buộc) không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên để được xem xét tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn