Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 19 tháng 9 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 1555
Họ và tên: PHAN THỊ MỸ PHƯỢNG
Địa chỉ : Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 0934880968
Email : vinhduong.kx@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Tuyển dụng viên chức giáo dục
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi được UBND huyện ký hợp đồng làm nhân viên kế toán tại trường học công lập từ năm 2014 đến nay. Tôi đóng bảo hiểm bắt buộc đầy đủ, có bằng đại học kế toán và các chứng chỉ tin học ứng dụng, ngoại ngữ theo quy định. Vừa qua, tôi xin được xét tuyển viên chức đểtiếp tục làm việc theo quy định tại khoản a, điểm 1, Điều 13, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ về quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên chức. UBND huyện Núi Thành đã có văn bản gửi UBND tỉnh xác nhận việc ký hợp đồng và vị trí tôi đang làm là trong chỉ tiêu biên chế được giao, thuộc đề án vị trí, việc làm đã được tỉnh phê duyệt. UBND huyện đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cho xét tuyển vì đảm bảo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP như đã nêu. Tuy nhiên, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam trả lời không thể áp dụn xét tuyển được do Bộ Nội vụ chỉ có chủ trương cho xét tuyển đối với giáo viên. Vậy Kính đề nghị Bộ Nội vụ giải đáp cho tôi được rõ tôi có thuộc trường hợp được áp dụng hình thức xét tuyển viên chức để làm việc theo quy định tại khoản a, điểm 1, Điều 13, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ về quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên chức không? Tôi xin cảm ơn quý Bộ

Ngày phản ánh: 27/07/2021 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 24/08/2021
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà PHAN THỊ MỸ PHƯỢNG, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, để khắc phục những bất cập trong quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, Bộ Chính trị (tại Công văn số 9028-CV/VPTW ngày 11/3/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng) và Thủ tướng Chính phủ (tại Công văn số 1480/VPCP-TCCV ngày 05/6/2019 của Văn phòng Chính phủ) đã đồng ý chủ trương cho phép các địa phương thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với số giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng. Do vậy, ngày 05/11/2019, Bộ Nội vụ đã có công văn số 5378/BNV-CCVC hướng dẫn các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước. Tại điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức quy định về việc tiếp nhận viên chức (không phải là xét tuyển). Một trong những đối tượng được việc tiếp nhận vào làm viên chức là người đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật. Do vậy đối với các trường hợp ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập không đúng quy định của pháp luật thì không thuộc đối tượng đượng tiếp nhận vào làm viên chức. Tuy nhiên, nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng đối với vị trí việc làm phù hợp thì trường hợp của Ông/Bà có thể đăng ký tham dự (bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển) theo quy định. Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ thông tin để Ông/Bà được biết.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn