Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Tìm kiếm:
Lĩnh vực:
 
STT Nội dung Chi tiết Nơi gửi
1 Kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam Đề nghị kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu, đề xuất bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho đối tượng là thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ các thời kỳ kháng chiến, xây dựng bảo vệ Tổ quốc vào Luật Thi đua, khen thưởng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam
2 Kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội Đề nghị Chính phủ khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 3257/CV-VPTW ngày 07/02/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Ban Bí thư về chủ trương tặng thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội
3 Kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh 1. Xem xét mốc thời gian khen thưởng thành tích năm 2019 cho các tập thể áp dụng từ ngày 01/01/2019 – 31/12/2019. Đối với các trường hợp xét khen thưởng thành tích năm 2019 thực hiện từ ngày 01/01/2019 trở về sau, áp dụng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 2. Quy định rõ việc áp dụng khoản 7, Điều 2 của Thông tư số 12/2019/TT-BNV là áp dụng cho hình thức khen thưởng nào? Để tạo điều kiện thuận lợi và cách hiểu, áp dụng thống nhất cho việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở các địa phương, đơn vị trong thời gian tới. 3. Xem lại sự phù hợp trong quy định tiêu chuẩn, kết quả phân loại tổ chức Đảng, đoàn thể (khi khen thưởng tập thể mà có tổ chức Đảng, đoàn thể) giữa Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 (Khoản 7 Điều 2 của Thông tư) với Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh
4 Kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu Kiến nghị Nhà nước đơn giản hóa thủ tục trong việc xét tặng thưởng Huân, Huy chương cho người có công vì hiện nay các giấy tờ chứng minh và người xác nhận không còn (giấy tờ không có, thất lạc và người xác nhận đã chết), nên nhiều hồ sơ chưa đáp ứng được quy định Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu
5 Kiến nghị của cử tri Thành phố Cần Thơ Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất mốc thời gian báo cáo định kỳ về cải cách hành chính (CCHC), báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và báo cáo Chính phủ điện tử (CPĐT). Trường hợp không thể thống nhất, đề nghị Bộ Nội vụ quy định thời gian báo cáo định kỳ CCHC sau thời gian của báo cáo kiểm soát TTHC và báo cáo CPĐT vì kiểm soát TTHC và CPĐT là hai nội dung trọng tâm của công tác CCHC, được tổng hợp đưa vào báo cáo CCHC định kỳ, việc báo cáo CCHC trước báo cáo kiểm soát TTHC và báo cáo Chính phủ điện tử sẽ gây chênh lệch số liệu giữa các báo cáo của địa phương Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ
6 Kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, giảm thủ tục, giảm thời gian giải quyết, đơn giản hóa thủ tục hành chính đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, ở mọi cấp, ngành, cơ quan, đơn vị kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến nhằm giảm thiểu chi phí và thời gian cho doanh nghiệp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng
7 Kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, các địa phương tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Min
8 Kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trong công tác đào tạo cán bộ, cử tri đề nghị cần xây dựng bộ giáo trình đào tạo cán bộ thật sự đổi mới, tiến bộ và khoa học để đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ mới hiện nay Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9 Kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên Qua theo dõi, các kiến nghị trên của cử tri (như về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, về chế độ chính sách đối với người có công, chế độ của cán bộ không chuyên trách cấp xã, trưởng thôn, trưởng khu phố, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh...) đã được các cơ quan có thẩm quyền ghi nhận, xem xét, trả lời. Tuy nhiên, việc tổng kết, đánh giá, sắp xếp lại (cơ cấu tổ chức, bộ máy, chế độ...) các hội có tính chất đặc thù (28 hội) đến nay chưa được thực hiện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên
10 Kiến nghị của cử tri Thành phố Đà Nẵng Cử tri phản ánh, hiện nay công chức đang công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị không được hưởng chế độ, chính sách như công chức tại các tổ chức chính trị - xã hội khác, trong đó có phụ cấp công vụ. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, xem xét lại vấn đề này nhằm đảm bảo tính công bằng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng
11 Kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc Cử tri và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính, giảm thủ tục, giảm thời gian giải quyết, đơn giản hóa thủ tục hành chính đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, ở mọi cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, ban hành những quy định cụ thể, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương thực hiện công khai, minh bạch, tăng khả năng tiếp cận của người dân và doanh nghiệp xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ từ tư duy đến hành động để phục vụ người dân và doanh nghiệp được hiệu quả hơn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc
12 Kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh Cử tri đề nghị không quy định về độ tuổi đảm nhiệm chức vụ trong các Hội thay cho độ tuổi 65 như hiện nay mà chỉ cần đáp ứng về đạo đức, chuyên môn của người đứng đầu Hội Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh
13 Kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk. Đề nghị tăng phụ cấp cho Cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở, xem xét chế độ bảo hiểm y tế cho người tham gia công tác Hội Chữ thập đỏ cấp xã trước năm 2016, cũng như xem xét phụ cấp cho Chi Hội trưởng Chữ Thập đỏ thôn, buôn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.
14 Kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh Kiến nghị ban hành quy định cơ chế, chính sách về công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ phù hợp với đặc thù hoạt động của hội và 7 nguyên tắc của Luật Chữ thập đỏ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh
15 Bộ Nội vụ đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn “Thực trạng qua khảo sát đội ngũ cán bộ công tác tại Hội Người cao tuổi của tỉnh Tây Ninh đến hết nhiệm kỳ năm 2021, chỉ còn khoảng 30% đủ tuổi tái cử theo Kết luận số 58 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhiều nơi không còn người tham gia, do đó ảnh hướng lớn đến phong trào của hội. Trong khi đó độ tuổi nghỉ hưu được Quốc hội thông qua là 62 tuổi đối với nam, như vậy cán bộ hội sau khi nghỉ hưu đến 65 tuổi chỉ có 3 năm không đủ nhiệm kỳ. Cử tri đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh kiến nghị nâng mức cơ cấu, tái cử lên không quá 67 tuổi để tương ứng với tuổi nghị hưu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh
16 Đề nghị Chính phủ sớm quy định số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện đế kị Đề nghị Chính phủ sớm quy định số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện đế kịp thời sắp xếp, kiện toàn phục vụ nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La
1 2 3   [4]  


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn