Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ÁNH TRỰC TUYẾN

Mã số phản ánh : Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại, địa chỉ :
   
   

STT Mã số Trích yếu Tổ chức/cá nhân Nội dung
 
1 02.080864 Xử lý đối với cán bộ bị Tòa kết án Lê Thanh

- Ngày phản ánh: 28/09/2020

- Ngày trả lời: 30/10/2020
Kính gửi Bộ Nội vụ! Đề nghị Bộ trả lời nội dung sau: Theo quy định tại khoản 3 Điều 101 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 thì "Đại biểu HĐND bị Tòa án kết tội ằng bản án, quyết định của Tòa án thì đương nhiên mất quyền đại biểu" và tại khoản 3 Điều 78 Luật cán bộ công chức năm 2008 thì "Cán bộ pham tội bị Tòa án kết tội thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bầu cử". Vậy, trường hợp Phó Chủ tịch HĐND xã, bị Tòa án kết án 9 năm tù thì có phải tổ chức họp HĐND xã để bãi nhiệm đại biểu HĐND và có ra quyết định buộc thôi việc không hay "đương nhiên" cán bộ đó bị mất quyền đại biểu và "đương nhiên" thôi giữ chức danh bầu cử. Trân trọng cảm ơn!
 
2 02.080861 Chuyển đổi vị trí công chức Phạm thị thu

- Ngày phản ánh: 24/09/2020

- Ngày trả lời: 22/10/2020
Kính gửi bộ nội vụ. Tôi xin được hỏi một việc như sau Tôi thi và trúng tuyển chức danh công chức tài chính kế toán cấp xã ở tỉnh hải dương năm 2014. Từ năm 2014 đến nay xã tôi có 2 công chức tài chính. Đến tháng 8/2020 ubnd tỉnh hải dương ban hành quyết định số 41/2020/qđ-ubnd quy định số lượng CBCC cấp xã trên địa bàn tỉnh hải dương. Trong đó nêu rõ xã loại 2 như xã tôi đang công tác chỉ có 1 công chức tài chính kế toán. Như vậy xã tôi sẽ phải giảm từ 2 công chức TCKT xuống còn 1 công chức tài chính kế toán. Và tôi sẽ là người phải giảm. Vậy xin hỏi trường hợp của tôi tgeo quy định sẽ giải quyết như thế nào. Bản thân tôi chỉ có bằng kế toán trình độ đại học. Và tôi cần phải làm gì để bảo đảm quyền lợi chính đáng của bản thân. Kính mong nhận được sự trả lời của bộ nội vụ
 
3 03.080860 Chỉ thị 51 của Ban Bí thư Trung ương đảng khóa VI về việc giúp đỡ Hội người mù Việt Nam còn có hiệu lực nguyễn quốc hưng

- Ngày phản ánh: 24/09/2020

- Ngày trả lời: 22/10/2020
ngày 9/7/2019 ban dân vận TW và hội người mù VN đã tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 51 của Ban Bí thư Trung ương đảng khóa VI về việc giúp đỡ Hội người mù Việt Nam. sau hội nghị tổng kết ban bí thư có ra tiếp Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 1/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật. đây là chỉ thị chung cho người khuyết tật, vậy xin hỏi BỘ nội vụ Chỉ thị 51 của Ban Bí thư Trung ương đảng khóa VI về việc giúp đỡ Hội người mù Việt Nam còn có thể tiếp tục áp dụng sử dụng trong tình hình mới được không.vì theo Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới” thì chỉ thị 51 của Ban Bí thư Trung ương đảng khóa VI không còn phù hợp trong tình hình mới.
 
4 02.080854 Việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức phục vụ tinh giản biên chế Nguyễn Tuyên

- Ngày phản ánh: 22/09/2020

- Ngày trả lời: 20/10/2020
Theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP) thì những công chức có hai năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế được đánh giá, phân loại mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực thì được xem xét, tinh giản biên chế. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020) thì không có mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, do vậy những trường hợp năm 2019 đã được phân loại hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và năm 2020 dự kiến phân loại mức hoàn thành nhiệm vụ thì có được xem xét để tinh giản biên chế hay không? (năm 2020 cá nhân người đó không thuộc tiêu chí phân loại không hoàn thành nhiệm vụ)
 
5 11.080845 Chế độ trợ cấp lần đầu theo NĐ 76/2019/NĐ-CP Lê Thị Thu

- Ngày phản ánh: 17/09/2020

- Ngày trả lời: 15/10/2020
Kính gửi: Bộ Nội Vụ. Tôi là Kế toán đơn vị Hạt Kiểm lâm Ninh Sơn, xin được hỏi Bộ Nội vụ về việc áp dụng thực hiện chế độ trợ cấp lần đầu quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính Phủ và Nghị định 76/2019/NĐ-CP của Chính Phủ. Đơn vị Hạt Kiểm lâm Ninh Sơn có công chức Ông Phạm Ngọc S công tác tại xã Ma Nới (hệ số khu vực 0,5) và Ông Nguyễn Lâm T công tác tại xã Hòa Sơn (hệ số khu vực 0,2) thuộc vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Chính phủ. Hai công chức này đã có trên 2 lần chuyển đến và chuyển ra khỏi vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn tuy không liên tục nhưng thời gian công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn cộng dồn đối với Ô. Phạm Ngọc S trên 10 năm và Ô.Nguyễn Lâm T trên 5 năm. Hai công chức này chưa được nhận trợ cấp lần đầu. Hiện nay: - Ông Phạm Ngọc S đang làm nhiệm vụ tại xã Ma Nới, thời gian nhận quyết định công tác từ tháng 06/2018 (đến 31/11/2019 là 16 tháng) và tiếp tục công tác ở xã Ma Nới. - Ông Nguyễn Lâm T đang làm nhiệm vụ tại xã Hòa Sơn, thời gian nhận quyết định công tác từ tháng 03/2017(đến 31/11/2019 là 33 tháng) và tiếp tục công tác ở xã Hòa Sơn. Theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ thì hai công chức này chưa được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu (vì có thời gian công tác tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn không đủ 5 năm liên tục ở vùng ĐBKK và Nghị định 116/2010/NĐ-CP hết hiệu lực từ ngày 31/11/2019) Theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ thì hai công chức này có được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu không (vì có thời gian đến nhận công tác tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn trước khi Nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/12/2019). Rất mong được Bộ Nội vụ quan tâm sớm phản hồi và hướng dẫn cụ thể. Xin chân thành cám ơn./.
 
6 11.080844 Chuyển xếp lương sau khi trúng tuyển Đinh Nga

- Ngày phản ánh: 17/09/2020

- Ngày trả lời: 15/10/2020
Năm 2015, tôi ký hợp đồng lao động với UBND huyện Krong Bông để làm công tác giảng dạy tại trường THCS Nguyễn Viết Xuân, đang hưởng bậc 2/9, hệ số 2.67 thuộc trình độ Đại học. Vừa qua, tôi trúng tuyển xét đặc cách viên chức giáo viên và được bố trí làm việc tại đơn vị cũ. Tuy nhiên, trong quyết định trúng tuyển đối với cá nhân tôi được chuyển xếp lương viên chức THCS hạng III ( cao đẳng) bậc 2, hệ số 2.41. Phòng Nội vụ căn cứ phương án xét đặc cách tuyển yêu cầu trình độ năng lực từ cao đẳng nên khi trúng tuyển, dù có chuyên môn đại học nhưng vẫn xếp vào bậc cao đẳng. Như vậy, việc chuyển xếp lương đối với bản thân tôinhư vậy có đúng quy định không? Rất mong Bộ Nội vụ trả lời để bản thân tôi được rõ. Xin trân trọng cảm ơn!
 
7 02.080842 Bổ nhiệm kế toán trưởng Nguyễn Thu Hiền

- Ngày phản ánh: 16/09/2020

- Ngày trả lời: 14/10/2020
Kính gửi: Bộ Nội vụ (Vụ Công chức - Viên chức) Tôi xin hỏi có quy định về độ tuổi bổ nhiệm kế toán trưởng lần đầu đối với cơ quan quản lý nhà nước không? Trường hợp cụ thể: Cơ quan tôi có kế hoạch bổ nhiệm kế toán trưởng cho 1 đơn vị quản lý nhà nước. Công chức này đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của 1 kế toán trưởng (theo quy định tại Điều 21 Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 và Luật Kế toán), tuy nhiên số năm công tác của công chức này chỉ còn 4 năm là sẽ đến tuổi nghỉ hưu (cơ quan đã giao phụ trách kế toán cho công chức này được 1 năm, hiện tại đã hết thời gian giao phụ trách kế toán). Vậy xin hỏi Vụ Công chức, viên chức, công chức này có đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng không? Rất mong sớm nhận được phản hồi của Quý Vụ! Tôi xin trân trọng cám ơn!
 
8 01.080838 Đề nghị hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về các điều kiện tuyển dụng, xoá tập sự đối với công chức, viên chức qua thi tuyển. nguyễn huyền trang

- Ngày phản ánh: 15/09/2020

- Ngày trả lời: 13/10/2020
Tên tôi là: Nguyễn Huyền Trang, trình độ: Thạc sĩ , chuyên ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước . Ngày 15 tháng 6 năm 2018 tôi có quyết định v/v tuyển dụng viên chức của UBND thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu đến nhận công tác tại Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố, theo vị trí thi tuyển là Tuyên truyền viên. Trong quyết định tôi đã thực hiện chế độ tập sự 12 tháng (tức đến ngày 15 tháng 6 năm 2019 tôi hết thời gian tập sự), nhưng đến nay tôi vẫn chưa có quyết định hết tập sự tôi đã hỏi phòng Nội vụ thành phố và Sở Nội vụ của tỉnh thì được trả lời là do tôi thiếu chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp liên quan đến vị trí việc làm. Nhưng qua tìm hiểu Thông tư 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ văn hoá , Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hoá cơ sở và các Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc Bộ Thông tin truyền thông thì không có quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp vị trí Tuyên truyền viên, ngoài ra cũng không có trường nào đào tạo chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Tuyên truyền viên. Vậy, nếu tôi không có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Tuyên truyền viên, thì có được xoá tập sự hay không ?
 
9 11.080821 Tiền lương đối với những người hợp đồng theo nghị định 161 Nguyễn Thị Ái Vy

- Ngày phản ánh: 09/09/2020

- Ngày trả lời: 09/10/2020
Xin hỏi: Những người đang Hợp đồng theo Nghị định 68 hưởng lương theo Nghị định 204 nay chuyển sang hợp đồng theo Nghị định 161 tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt nam cấp huyện để làm các công việc như: lái xe, nhân viên đánh máy.... có được hưởng các khoản phụ cấp như: Phụ cấp khu vực, phụ cấp công vụ, phụ cấp công tác đảng, đoàn thể, Phụ cấp thu hút, phụ cấp lâu năm... hay không ạ
 
10 11.080819 Bảo lưu hệ số chức vụ lãnh đạo do sáp nhập các ban quản lý dự án thành Ban quản lý dự án chuyên ngành Nguyễn Thị Ngà

- Ngày phản ánh: 09/09/2020

- Ngày trả lời: 09/10/2020
Xin hỏi chế độ bảo lưu hệ số chức vụ lãnh đạo do sáp nhập các ban quản lý dự án thành Ban quản lý dự án chuyên ngành. Theo hướng dẫn đơn thành lập trên cơ sở sáp nhập các Ban qlý dự án thành Ban quản lý dự án chuyên ngành (là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo NĐ 141), sau sáp nhập do dôi dư lãnh đạo, vậy hệ số phụ cấp lãnh đạo (không được bổ nhiệm tiếp) thì được bảo lưu theo quy định nào? (hiện tại đơn vị đang bảo lưu 6 tháng theo NĐ 204/2004 có đúng không? theo Thông tư 02/2005 hướng dẫn tại khoản 2, muc II thì đơn vị mình áp dụng theo điểm nào? xin cám ơn.
  [1]   2 3 4 5 6 ...56


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn