Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 19 tháng 9 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 700
Họ và tên: PHẠM THỊ THÚY KIỀU
Địa chỉ : Phòng Nội vụ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0905110376
Email : kieunvts@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : chế độ tập sự
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Công chức tập sự có quyết định hoàn thành nghĩa vụ quân sự ( 20 tháng) có được hưởng 100% lương tập sự không?

Ngày phản ánh: 26/08/2021 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 23/09/2021
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Phạm Thị Thúy Kiều, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì người tập sự hoàn thành nghĩa vụ quân sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Ông/Bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn