Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 19 tháng 9 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 1141
Họ và tên: Trần Ngọc Tài
Địa chỉ : Xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại : 0939390635
Email : tranngoctai.thcsatd@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Chế độ Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Căn cứ Điều 8, Nghị định 76/2019/NĐ-CP: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) chi trả, xin cho hỏi: Trường hợp 1: Giáo viên A được tuyển dụng 09/2003 tại Trường A, huyện A nơi công tác là xã ĐBKK đến tháng 7/2005 được chuyển đến Trường B, huyện B, cũng là xã ĐBKK vậy có được cộng dồn để tính trợ cấp chuyển vùng không hay chỉ tính tại Trường B, huyện B thôi? Trường hợp 2: Giáo viên C được tuyển dụng tháng 09/2009 tại Trường C, xã C xã thuộc ĐBKK, đến tháng 12/2012 chuyển đến cơ quan D xã D không thuộc xã ĐBKK, đến tháng 9/2013 về lại Trường C thuộc xã ĐBKK, đến tháng 11/2017 về Trường E của xã D đã được công nhận ĐBKK và đến tháng 5/2018 về lại Trường C vẫn thuộc xã ĐBKK. Vậy xin cho hỏi trường hợp trên có được tính trợ cấp chuyển vùng không? Và tính thời điểm như thế nào?

Ngày phản ánh: 19/07/2021 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 16/08/2021
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Trần Ngọc Tài, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 2. Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Sóc Trăng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị Ông liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Sóc Trăng để được giải đáp.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn