Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ÁNH TRỰC TUYẾN

Mã số phản ánh : Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại, địa chỉ :
   
   

STT Mã số Trích yếu Tổ chức/cá nhân Nội dung
 
100 02.038841 QĐ điều đông luân chuyển Nguyễn Thị Hòa

- Ngày phản ánh: 06/06/2020

- Ngày trả lời: 03/07/2020
Kinh thưa Bộ nọi vụ tôi xin được biết một số nôi dung sau: 1. Tôi có trình độ chuyên môn là CĐ SP tiểu học được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường PTDTBT tiểu học Khao Mang Mù Cang Chải Yên Bái nhiệm kỳ 2016 202. Hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019 tôi được BGD tặng bằng khen trong phong tào thi đua dổi mới sáng tạo dạy học. nhưng đến tháng 8/ 2020 tôi được điều động về làm viên chức phòng giáo dục, được phân công phụ trách lĩnh vực Y tế không đúng với chuyên môn đào tạo. Xin hỏi Bô: Hiệu trưởng trường công lập là công chức hay viên chức. việc cấp trên điều động tôi về làm viên chức phòng giáo dục và phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực y tế không đúng chuyên môn đào tạo có đúng quy định không? 2. trường hợp Phó phòng giáo dục được bổ nhiệm năm 2012 đến năm 2019 hàng năm luân hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhận nhiều giấy khen không vị phạm kỷ luật, được điều động làm hiệu trưởng trường tiểu học có đúng quy định không?
 
101 02.038840 vướng mắc trong thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 4/7/2016 của Bộ Nội vụ và Bộ Thông tin và Truyền thông quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên đạo diễn truyền hình. Nguyễn Thế Tiệp

- Ngày phản ánh: 05/06/2020

- Ngày trả lời: 03/07/2020
Thưa quý Bộ! Tôi là Nguyễn Thế Tiệp, hiện đang công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai. tôi công tác năm 2010 đã được biên chế viên chức với trình độ cao đẳng báo chí làm ở vị trí phóng viên. Đến năm 2012 tôi được cơ quan cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn và năm 2014 tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được xem xét thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ trình độ cao đẳng lên để hưởng lương đại học. Vướng mắc là theo Thông tư 11/2016 của Bộ Nội vụ và Bộ thông tin truyền thông quy định mã số, tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối đối biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình không quy định mã số cho đối tượng phóng viên, biên tập viên có trình độ trung cấp mà chỉ quy định phóng viên, biên tập viên hạng III trở với trình độ đại học. Vây xin quý Bộ trả lời làm sao để chúng tôi có thể được thăng hạng từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học. Trong khi đó Bộ thông tin và truyền thông đang dự thảo nội dung quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức không quy định nội dung này.
 
102 02.038839 Giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 161 Lê Thị Phương Loan

- Ngày phản ánh: 05/06/2020

- Ngày trả lời: 03/07/2020
Theo quy định tại Khoản 1 Mục II Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV “Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm những công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về dân sự, pháp luật về thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị”. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai đã chuyển chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong cơ quan, đơn vị và địa phương sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ từ ngày 01/9/2019. Đối chiếu với Khoản 1 Mục II Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV thì có nghĩa không tiếp tục giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc tỉnh kể từ khi Thông tư có hiệu lực. Các cơ quan, đơn vị quyết định số lượng lao động hợp đồng để làm một số loại công việc trong cơ quan, đơn vị và địa phương quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ trong khả năng tài chính của cơ quan, đơn vị và địa phương mình đã được cấp có thẩm quyền phân bổ thực hiện công tác tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động theo quy định. Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn giao chỉ tiêu hợp đồng 68 cho các cơ quan, đơn vị là đúng hay sai? Kính đề nghị Quý Bộ có ý kiến phản hổi để cơ quan xác định và thực hiện theo đúng quy định (do một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đang đề nghị cấp bổ sung chỉ tiêu hợp đồng 68 để thực hiện nhiệm vụ lái xe và bảo vệ) Trân trọng cảm ơn!
 
103 09.038838 cách tính phân loại đơn vị hành chính cấp xã Nguyễn Minh Hòa

- Ngày phản ánh: 04/06/2020

- Ngày trả lời: 02/07/2020
Đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể cách tính điểm dân số: Tại điểm b khoản 1 điều 14 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính có nêu 1. Quy mô dân số: a) Xã từ 3.500 người trở xuống được tính 10 điểm trên 3.500 người thì cứ thêm 100 người được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 35 điểm b) Xã miền núi, vùng cao áp dụng mức 75% quy định tại điểm a khoản này Như vây, 75% của 3.500 người rồi mới tính ra điểm hay 75% của tổng số điểm sau khi tính, đề nghị Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện đúng quy định
 
104 02.038837 Tuyển dụng đặc cách viên chức giáo viên năm 2020 của tỉnh Bắc Ninh Tập thể giáo viên hợp đồng huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

- Ngày phản ánh: 04/06/2020

- Ngày trả lời: 02/07/2020
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Lương Tài, ngày 01 tháng 06 năm 2020 ĐƠN KIẾN NGHỊ (V/v: Kiến nghị về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên năm 2020 của tỉnh Bắc Ninh) Kính gửi: Bộ Nội vụ Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Chúng tôi là tập thể giáo viên huyện Lương Tài làm đơn kiến nghị với các cấp lãnh đạo về một việc như sau: Chúng tôi là những giáo viên có công tác trong ngành Giáo Dục Huyện Lương Tài gần mười năm. Trước tháng 12/2015, chúng tôi đã được kí hợp đồng lao động và có đóng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc: 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm… Sau thời gian đó theo chính sách của địa phương thì không còn hợp đồng như vậy nữa nhưng do thiếu giáo viên, chúng tôi vẫn tham gia công tác liên tục trong ngành giáo dục và có đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đến nay. Đang trong lúc tuyệt vọng vì chúng tôi biết luật mới từ tháng 7/2020 không còn viên chức trọn đời thì Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 về việc tuyển dụng giáo viên đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước 31/12/2015 (Theo chúng tôi hiểu thì nội dung của công văn như tháo gỡ được khó khăn của chúng tôi- những giáo viên hợp đồng tham gia đóng bảo hiểm xã hội không quy định là bao nhiêu tháng). Sau Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 thì có Công văn số 4075/UBND-NC ngày 15/11/2019 của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước. Theo tinh thần hai công văn trên, ngày 03/03/2020, Sở Nội vụ Bắc Ninh có công văn 141/SNV-CCVC về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước. Sau đó là công văn, kế hoạch tuyển dụng đặc cách của của UBND các huyện , thị, thành phố đã triển khai. Chúng tôi xét thấy mình đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét đặc cách viên chức giáo viên năm 2020 này. Theo công văn của Bộ Nội vụ và Sở Nội vụ Bắc Ninh, chúng tôi hiện đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập trực thuộc đến 31/12/2019, đã có thời gian kí hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm và làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015 trong chỉ tiêu biên chế có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu, vị trí việc làm cần tuyển dụng. Chúng tôi đã làm đủ hồ sơ theo hướng dẫn và ôn tập để tham gia kì thi xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên các cấp năm 2020. Các huyện, thị đã thành lập hội đồng xét tuyển theo đúng kế hoạch đề ra, đặc biệt phù hợp với Điều 2-Khoản 5 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Chúng tôi đã trải qua hai vòng xét tuyển theo Điều 2-Khoản 5 của NĐ161. Và theo quy định tại Khoản 6-Điều 2 thì chúng tôi đã trúng tuyển viên chức trong đợt xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên năm 2020. Chúng tôi đang mong chờ quyết định tuyển dụng chính thức của các cấp lãnh đạo. Khi chúng tôi hỏi thì được UBND các huyện, thị, thành phố trả lời : hồ sơ của các thí sinh đã được gửi về Sở Nội vụ Bắc Ninh chờ phê duyệt kết quả. Nhưng đến ngày 26/5/2020, Sở Nội vụ Bắc Ninh ra Công văn số 364/SNV-CCVC với nội dung: “... sau khi thẩm định hồ sơ của Sở Giáo dục&Đào tạo và các huyện, thị thì các trường hợp đề nghị tuyển dụng đặc cách cơ bản chưa đáp ứng đủ điều kiện và quyết định chuyển số chỉ tiêu biên chế đề nghị tuyển dụng đặc cách chưa phù hợp sang thi tuyển”. (Vậy điều kiện đầu tiên là gì? Tại sao một số tỉnh họ vẫn xét tuyển theo công văn 5378 của Bộ Nội Vụ mà Bắc Ninh thì không?) Chúng tôi thấy, các văn bản của các cấp đưa ra rất cụ thể, rõ ràng, nhân văn. Vậy lí do ở đây là gì? Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã công tâm, trách nhiệm, công khai, minh bạch hay chưa? Vì vậy, chúng tôi làm đơn này đề nghị: Bộ Nội vụ, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Nội vụ xem xét lại việc phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên năm 2020 đúng với công văn chỉ đạo của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Bắc Ninh. Đây là sự công bằng và nhân văn đối với những giáo viên đã tâm huyêt cống hiến cho sự nghiệp giáo dục như chúng tôi trong suốt gần mười năm qua. Rất mong những trường hợp của chúng tôi được quý các cấp quan tâm, xem xét và giải quyết thấu tình, đạt lý. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! Lương Tài, ngày 01 tháng 06 năm 2020 Tập thể giáo viên hợp đồng Huyện Lương Tài (có danh sách kèm theo)
 
105 09.038836 về việc nâng mức phân loại đơn vị hành chính Nguyễn Duy Liêm

- Ngày phản ánh: 03/06/2020

- Ngày trả lời: 01/07/2020
Theo quy định tại Điều 14 của Nghị quyết số 121/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016. quy định Tiêu chuẩn phân loại và cách tính điểm phân loại đơn vị hành chính xã 1. Quy mô dân số: a) Xã từ 3.500 người trở xuống được tính 10 điểm trên 3.500 người thì cứ thêm 100 người được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 35 điểm đối với xã đồng bằng b) Xã miền núi, vùng cao áp dụng mức 75% quy định tại điểm a khoản này Tuy nhiên hiện nay chưa có hướng dẫn về cách tính điểm áp dụng theo điểm b áp dụng 75% đối với các xã miền núi, vùng cao. Để thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo tôi xin đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn cách tính điểm đối với các xã miền núi về quy mô dân số
 
106 02.038830 Về tính thời hạn bổ nhiệm lại đối với công chức bị kỷ luật giáng chức Nguyễn Trần Thi

- Ngày phản ánh: 01/06/2020

- Ngày trả lời: 29/06/2020
Ở cơ quan A, có trường hợp đồng chí B, là Trưởng phòng được bổ nhiệm làm Trưởng phòng tháng 8/2015. Tháng 8/2016, đồng chí A bị cơ quan xử lý kỷ luật giáng chức làm Phó Trưởng phòng. Có 02 luồn ý kiến: -Ý kiến thứ 1: Thời hạn bổ nhiệm lại đối với đồng chí B được tính từ lúc đồng chí B được bổ nhiệm là Trưởng phòng (tức là tháng tháng 8/2015) và trong tháng 6,7/2020, cơ quan tiến hành quy trình bổ nhiệm lại theo quy định đối với đồng chí B (vì đến tháng 8/2020 đồng chí B sẽ hết thời hạn bổ nhiệm 5 năm theo quy định). - Ý kiến 2: Thời hạn bổ nhiệm lại đối với đồng chí B được tính từ lúc đồng chí B bị kỷ luật giáng chức làm Phó Trưởng phòng (tức là tháng tháng 8/2016) và trong tháng 6,7/2021, cơ quan tiến hành quy trình bổ nhiệm lại theo quy định đối với đồng chí B (vì đến tháng 8/2021 đồng chí B sẽ hết thời hạn bổ nhiệm 5 năm theo quy định). Lý do, đồng chí B đã bị kỷ luật giáng chức từ trưởng phòng xuống phó trưởng phòng kể từ tháng 8/2016 (đây là QĐ kỷ luật, đồng thời cũng là QĐ chữ chức vụ mới của đồng chí B, trong thời gian từ tháng 8/2016 đến nay, đồng chí B vẫn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng). Theo quan điểm cá nhân thì ý kiến 2 là đúng, rất mong Vụ Công chức, viên chức Bộ Nội vụ sớm xem xét, có ý kiến trả lời để giải đáp thắc mắc ở địa phương. Trân trọng cảm ơn các đồng chí!
 
107 02.038828 Giao phụ trách phòng hoặc đơn vị Trần Đức Thiện

- Ngày phản ánh: 29/05/2020

- Ngày trả lời: 26/06/2020
Kính gửi Bộ Nội vụ giải đáp nội dung như sau: Sau khi trưởng phòng hoặc cấp trưởng đơn vị trực thuộc Sở về hưu, trong thời gian chưa bổ nhiệm cấp trưởng thì Giám đốc Sở giao cấp phó phụ trách phòng hoặc đơn vị. Vậy thời hạn giao cấp phó phụ trách như vậy được thực hiện trong thời gian bao lâu (việc phụ trách như vậy có thể kéo dài hơn 1 năm không, nếu chưa bổ nhiệm được cấp trưởng)? Và theo quy định tại văn bản nào?
 
108 11.038827 Chuyển xếp lương khi thay đổi công việc Lê Thị Kim Hương

- Ngày phản ánh: 29/05/2020

- Ngày trả lời: 26/06/2020
Tôi đã nhận được hướng dẫn từ quý Vụ Tiền lương. Tôi xin chân thành cảm ơn Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ đã hướng dẫn nhưng có vấn đề tôi vẫn chưa hiểu tường tận nên tôi xin Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ hướng dẫn để được thấu đáo thêm. Vấn đề của tôi như sau: Tại thời điểm được được tuyển dụng vào làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tôi đang xếp lương theo các thang lương, bảng lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh trong công ty Nhà nước. Theo Khoản 10 Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, đã được sửa đổi tại Thông tư số 13/2018/TT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ "10- Các đối tượng đang xếp lương theo các thang lương, bảng lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh, bảng lương chuyên gia cao cấp và nghệ nhân trong công ty Nhà nước được chuyển công tác vào làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Chuyên gia cao cấp và nghệ nhân trong công ty Nhà nước được chuyển công tác vào làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, thì tùy từng trường hợp cụ thể Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức, viên chức cho phù hợp với vị trí và chuyên môn, nghiệp vụ của công việc được đảm nhiệm. Các trường hợp còn lại nêu tại khoản 10 này được thực hiện như sau: a) Trường hợp được bố trí làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong cơ quan Nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp của Nhà nước theo đúng trình độ chuyên môn của chuyên ngành đã được đào tạo. Nếu có trình độ đại học trở lên thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên và tương đương (loại A1) nếu có trình độ cao đẳng thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức, viên chức loại A0 nếu có trình độ trung cấp hoặc qua đào tạo tại các trường dạy nghề thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch cán sự và tương đương (loại B) nếu có trình độ sơ cấp hoặc qua học nghề theo hình thức kèm cặp tại doanh nghiệp thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch nhân viên kỹ thuật (mã số 01.007) nếu chưa qua đào tạo thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch nhân viên phục vụ (mã số 01.009). Việc chuyển xếp lương vào ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm được căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định (trừ thời gian tập sự hoặc thử việc khi tuyển dụng lần đầu vào làm việc ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước hoặc ở công ty Nhà nước) để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm theo cách tính sau: Tính từ bậc 1 của ngạch được bổ nhiệm, cứ sau mỗi khoảng thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) đối với các ngạch công chức, viên chức loại A0 và loại A1 và cứ sau mỗi khoảng thời gian 2 năm (đủ 24 tháng) đối với các ngạch công chức, viên chức từ loại B trở xuống (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn) được xếp lên 1 bậc lương trong ngạch được bổ nhiệm. Trường hợp trong thời gian công tác có năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật (một trong các hình thức khiển trách, cảnh cao, cách chức) thì cứ mỗi năm (tính đủ 12 tháng) không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật không được tính vào thời gian để xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch được bổ nhiệm. Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm nêu trên, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng (đối với công chức, viên chức loại A0 và loại A1) hoặc chưa đủ 24 tháng (đối với công chức, viên chức từ loại B trở xuống), thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) trong ngạch được bổ nhiệm." Theo đó thì tôi đang hiểu là trường hợp của tôi được chuyển xếp lương theo vị trí việc làm khi được tuyển dụng theo đúng trình độ chuyên môn của chuyên ngành đã được đào tạo. Việc chuyển xếp lương vào ngạch viên chức được bổ nhiệm được căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định (trừ thời gian tập sự hoặc thử việc khi tuyển dụng lần đầu vào làm việc ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước hoặc ở công ty Nhà nước) để xếp vào bậc lương trong ngạch viên chức được bổ nhiệm. Tôi hiểu theo hướng này có đúng không? Mong sớm nhận được sự hướng dẫn từ quý Vụ. Tôi thành thật biết ơn. Trân trọng kính chào
 
109 11.038826 Hỏi về chế độ phụ cấp theo NĐ 116 Nguyễn Thị Thu Thảo

- Ngày phản ánh: 29/05/2020

- Ngày trả lời: 26/06/2020
Chúng tôi là cán bộ giáo viên của các trường học đóng tại địa bàn xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Xin phép được hỏi nội dung như sau: Chúng tôi công tác tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, là một xã bãi ngang được hưởng chính sách chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020. Đến ngày 03/5/2019, xã Lộc Trì được chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới ( Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 03/5/2019) nên Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Lộc cắt không cho hưởng các chế độ của xã bãi ngang đối với Cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn xã Lộc Trì với lý do căn cứ công văn hướng dẫn của Sở Nội vụ, cụ thể: Theo nội dung công văn thì Sở Nội vụ có ban hành Hướng dẫn số 298/SNV-TCCC ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức công tác trên địa bàn xã Lộc Trì. Hướng dẫn nêu rõ: Theo Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 Căn cứ tại Điểm 2, Điều 3 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP đã quy định: Trường hợp nghỉ hưu, phục viên, xuất ngủ, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn(hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định này kể từ ngày nghỉ hưu, phục viên, xuất ngủ, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn( hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn)… Vì vậy chế độ phụ cấp cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn xã Lộc Trì theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP (nay là Nghị định 76/2019/NĐ-CP) được hưởng đến ngày 03 tháng 5 năm 2019. Tuy nhiên theo Quyết định 596/QĐ-TTg, ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 tại khoản 2 Điều 2 nêu rất rõ: Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo khi được cấp có thẩm quyền công nhận lên phường, thị trấn hoặc đạt chuẩn nông thôn mới trong năm thì được tiếp tục hỗ trợ đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đến hết năm, từ năm tiếp theo các xã này không còn nằm trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ và không thuộc diện hỗ trợ đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra chúng tôi nhận thấy nếu theo hướng dẫn của Sở Nội vụ “Căn cứ tại Điểm 2, Điều 3 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP” để cắt chế độ phụ cấp của chúng tôi từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2019 là không đúng vì Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019. Vì vậy chúng tôi rất mong muốn được trả lời về chế độ phụ cấp theo Nghị định 116/NĐ-CP ( chúng tôi có được hưởng phụ cấp từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2019 hay không ? Sở Nội vụ hướng dẫn để phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Lộc cắt chế độ phụ cấp của cán bộ CCVC trên địa bàn xã Lộc Trì kể từ tháng 5 năm 2019 là đúng hay sai ?) Trân trọng cám ơn!
1... 6 7 8 9 10   [11]   12 13 14 15 16 ...59


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn