Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 19 tháng 9 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 646
Họ và tên: Trần Thị Kim Linh
Địa chỉ : Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại : 0909262442
Email : kimlinh84brvt@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Tiếp nhận vào công chức
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Bộ Nội vụ I. Xác định là công chức hay viên chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp: Theo khoản 19 sửa đổi bổ sung điều 85 Luật sửa đổi bổ sung luật cán bộ công chức và viên chức thì hiện nay các chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập không còn là công chức.Tuy nhiên theoThông tư 06 quy định những người là công chức thì đối tượng nêu trên vẫn còn là công chức (Thông tư 06 chưa hết hiệu lực). Do đó, cho tôi hỏi: 1. Chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp là công chức hay viên chức? 2. Việc thực hiện vào công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp theo thủ tục nào (tiếp nhận hay điều động)? 3. Đối với chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp đang thi hành kỷ luật (12 tháng) thì có được điều động hay tiếp nhận vào công chức? II. Về việc điều động công chức: Theo quy định tại điều 26 nghị định 138 về tuyển dụng, sử dung và quản lý công chức và Theo quy định Điều 82 Luật CBCC thì công chức đã có quyết định kỷ luật, đang trong thời gian thực hiện thi hành kỷ luật (12 tháng) vậy có được điều động không? III. Xếp lương đối với giáo viên tiểu học có đóng BHXH phù hợp vị trí việc làm: - Theo quy định tại Thông tư 21/2015/TT-BGDĐT - BNV ngày 16/9/2015 quy định giáo viên tiểu học hạng III có trình độ cao đẳng trở lên - Theo quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT - BNV ngày 16/9/2015 quy định giáo viên tiểu học hạng III có trình độ đại học trở lên Cho tôi hỏi: Trường hợp đã là giáo viện hạng III, trình độ cao đẳng được tuyển dụng theo Thông tư 21, có quá trình đóng BHXH vị trí giáo viên hạng III. Nay tôi đăng ký xét tuyển mới vào đơn vị khác với vị trí giáo viện hạng III, trình độ đại học (năm 2019) tuyển dụng theo Thông tư 02 Vậy việc xếp lương mới của tôi có được xét tính quá trình đóng bhxh lúc tôi là giáo viên hạng III theo thông tư 21 không? Nếu có theo quy định nào và Nếu không thì theo quy định nào? do cùng vị trì việc làm nhưng chênh lệch về trình độ chuyên môn có được tính liên tiếp không?

Ngày phản ánh: 25/08/2021 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 22/09/2021
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Trần Thị Kim Linh, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Về công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 thì kể từ ngày 01/7/2020 không còn có công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, các trường hợp này xác định là viên chức, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì được xem xét tiếp nhận vào công chức theo quy định của pháp luật. 2. Về điều động công chức đang trong thời gian thực hiện thi hành kỷ luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 không quy định việc công chức đang trong thời gian thực hiện thi hành kỷ luật không được điều động công tác khác. Theo đó, căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều động công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật. 3. Xếp lương đối với giáo viên tiểu học có đóng BHXH phù hợp với vị trí việc làm Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 thì kể từ ngày 01/7/2020, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là có bằng cử nhân (đại học). Căn cứ quy định nêu trên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Theo đó, quy định trình độ chuyên môn, đào tạo của giáo viên tiểu học hạng III là có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Như vậy, việc tuyển dụng giáo viên tiểu học kể từ sau ngày 01/7/2020 thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục 2019 là yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp cử nhân, do vậy, trường hợp có bằng cao đẳng, không có bằng cử nhân thì không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để tham dự tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học hạng III. Theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì "Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng quy định tại khoản 2 Điều này. Đối với các trường hợp không thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải cử viên chức tham gia khóa bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp viên chức trước khi bổ nhiệm.”. Do đó, nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì không phải thực hiện chế độ tập sự; thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội được tính làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng. Việc xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng thực hiện theo quy định hiện hành. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Ông/Bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn