Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 2 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Tìm kiếm:
Lĩnh vực:
 
STT Nội dung Chi tiết Nơi gửi
1 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV Các Hội hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự trang trải kinh phí, nhưng phần lớn các Hội chuẩn bị ra đời là xin kinh phí, trụ sở của Nhà nước. Hiện nay, Việt Nam có quá nhiều hội, hội nào cũng cho là đặc thù, nhưng thực tế có được bao nhiêu hội là hội đặc thù. Kiến nghị Nhà nước xem xét chất lượng hoạt động của các hội hiện nay. Đồng thời, ban hành Luật về hội trong đó quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ, chất lượng của hội…. để hoạt động rõ ràng hơn, công tác quản lý được chặt chẽ hơn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre
2 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV Đề nghị ban hành văn bản thay thế Quyết định số 68/2010/QĐTTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù phù hợp với Thông báo số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh
3 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ và Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về hội quần chúng, một số địa phương đã xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức Hội hoạt động trên địa bàn. Tuy vậy, việc sáp nhập, tinh gọn lại các Hội vẫn tiến hành rất chậm và nhiều vướng mắc. Đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát và thúc đẩy quá trình hợp nhất các Hội để đề xuất Quốc hội ban hành Luật về hội hoặc ban hành văn bản quy định sáp nhập một số hội hiện nay theo tinh thần tinh giản biên chế, đồng thời quy định độ tuổi nghỉ khi tham gia Ban Chấp hành hội” Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
4 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV Cử tri cho rằng việc không tăng lương trong năm 2020 là hợp lý nhưng đề nghị cần quan tâm hơn đến đối tượng chính sách và người làm việc ở cơ sở vì mức trợ cấp và tiền lương cho các đối tượng trên hiện nay rất thấp không đủ chi phí trong sinh hoạt hàng ngày Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre
5 Tả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV 1. Cử tri đề nghị đối với các địa bàn miền núi, tổ chức dưới phường, thị trấn, ngoài “Tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu,..” theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố còn có “thôn”, để phù hợp với tên gọi đặc trưng của địa phương 2. Cử tri đề nghị xem xét điều chỉnh phụ cấp trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo cấp xã căn cứ theo tiêu chí diện tích tự nhiên và dân số theo hướng: Xã có diện tích rộng, dân số đông thì mức phụ cấp trách nhiệm quản lý cao hơn xã có diện tích tự nhiên, dân số ít hơn 3. Cử tri tiếp tục đề nghị có chế độ chính sách hỗ trợ đối với các chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn có thời gian tham gia công tác trên 15 năm khi nghỉ không còn tham gia hoạt động. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn
6 Tả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV Rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật, Nghị định, Thông tư có liên quan nhằm tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại chưa phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, những quy định cần phải có thời gian, lộ trình thực hiện như Nghị định số 34/2019/NĐ-CP thì đề nghị trong văn bản phải quy định khoảng thời gian tối đa để thực hiện dứt điểm, sau thời hạn chót mới bắt buộc áp dụng, tính toán các quy định mới cho dù địa phương chậm trễ chưa triển khai thực hiện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên.
7 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Hiện nay, cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, phường phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc nhưng chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất và không được hưởng các chế độ như: Thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây thiệt thòi cho đối tượng này, trong khi mức đóng BHXH giữa cán bộ hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác là như nhau. Cử tri đề nghị Nhà nước cần quan tâm, tạo điều kiện để nhóm đối tượng này được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội như các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội khác Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương
8 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV "Cử tri đề nghị nên sắp xếp lại việc làm theo đúng ngành nghề và phù hợp với Bằng cấp, chứng chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm đạt được chất lượng hiệu quả công việc ngày càng cao hơn, đồng thời việc chi trả lương cũng được công bằng hợp lý hơn tránh thiệt thòi cho người lao động" Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long
9 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Đề nghị bổ sung hình thức khen thưởng Huy chương Thanh niên xung phong vào Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Về vấn đề này, cử tri phản ánh Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương tặng thưởng Huy chương Thanh niên xung phong cho lực lượng thanh niên xung phong để động viên và tôn vinh những đóng góp của lực lượng thanh niên xung phong trong công cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước. Mặt khác, lực lượng cựu thanh niên xung phong hiện nay không còn nhiều và phần lớn đã cao tuổi. Vậy đề nghị khẩn trương sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam
10 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Kiến nghị Chính phủ xem xét, nghiên cứu có chính sách thưởng (tiền) đối với các trường hợp đã được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Chiến sĩ vẻ vang” trước thời điểm Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 có hiệu lực, với mức tiền thưởng tương đương như trường hợp được tặng thưởng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” quy định tại Điều 56 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và Điều 74 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Bởi vì, thực tế hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có nhiều trường hợp đã được tặng thưởng “Huân chương Chiến sĩ vẻ vang” nhưng không được thưởng tiền, trong khi đó những trường hợp có thời gian công tác, cống hiến cho Ngành Công an, Quân đội giai đoạn trước đây chưa được khen thưởng, nay kê khai bổ sung thì được tặng thưởng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” kèm theo mức tiền thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái
11 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Kiến nghị xem xét, nghiên cứu tham mưu Chính phủ ban hành chính sách nhằm thực hiện khen thưởng đối với người tham gia kháng chiến từ năm 1979 trở về sau đã được nhận Huân chương của Chủ tịch nước nhưng chưa được tặng thưởng hiện vật. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang
12 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Kiến nghị công tác thi đua, khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới tăng cường khen thưởng đột xuất chú trọng khen thưởng nông dân, công nhân và người lao động trực tiếp ở cơ sở. Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh
13 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét điều chỉnh, thay thế Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, cụ thể là điều chỉnh tiêu chí về trình độ với cán bộ chuyên trách thuộc Điều 6 (Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh) và Điều 7 (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân), theo quy định tiêu chí về trình độ tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV thấp hơn so với quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 và yêu cầu thực tế hiện nay. Do đó, khi cán bộ hết nhiệm kỳ không đủ điều kiện tái cử và không đủ điều kiện để chuyển sang công chức cấp xã, khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La
14 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Cử tri cho rằng, mặc dù người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng những người này chỉ đóng hằng tháng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất. Đồng thời,tại Điều 24 và Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội, người hoạt động không chuyên trách thuộc đối tượng được đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không thuộc đối tượng được hưởng chế độ thai sản và chế độ ốm đau. Đề nghị Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương xem xét lại vấn đề này Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.
15 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Cử tri cho rằng chế độ trợ cấp cho cán bộ cấp xã hiện nay mặc dù đã có điều chỉnh theo chính sách nâng lương chung nhưng mức điều chỉnh còn ít, các chế độ trợ cấp (trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm xã hội) còn quá thấp nên nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu, mức sống cơ bản hiện nay. Trong khi đó công việc của cán bộ cấp xã gắn liền trực tiếp với người dân ở cơ sở nên nhiệm vụ đặt ra tương đối nhiều. Do đó, cử tri đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất Chính phủ có chính sách điều chỉnh tăng các chính sách trợ cấp cho đối tượng này để cán bộ cấp xã yên tâm làm việc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang.
16 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Về việc sắp xếp, bố trí sử dụng đội viên Dự án 500 trí thức trẻ: Việc thực hiện Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020” đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc bố trí, tuyển dụng, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án hiện rất khó khăn. Cử tri kiến nghị Bộ Nội vụ sớm có hướng dẫn, quy định cụ thể về cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện trong việc bố trí, sử dụng, trong đó cần có hướng mở nhằm tháo gỡ khó khăn cho địa phương thực hiện. Trước mắt, xem xét kéo dài thời gian thực hiện Đề án ở các xã còn biên chế công chức, vị trí việc làm và chức danh cán bộ xã để bố trí đội viên khi hết thời hạn hợp đồng, kéo dài thời gian hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 76/2009/NĐ-CP ngày 08/10/2019 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc xem xét, bổ sung biên chế công chức hành chính cho cấp huyện để tiếp nhận đội viên Đề án công tác tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi
17 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Cử tri đề nghị Nhà nước có chính sách quan tâm, có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tại các xã đã thực hiện sáp nhập đơn vị địa giới hành chính. Đồng thời, đề nghị có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác không được bố trí công tác sau khi sáp nhập có chính sách luân chuyển cán bộ theo lộ trình và đảm bảo chính sách ưu tiên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương
18 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Đề nghị Quốc hội xem xét nâng Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn lên thành Luật nhằm nâng cao tính pháp lý trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế trong giai đoạn hiện nay. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái
19 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Cử tri kiến nghị Trung ương xem xét và chú ý đến việc thực hiện lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức và viên chức đảm bảo không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng và phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh
20 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Cải cách hành chính cần phải cụ thể từ cơ sở trở lên, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt chú trọng giám sát của báo chí, của tổ chức đoàn thể, của nhân dân, để kịp thời phát hiện những cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và có biện pháp ngăn chặn và xử lý ngay. Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Min
  [1]   2 3 4


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn