Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Tìm kiếm:
Lĩnh vực:
 
STT Nội dung Chi tiết Nơi gửi
1 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV “1. Cử tri kiến nghị việc thực hiện chủ trương sáp nhập bộ máy, tinh giản biên chế trong các cơ quan nhà nước đã mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, còn có một số tồn tại như: Số lượng công việc nhiều nhưng lực lượng cán bộ, công chức thực hiện lại ít, cán bộ, công chức thực hiện việc kiêm nhiệm nhiều nhưng chế độ, chính sách đối với các đội ngũ này chưa phù hợp. Đề nghị Chính phủ cần có sự sắp xếp hợp lý để tăng thêm số lượng cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức kiêm nhiệm sau sáp nhập, tinh giản cho phù hợp trong điều kiện hiện nay (câu số 15) 2. Cử tri kiến nghị Chính phủ cần xem xét và có chính sách hỗ trợ cho cán bộ bán chuyên trách đang công tác tại Văn phòng Đảng ủy xã, thị trấn trên địa bàn cả nước. Hiện tại, do khối lượng công việc của bộ phận Văn phòng Đảng ủy nhiều và số lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ còn ít nên không đủ đảm đương với khối lượng công việc. Vì vậy, kiến nghị Nhà nước cần quan tâm xem xét để có chính sách hỗ trợ tương xứng đối với những người công tác trong lĩnh vực này (câu số 34) 3. Cử tri có ý kiến về việc triển khai đưa Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã còn bộc lộ những khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ. Ðó là: lộ trình bố trí công tác, giải quyết chế độ chính sách đối với lực lượng Công an bán chuyên trách, nhất là với chức danh Trưởng Công an xã, do hiện nay số Trưởng Công an xã bán chuyên trách còn trong độ tuổi công tác, nhiều người chưa qua đào tạo, vì vậy khó bố trí công tác khác (do chưa có chính sách cụ thể cho nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng của lực lượng Công an xã bán chuyên trách hiện nay). Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác còn hạn chế, Công an các xã chưa có nơi làm việc độc lập, sử dụng chung trụ sở với UBND xã nên khi bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã chưa bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt. Do vậy, kiến nghị Chính phủ cần có những quy định tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên để việc triển khai thực hiện chủ trương trên đạt hiệu quả cao trong thời gian tới (câu số 35) 4. Cử tri kiến nghị Chính phủ cần xem xét bổ sung các quy định của pháp luật liên quan về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố). Vì hiện nay, sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính các ấp (khu phố), các chức danh hoạt động ở ấp (khu phố) gồm: Bí thư kiêm Trưởng ấp (khu phố), Trưởng ấp (khu phố) Trưởng Ban công tác ấp (khu phố) nhưng không có Phó ban, như thế hoạt động của các ấp (khu phố) gặp nhiều khó khăn. Do đó, đề nghị Chính phủ cần xem xét bổ sung chức danh Phó ban ấp (khu phố) vào quy định pháp luật liên quan để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ ở địa phương (câu số 36). Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai
2 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi (hoặc bãi bỏ, thay mới) Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập, vì hiện nay do thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, đã có nhiều trường sáp nhập thành trường 2 cấp, nhưng chỉ được xếp hạng theo cấp cao nhất. Vì vậy, các trường gặp khó khăn trong việc bố trí cán bộ quản lý và nhiều vấn đề khác. Cụ thể, tại Công văn số 79/NDCBQLGDCSNGCB ngày 15/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc của Nhà giáo thì việc xác định hạng trường đối với các trường phổ thông được thực hiện theo quy định tại khoản 6 mục II Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 08/12/2005, nội dung Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT không phù hợp với nội dung tại Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg. Do đó, gây khó khăn cho các cơ quan, đơn vị khi xếp hạng trường khó khăn khi thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý, phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm Tổng phụ trách đội Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai
3 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Cử tri đề nghị Chính phủ có chính sách ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho các xã sáp nhập thực hiện lại quy hoạch chung có lộ trình sắp xếp, có cơ chế, chính sách với đội ngũ cán bộ dôi dư, nghỉ việc do sáp nhập các đơn vị bố trí và hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh còn khó khăn về ngân sách để giải quyết chế độ cho số đối tượng này. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình
4 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định đề nghị xem xét, quy định rõ vai trò trách nhiệm của cấp tỉnh, huyện và các ban, ngành, đoàn thể tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định
5 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Kiến nghị Chính phủ sớm chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/02/2015 quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập để các địa phương có cơ sở để thực hiện tốt về kinh phí tự chủ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh
6 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Cử tri đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó cho phép Hải Phòng hình thành một số quận mới và thành phố Thủy Nguyên - Trung tâm Đô thị Bắc Sông Cấm (như thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến thành lập thành phố Thủ Đức trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.
7 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Hiện nay, chủ trương của Đảng và Nhà nước hướng đến việc sắp xếp, tinh giản bộ máy và giảm biên chế. Sau thời gian thực hiện tinh giản biên chế, nhiều cơ quan, đơn vị đã tinh giảm khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức không đủ điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe, đạo đức và tuyển chọn những người có trình độ, năng lực chuyên môn cao hơn, đáp ứng yêu cầu công việc. Tuy nhiên, quá trình tinh giảm cũng bộc lộ những bất cập đối với ngành giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, theo khoản 1 Điều 72 của Luật Giáo dục 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) quy định tiêu chuẩn mới về trình độ đào tạo của giáo viên các cấp: “1. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau: a) có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non b) có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm”. Vì vậy, đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát những vướng mắc, khó khăn của ngành, của các địa phương, kịp thời hướng dẫn, xử lý vướng mắc trong tinh giản biên chế giáo viên và tuyển dụng, bồi dưỡng giáo viên để thống nhất thực hiện và tạo sự đồng thuận cao Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi
8 V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng nghiên cứu nâng mức phụ cấp đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong cấp huyện Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội
9 V/v trả lời chất vấn gửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhận được Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu với nội dung như sau: “Thưa Bộ trưởng Tôi được cử tri đề nghị chất vấn Bộ trưởng việc nhóm người được cho là mạo danh Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị được Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định thành lập là không đúng quy định pháp luật. Hội này có hoạt động vi phạm pháp luật, Điều lệ và đã có quyết định giải thể, song Bộ trưởng Bộ Nội vụ lại ban hành quyết định cho Hội này sửa chữa đến ngày 31/10/2020, Hội này hoạt động trở lại “nhập nhằng, không rõ ràng?”. Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe Bộ trưởng!” Đại biểu Tạ Văn Hạ, Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liệu
10 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV Các Hội hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự trang trải kinh phí, nhưng phần lớn các Hội chuẩn bị ra đời là xin kinh phí, trụ sở của Nhà nước. Hiện nay, Việt Nam có quá nhiều hội, hội nào cũng cho là đặc thù, nhưng thực tế có được bao nhiêu hội là hội đặc thù. Kiến nghị Nhà nước xem xét chất lượng hoạt động của các hội hiện nay. Đồng thời, ban hành Luật về hội trong đó quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ, chất lượng của hội…. để hoạt động rõ ràng hơn, công tác quản lý được chặt chẽ hơn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre
11 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV Đề nghị ban hành văn bản thay thế Quyết định số 68/2010/QĐTTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù phù hợp với Thông báo số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh
12 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ và Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về hội quần chúng, một số địa phương đã xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức Hội hoạt động trên địa bàn. Tuy vậy, việc sáp nhập, tinh gọn lại các Hội vẫn tiến hành rất chậm và nhiều vướng mắc. Đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát và thúc đẩy quá trình hợp nhất các Hội để đề xuất Quốc hội ban hành Luật về hội hoặc ban hành văn bản quy định sáp nhập một số hội hiện nay theo tinh thần tinh giản biên chế, đồng thời quy định độ tuổi nghỉ khi tham gia Ban Chấp hành hội” Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
13 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV Cử tri cho rằng việc không tăng lương trong năm 2020 là hợp lý nhưng đề nghị cần quan tâm hơn đến đối tượng chính sách và người làm việc ở cơ sở vì mức trợ cấp và tiền lương cho các đối tượng trên hiện nay rất thấp không đủ chi phí trong sinh hoạt hàng ngày Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre
14 Tả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV 1. Cử tri đề nghị đối với các địa bàn miền núi, tổ chức dưới phường, thị trấn, ngoài “Tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu,..” theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố còn có “thôn”, để phù hợp với tên gọi đặc trưng của địa phương 2. Cử tri đề nghị xem xét điều chỉnh phụ cấp trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo cấp xã căn cứ theo tiêu chí diện tích tự nhiên và dân số theo hướng: Xã có diện tích rộng, dân số đông thì mức phụ cấp trách nhiệm quản lý cao hơn xã có diện tích tự nhiên, dân số ít hơn 3. Cử tri tiếp tục đề nghị có chế độ chính sách hỗ trợ đối với các chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn có thời gian tham gia công tác trên 15 năm khi nghỉ không còn tham gia hoạt động. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn
15 Tả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV Rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật, Nghị định, Thông tư có liên quan nhằm tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại chưa phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, những quy định cần phải có thời gian, lộ trình thực hiện như Nghị định số 34/2019/NĐ-CP thì đề nghị trong văn bản phải quy định khoảng thời gian tối đa để thực hiện dứt điểm, sau thời hạn chót mới bắt buộc áp dụng, tính toán các quy định mới cho dù địa phương chậm trễ chưa triển khai thực hiện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên.
16 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Hiện nay, cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, phường phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc nhưng chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất và không được hưởng các chế độ như: Thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây thiệt thòi cho đối tượng này, trong khi mức đóng BHXH giữa cán bộ hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác là như nhau. Cử tri đề nghị Nhà nước cần quan tâm, tạo điều kiện để nhóm đối tượng này được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội như các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội khác Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương
17 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV "Cử tri đề nghị nên sắp xếp lại việc làm theo đúng ngành nghề và phù hợp với Bằng cấp, chứng chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm đạt được chất lượng hiệu quả công việc ngày càng cao hơn, đồng thời việc chi trả lương cũng được công bằng hợp lý hơn tránh thiệt thòi cho người lao động" Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long
18 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Đề nghị bổ sung hình thức khen thưởng Huy chương Thanh niên xung phong vào Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Về vấn đề này, cử tri phản ánh Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương tặng thưởng Huy chương Thanh niên xung phong cho lực lượng thanh niên xung phong để động viên và tôn vinh những đóng góp của lực lượng thanh niên xung phong trong công cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước. Mặt khác, lực lượng cựu thanh niên xung phong hiện nay không còn nhiều và phần lớn đã cao tuổi. Vậy đề nghị khẩn trương sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam
19 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Kiến nghị Chính phủ xem xét, nghiên cứu có chính sách thưởng (tiền) đối với các trường hợp đã được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Chiến sĩ vẻ vang” trước thời điểm Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 có hiệu lực, với mức tiền thưởng tương đương như trường hợp được tặng thưởng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” quy định tại Điều 56 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và Điều 74 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Bởi vì, thực tế hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có nhiều trường hợp đã được tặng thưởng “Huân chương Chiến sĩ vẻ vang” nhưng không được thưởng tiền, trong khi đó những trường hợp có thời gian công tác, cống hiến cho Ngành Công an, Quân đội giai đoạn trước đây chưa được khen thưởng, nay kê khai bổ sung thì được tặng thưởng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” kèm theo mức tiền thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái
20 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Kiến nghị xem xét, nghiên cứu tham mưu Chính phủ ban hành chính sách nhằm thực hiện khen thưởng đối với người tham gia kháng chiến từ năm 1979 trở về sau đã được nhận Huân chương của Chủ tịch nước nhưng chưa được tặng thưởng hiện vật. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang
1   [2]   3 4 5 6


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn