Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Tìm kiếm:
Lĩnh vực:
 
STT Nội dung Chi tiết Nơi gửi
1 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Theo quy định hiện hành, những người nghỉ hưu công tác trong lực lượng Công an nhân dân chỉ được thành lập câu lạc bộ, không được thành lập Hội Cựu chiến binh như lực lượng Quân đội nhân dân được tặng Huân chương bảo vệ tổ quốc hoặc vì an ninh tổ quốc chứ không được tặng Huân chương chiến công như lực lượng Quân đội nhân dân. Đây đều là lực lượng vũ trang, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, xem xét điều chỉnh các quy định đối với Công an nhân dân để được thành lập hội, tặng Huân chương chiến công như quy định đối với lực lượng Quân đội nhân dân. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk
2 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Tình trạng tham nhũng đang diễn biến ngày càng tinh vi phức tạp. Nhiều cán bộ đã qua nhiều vị trí, chức vụ cao trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, mặc dù được sàng lọc kỹ lưỡng nhưng vẫn vi phạm. Cử tri đề nghị trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác này, xử lý triệt để và nghiêm minh cán bộ sai phạm nhằm nâng cao tính răn đe, hạn chế tối đa các hình thức xử lý như khiển trách, rút kinh nghiệm. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương
3 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV "Chế độ, chính sách đối với người công tác tại hội đã được quy định tại khoản 1, Điều 7, Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội. Tuy nhiên thực tế, có những trường hợp người không hưởng lương hưu, được bầu đảm nhận chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội, cụ thể là chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong cấp xã, hiện nay chưa có chính sách, văn bản hướng dẫn chi trả chế độ, thù lao cho các đối tượng thuộc trường hợp này. Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét, quy định chính sách đối với những trường hợp trên" Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên
4 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Cử tri đồng tình với việc tạm dừng chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7/2020 để góp phần tăng thêm nguồn lực khắc phục hậu quả do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Tuy nhiên cử tri đề nghị cần phải xác định mốc thời gian cụ thể có thể tăng lương cơ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương
5 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước với tinh thần “Cả nước vì Trường Sa thân yêu”, Trường Sa đã có những thay đổi về điều kiện doanh trại, cơ sở vật chất… nhất là đã có chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương công tác tại các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đã góp phần thu hút nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ trên Quần đảo Trường Sa. Hiện nay, theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thay thế cho Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thì sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã công tác đủ 05 năm (60 tháng) tại Quần đảo Trường Sa thì không được hưởng phụ cấp thu hút 70%. Để thu hút nhân lực công tác tại Trường Sa, cử tri huyện đảo Trường Sa đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tạo điều kiện bổ sung Nghị định số 76/2019/NĐ-CP cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được hưởng chế độ phụ cấp thu hút khi thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa khi đủ thời gian hưởng chế độ 05 năm (60 tháng) đồng thời xem xét lại quy định công tác liên tục tại đảo 05 năm vì sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp sau khi thực hiện nhiệm vụ trên Quần đảo Trường Sa thời gian 01 năm (12 tháng) thì vào bờ nghỉ phép, biên chế huấn luyện từ 03-06 tháng sau đó tiếp tục ra đảo công tác, như vậy thời gian công tác tại đảo không liên tục 05 năm (60 tháng) Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa
6 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Đề nghị Chính phủ quan tâm, nghiên cứu có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ xã đã tham gia quân ngũ, phục vụ công tác nhiều năm nhưng nghỉ gián đoạn, không được hưởng chế độ hưu trí Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình
7 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Cử tri đề nghị Chính Phủ và chính quyền địa phương có giải pháp bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ xã dôi dư sau sáp nhập (như đề nghị hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đối với người chưa đủ năm đóng mà không đủ điều kiện tái cử) hỗ trợ các đồng chí là trưởng đoàn thể phải xuống cấp phó hỗ trợ đóng BHXH một lần cho các đồng chí còn 4 đến 5 năm mới đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm công tác để được nghỉ hưu… Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình
8 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Ngày 08/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/12/2019). Tuy nhiên, Nghị định này không có nội dung quy định điều khoản chuyển tiếp đối với trường hợp người đã công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước ngày Nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Đề nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn để địa phương có cơ sở thực hiệ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn
9 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội có cơ chế, chính sách đặc thù cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân ở xã biên giới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn
10 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Hiện nay, chưa có văn bản QPPL quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, vì vậy các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng chưa có chế tài cụ thể để xử lý các hành vi vi phạm liên quan trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, gây ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về tôn giáo. Cử tri đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu, ban hành văn bản quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả đối với công tác QLNN về tôn giáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình.
11 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Nghiên cứu, tham mưu Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo phân cấp, giao thẩm quyền cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấp thuận đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung về lý lịch tư pháp cử chức sắc, chức việc nên thực hiện lần đầu, những lần tiếp chỉ cần xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo là đủ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ
12 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Cử tri kiến nghị Đảng, Nhà nước cần xem xét lại công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, vì thời gian gần đây, dư luận bất bình về một số trường hợp bổ nhiệm cán bộ chưa đúng quy định ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân, nhất là thời gian qua có nhiều cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước bị kiểm điểm, kỷ luật. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai
13 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, tuy nhiên, hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (theo Chương VIII về quản lý nhà nước và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo của Luật tín ngưỡng, tôn giáo) nên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định hoặc ban hành Thông tư hướng dẫn nội dung trên để các địa phương có cơ sở thực hiện được đảm bảo. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.
14 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Cử tri cho rằng hình thức xử lý kỷ luật cán bộ, công chức sai phạm trong những năm gần đây là đúng người đúng tội, tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp kỷ luật còn mang tính hình thức bởi có nhiều trường hợp chỉ cách chức một nhiệm kỳ trong khi các cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật đã về hưu thì việc cách chức không thực sự hiệu quả. Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh
15 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Kiến nghị Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về thu thập tài liệu vào lưu trữ lịch sử. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh
16 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Theo Thông tư liên tịch của các Bộ chuyên ngành và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì số lượng các tổ 5 chức (quy định cứng) thuộc và trực thuộc một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tăng so với trước đây trong khi đó, biên chế công chức và số lượng người làm việc không tăng vì vậy, quá trình thực hiện gặp khó khăn khi thành lập tổ chức mới và tự cân đối, điều chỉnh biên chế công chức và số lượng người làm việc. Đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét nội dung kiến nghị này và có văn bản hướng dẫn giúp địa phương tháo gỡ khó khăn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
17 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Hiện nay Chính phủ chưa có văn bản quy định, hướng dẫn phân loại đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công lập cơ bản, thiết yếu nên trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập gặp khó khăn. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, sớm ban hành văn bản quy định, hướng dẫn phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công lập cơ bản, thiết yếu để tạo thuận lợi cho các địa phương trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
18 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quy định: Số lượng Phó Giám đốc Sở không quá 3. Tuy nhiên, trên thực tế, đối với một số Sở có sự hợp nhất, sáp nhập đa ngành, đa lĩnh vực (Y tế, Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Nội vụ,...) thì số lượng Phó Giám đốc 03 người là không phù hợp. Đề nghị Chính phủ xem xét lại quy định này để có sự điều chỉnh phù hợp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
19 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ chưa quy định rõ, đơn giản, dễ hiểu về phương pháp xác định vị trí việc làm phân cấp cho các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn cụ thể về vị trí việc làm thuộc ngành, lĩnh vực trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt cụ thể về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2012/NĐ-CP, hoặc có văn bản quy định rõ về nội dung nêu trên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
20 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Hiện tại các Thông tư liên tịch của các Bộ quản lý ngành với Bộ Nội vụ không thống nhất về tư cách pháp nhân của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nên trong quá trình hoạt động các cơ quan chuyên môn chưa phát huy hiệu quả. Đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ quản lý ngành rà soát các Thông tư liên tịch liên quan để sửa đổi, bổ sung, đảm bảo thống nhất quy định về tư cách pháp nhân của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
1   [2]   3 4


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn