Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ÁNH TRỰC TUYẾN

Mã số phản ánh : Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại, địa chỉ :
   
   

STT Mã số Trích yếu Tổ chức/cá nhân Nội dung
 
10 11.080819 Bảo lưu hệ số chức vụ lãnh đạo do sáp nhập các ban quản lý dự án thành Ban quản lý dự án chuyên ngành Nguyễn Thị Ngà

- Ngày phản ánh: 09/09/2020

- Ngày trả lời: 09/10/2020
Xin hỏi chế độ bảo lưu hệ số chức vụ lãnh đạo do sáp nhập các ban quản lý dự án thành Ban quản lý dự án chuyên ngành. Theo hướng dẫn đơn thành lập trên cơ sở sáp nhập các Ban qlý dự án thành Ban quản lý dự án chuyên ngành (là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo NĐ 141), sau sáp nhập do dôi dư lãnh đạo, vậy hệ số phụ cấp lãnh đạo (không được bổ nhiệm tiếp) thì được bảo lưu theo quy định nào? (hiện tại đơn vị đang bảo lưu 6 tháng theo NĐ 204/2004 có đúng không? theo Thông tư 02/2005 hướng dẫn tại khoản 2, muc II thì đơn vị mình áp dụng theo điểm nào? xin cám ơn.
 
11 11.065646 Chế độ chính sách theo Nghi định 76/2019/NĐ-CP Trần Ngọc Trâm

- Ngày phản ánh: 31/08/2020

- Ngày trả lời: 22/10/2020
Tôi đang công tác tại cơ quan tài chính, xin hỏi quý bộ một số như sau: + cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn thôn đặc biệt khó khăn theo quyết định 582/qđ-ttg ngày 17/4/2017 của thủ tướng chính phủ đang được hưởng chế độ chính sách đối vùng đặc biệt khó khăn (phụ cấp theo nghị định 116/2010 (giờ là nghị định 76/2019)  của thủ tướng chính phủ). Tuy nhiên sau khi ủy ban dân tộc có quyết định 958/qđ-ubdt ngày 13/12/2019 về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 thì địa phương nơi cán bộ, công chức, viên chức đang công tác được ghi nhận là đã hoàn thành chương trình 135, vậy cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại địa phương trên  có được hưởng các chế độ chính sách vùng đặc biệt khó khăn (ví dụ nghị định 76/2019) hay không? + đối với các địa phương đã được công nhận dạt chuẩn nông thôn mới nhưng vẫn nằm trong danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng trên địa bàn nói trên có được hưởng chế độ chính sách theo nghị định 76/2019 hay không? Hiện nay cá nhân chưa xác định cụ thể được nội dung trên để hướng dẫn các đơn vị thực hiện, kính mong bộ nội vụ giải đáp thắc mắc
 
12 02.065640 Việc áp dụng hình thức xử lý kỹ luật đối với viên chức NGUYỄN HỒNG PHƯỚC

- Ngày phản ánh: 28/08/2020

- Ngày trả lời: 25/09/2020
Căn cứ Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức có quy định các hành thức kỷ luật đối với viên chức nếu có hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên khi gặp phải một số trường hợp (đặc biệt những trường hợp viên chức này chưa phải là đảng viên): - Viên chức sinh con thứ 3 - Viên chức quan hệ nam nữ không trong sáng (đang có vợ hoặc chồng nhưng ngoại tình), có dư luận, có đơn thư tố cáo… - Viên chức có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống… Thì việc áp dụng các hình thức kỷ luật đối với viên chức khi rơi vào một trong các trường hợp nêu trên gặp nhiều vướng mắc rất mong nhận được sự hướng dẫn của quý cơ quan.
 
13 11.065629 Phụ cấp công vụ có tính khi xác định lương để tính trả tiền làm thêm giờ Nguyễn Thị Phương Dung

- Ngày phản ánh: 21/08/2020

- Ngày trả lời: 18/09/2020
Kính gửi: Bộ Nội vụ. Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tại Điều 6 quy định các chế độ phụ cấp lương bao gồm: 1. Phụ cấp thâm niên vượt khung 2. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo 3. Phụ cấp khu vực 4. Phụ cấp đặc biệt 5. Phụ cấp thu hút 6. Phụ cấp lưu động 7. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm 8. Các chế độ phụ cấp đặc thù theo nghề hoặc công việc a) Phụ cấp thâm niên nghề b) Phụ cấp ưu đãi theo nghề c) Phụ cấp trách nhiệm theo nghề d) Phụ cấp trách nhiệm công việc đ) Phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức, tại mục 2 Phần II quy định: “2. Căn cứ tính: a) Tiền lương giờ dùng làm căn cứ để tính trả tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ được xác định bằng tiền lương của một tháng chia cho số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một tháng. Trong đó: a1) Tiền lương của một tháng, bao gồm: Mức lương hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có). Cơ quan, đơn vị được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung thì tiền lương của một tháng cũng được điều chỉnh tăng thêm tương ứng.” Căn cứ Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ, tại Điều 3, Điều 4 quy định: “Điều 3. Mức phụ cấp công vụ Các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được áp dụng phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm. Điều 4. Nguyên tắc áp dụng 1. Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 2. Thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ, bao gồm: a) Thời gian đi công tác, làm việc học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang b) Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam. 3. Khi thôi làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang thì thôi hưởng phụ cấp công vụ từ tháng tiếp theo. 4. Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề hoặc phụ cấp đặc thù theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thì cũng được hưởng phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này.” Căn cứ các quy định nêu trên, để đảm bảo tính đúng, tính đủ theo quy định tiền trả lương làm thêm đối với cán bộ, công chức, Sở Tài chính thành phố Cần Thơ đề nghị quý Bộ hướng dẫn cách xác định “tiền lương của một tháng”, cụ thể như sau: 1. Phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP có phải là khoản phụ cấp lương không ? (phụ cấp công vụ được tính bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm) 2. Phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP có được xem là “khoản phụ cấp lương” nêu trong quy định “cách tính tiền lương của một tháng” hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC không ? (vì Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ban hành ngày 14/12/2004 không quy định phụ cấp công vụ là phụ cấp lương) Kính trình quý Bộ xem xét hướng dẫn./.
 
14 06.065628 Tiền thưởng kèm theo Huân chương độc lập hạng ba Phạm Văn Bình

- Ngày phản ánh: 21/08/2020

- Ngày trả lời: 18/09/2020
Năm 2019 ông bà tôi được truy tặng Huân chương độc lập hạng ba vì có một con duy nhất là Liệt sỹ. Xin được hỏi: ông bà tôi có được nhận khoản tiền thưởng kèm theo Huân chương độc lập hạng ba theo quy định tại Khoản đ, Điều 70, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ không. Xin trân trọng cám ơn.
 
15 06.065614 Khen thưởng huân chương kháng chiến hạng 3 Nguyễn Quốc Nam

- Ngày phản ánh: 17/08/2020

- Ngày trả lời: 14/09/2020
Kính thưa Bộ nội vụ. Năm 2017 gia đình tôi có tiến hành kê khai thành tích kháng chiến cho ông tôi là Liệt sĩ Nguyễn Giác - cán bộ ty thương nghiệp tỉnh Phú Yên. Tham gia cách mạng năm 1965, hi sinh năm 1970. Quê quán: kp phú thứ thị trấn phú thứ huyện tây hoà tỉnh phú yên. Từ khi kê khai đến nay gia đình tôi chưa nhận được quyết định và huân chương kháng chiến hạng 3. Kính mong bộ và ban thi đua khen thưởng xem xét quy trình hiện nay tỉnh đã có tờ trình cho ban thi đua khen thưởng chưa và đã có huân chương kháng chiến hạng 3 cho liệt sĩ Nguyễn Giác chưa. Xin cảm ơn
 
16 02.065613 Chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ hưu vùng đặc biệt khó khăn Doãn Thị Thuận

- Ngày phản ánh: 17/08/2020

- Ngày trả lời: 14/09/2020
Kính gửi: Bộ Nội vụ Kính mong nhận được ý kiến của Bộ về nội dung sau: Ông Trần Văn Thành có thời gian công tác tại Thôn 3 xã Sông Trà huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam (là vùng đặc biệt khó khăn) 35 năm và đã được hưởng các chế độ đối với vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ. Thực hiện Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ thì thôn 3 xã Sông Trà không còn là vùng đặc biệt khó khăn và dừng hưởng các chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ. Đến ngày 01/3/2020 ông Trần Văn Thành nghỉ hưu. Vậy căn cứ theo khoản 1, Điều 8 Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 hỏi ông Trần Văn Thành có được hưởng chế độ trợ cấp 01 lần khi nghỉ hưu không?
 
17 09.065612 Xếp ngạch bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã khi thay đổi trình độ chuyên môn Lê Khải Châu

- Ngày phản ánh: 17/08/2020

- Ngày trả lời: 14/09/2020
Kính đề nghị Bộ Nội vụ cho ý kiến về việc khi xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã khi thay đổi trình độ vào ngạch Chuyên viên, thì cán bộ, công chức cấp xã đó có cần phải đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn của ngạch Chuyên viên như Tin học, Ngoại ngữ, chứng chỉ Quản lý Nhà nước ngach Chuyên viên, ... theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ hay không? Hay là chỉ đơn thuần là xếp lương vào các ngạch hành chính. Kính mong Bộ Nội vụ cho ý kiến rõ ràng về vấn đề này, để địa phương triển khai, thực hiện!
 
18 11.065606 Tiền lương của viên chức đặc cách có hợp đồng trước 31/12/2015 Nguyễn Mai Huyền

- Ngày phản ánh: 15/08/2020

- Ngày trả lời: 11/09/2020
Thưa bộ. Xin phép cho tôi được hỏi câu hỏi như sau: tôi là viên chức có hợp đồng trước ngày 31/12/2015. Trước khi có quyết định tuyển dụng viên chức, tôi thuộc diện hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế, bậc lương 2/10, ngạch giáo viên mầm non hạng III. Tuy nhiên sau khi có quyết định tuyển dụng viên chức, mức lương của tôi được xếp vào ngạch giáo viên hạng IV, bậc 3/12. Rất nhiều cô khác kể cả giáo viên hạng II cũng bị hạ ngạch như tôi. Lý do phòng đưa ra là do chủ trương của tỉnh chỉ tuyển dụng viên chức hạng IV nên xếp mức lương và bổ nhiệm tất cả đều là hạng IV. Tuy nhiên trong luật viên chức có ghi về quyền của viên chức như sau "Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp". Đối chiếu với thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV chúng tôi có đầy đủ tiêu chuẩn của giáo viên mầm non hạng III. Vậy tôi mong Bộ giải đáp câu hỏi tại sao chúng tôi thuộc hạng III mà lại xếp theo mức lương hạng IV. Kính mong quý Bộ xem xét và trả lời. Xin cảm ơn quý Bộ.
 
19 02.065603 Hỏi về chứng chỉ bồi dưỡng Phấn Nguyễn Văn

- Ngày phản ánh: 14/08/2020

- Ngày trả lời: 11/09/2020
Tôi xin phép được hỏi vấn đề như sau: Tôi là Nguyễn Văn Phấn hiện đang công tác tại UBND huyện. Năm 2009 tôi trúng tuyển vào ngạch chuyên viên công tác tại 1 phòng thuộc UBND huyện, thông qua cuộc thi do TP Hà Nội tổ chức. Năm 2010 tôi được cử đi học lớp Đào tạo tiền công vụ do Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức, thời gian học trong khoảng 4 tháng. Sau khi kết thúc khóa học Tôi được cấp Chứng chỉ hoàn thành chương trình Đào tạo tiền công vụ. Sau 1 năm tập sự Tôi đã được Sở Nội vụ Hà Nội quyết định bổ nhiệm chính thức ngạch công chức (chuyên viên). Vậy Tôi muốn hỏi: Chứng chỉ đào tạo tiền công vụ có tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên không? Tôi thấy những đồng nghiệp trúng tuyển vào các năm sau tôi cũng được cử đi học tương tự nhưng kết thúc khóa học được cấp chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Nếu hai chứng chỉ trên không tương đương thì khi tôi đăng ký tham dự bồi lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên có được giảm bớt môn học nào không? Kính mong quý cơ quan giúp đỡ giải đáp thắc mắc. Trân trọng cảm ơn!
1   [2]   3 4 5 6 7 ...56


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn