Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Tìm kiếm:
Lĩnh vực:
 
STT Nội dung Chi tiết Nơi gửi
1 Kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên Qua theo dõi, các kiến nghị trên của cử tri (như về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, về chế độ chính sách đối với người có công, chế độ của cán bộ không chuyên trách cấp xã, trưởng thôn, trưởng khu phố, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh...) đã được các cơ quan có thẩm quyền ghi nhận, xem xét, trả lời. Tuy nhiên, việc tổng kết, đánh giá, sắp xếp lại (cơ cấu tổ chức, bộ máy, chế độ...) các hội có tính chất đặc thù (28 hội) đến nay chưa được thực hiện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên
2 Kiến nghị của cử tri Thành phố Đà Nẵng Cử tri phản ánh, hiện nay công chức đang công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị không được hưởng chế độ, chính sách như công chức tại các tổ chức chính trị - xã hội khác, trong đó có phụ cấp công vụ. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, xem xét lại vấn đề này nhằm đảm bảo tính công bằng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng
3 Kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc Cử tri và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính, giảm thủ tục, giảm thời gian giải quyết, đơn giản hóa thủ tục hành chính đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, ở mọi cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, ban hành những quy định cụ thể, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương thực hiện công khai, minh bạch, tăng khả năng tiếp cận của người dân và doanh nghiệp xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ từ tư duy đến hành động để phục vụ người dân và doanh nghiệp được hiệu quả hơn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc
4 Kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh Cử tri đề nghị không quy định về độ tuổi đảm nhiệm chức vụ trong các Hội thay cho độ tuổi 65 như hiện nay mà chỉ cần đáp ứng về đạo đức, chuyên môn của người đứng đầu Hội Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh
5 Kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk. Đề nghị tăng phụ cấp cho Cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở, xem xét chế độ bảo hiểm y tế cho người tham gia công tác Hội Chữ thập đỏ cấp xã trước năm 2016, cũng như xem xét phụ cấp cho Chi Hội trưởng Chữ Thập đỏ thôn, buôn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.
6 Kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh Kiến nghị ban hành quy định cơ chế, chính sách về công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ phù hợp với đặc thù hoạt động của hội và 7 nguyên tắc của Luật Chữ thập đỏ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh
7 Bộ Nội vụ đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn “Thực trạng qua khảo sát đội ngũ cán bộ công tác tại Hội Người cao tuổi của tỉnh Tây Ninh đến hết nhiệm kỳ năm 2021, chỉ còn khoảng 30% đủ tuổi tái cử theo Kết luận số 58 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhiều nơi không còn người tham gia, do đó ảnh hướng lớn đến phong trào của hội. Trong khi đó độ tuổi nghỉ hưu được Quốc hội thông qua là 62 tuổi đối với nam, như vậy cán bộ hội sau khi nghỉ hưu đến 65 tuổi chỉ có 3 năm không đủ nhiệm kỳ. Cử tri đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh kiến nghị nâng mức cơ cấu, tái cử lên không quá 67 tuổi để tương ứng với tuổi nghị hưu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh
8 Đề nghị Chính phủ sớm quy định số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện đế kị Đề nghị Chính phủ sớm quy định số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện đế kịp thời sắp xếp, kiện toàn phục vụ nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La
1 2 3 4 5   [6]  


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn