Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ÁNH TRỰC TUYẾN

Mã số phản ánh : Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại, địa chỉ :
   
   

STT Mã số Trích yếu Tổ chức/cá nhân Nội dung
 
20 06.080890 Khen thưởng khi công nhận Danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Nguyễn Thanh Vinh

- Ngày phản ánh: 12/10/2020

- Ngày trả lời: 13/11/2020
Kính gửi: Bộ Nội vụ. Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ” “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” (gọi chung là Khu dân cư văn hóa). Hiện nay, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận chưa thực hiện thưởng tiền kèm theo khi công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm do vẫn còn vướng mắc giữa Bằng chứng nhận theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và Giấy công nhận theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP. Để có sự thống nhất ý kiến trong tổ chức thực hiện, Tôi xin hỏi Bộ Nội vụ quan tâm trả lời 02 nội dung liên quan đến công tác khen thưởng như sau: 1. Khi Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tặng danh hiệu và cấp "Giấy công nhận" Khu dân cư văn hóa hàng năm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP có được hưởng tiền thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 69 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP không (quy định này khi tặng Bằng Chứng nhận Khu dân cư văn hóa)? Nếu đã được hưởng tiền thưởng nêu trên thì các Khu dân cư này có được tiếp tục khen thưởng đạt danh hiệu 5 năm liên tục không ? 2. Hàng năm không được hưởng tiền thưởng theo khoản 1 (1,5 lần mức lương cơ sở) mà chỉ được Chủ tịch UBND huyện xem xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa trong năm 5 liên tục và kèm theo mức tiền thưởng 0,6 lần mức lương cơ sở theo Luật Thi đua, Khen thưởng có đúng theo quy định không ? Kính đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm hướng dẫn. Trân trọng cảm ơn!
 
21 02.080886 Xếp bậc lương công chức hết thời gian tập sự Nguyễn Mạnh Trí

- Ngày phản ánh: 09/10/2020

- Ngày trả lời: 06/11/2020
Kính gửi Bộ Nội Vụ, Tôi là công chức đã hoàn thành thời gian tập sự 01 năm. Trong thời gian tập sự, Tôi được hưởng 85% bậc 2/9 (2.67) theo Quyết định của Cơ quan tôi ban hành với trình độ thạc sỹ. (có báo cáo Sở Nội Vụ về vấn đề này) Sau khi hoàn thành tập sự, cơ quan Tôi có làm công văn đề nghị bổ nhiệm ngạch, xếp bậc lương cho Tôi với ngạch chuyên viên (mã số ngạch 01.003), xếp lương bậc 2/9, hệ số lương 2.67. Tuy nhiên, Sở Nội Vụ lại ban hành quyết định xếp bậc lương cho Tôi với ngạch chuyên viên (mã số ngạch 01.003), xếp lương bậc 1/9, hệ số lương 2.34 với lý do yêu cầu tuyển dụng vị trí tôi là Đại học. (trong kỳ thi tuyển dụng công chức) Theo Điều 22, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ - Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. “Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng…..Theo Điều 23, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ - Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức,“Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản người hướng dẫn tập sự phải nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi cơ quan sử dụng công chức. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu của ngạch công chức đang tập sự thì có văn bản đề nghị cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương cho công chức được tuyển dụng”. Tôi với trình độ thạc sỹ đáp ứng phù hợp với yêu cầu tuyển dụng (vị trí tuyển dụng của tôi là Đại học Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tôi là Thạc sỹ xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp), cùng với đó Cơ quan Tôi cũng đã có công văn đề nghị xếp lương bậc 2/9, hệ số lương 2.67. Kính thưa Bộ Nội Vụ, Tôi có đủ điều kiện để được xếp lương bậc 2/9, hệ số lương 2.67?
 
22 02.080884 Chứng chỉ quản lý cấp phòng Nguyễn Văn Nghệ

- Ngày phản ánh: 09/10/2020

- Ngày trả lời: 06/11/2020
Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC và một số văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn khác. Xin hỏi ngoài các tiêu chuẩn quy định về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị thì đối với các tiêu chuẩn bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý gồm: Trưởng, phó trưởng khoa, phòng có bắt buộc phải có chứng chỉ quản lý cấp phòng không ạ. rất mong nhận được sự hướng dẫn của quý cơ quan.
 
23 10.080879 Bổi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý Huỳnh Vương Hiếu

- Ngày phản ánh: 08/10/2020

- Ngày trả lời: 05/11/2020
Tôi hiện là Trưởng phòng của 1 cơ quan quản lý nhà nước, đã được bồi dưỡng và được cấp Chứng chỉ kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở nhưng chưa có Chứng chỉ kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Hiện nay, cơ quan nội vụ yêu cầu điều kiện để được bổ nhiệm lại vị trí lãnh đạo phòng phải có Chứng chỉ kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Như vậy, trong trường hợp của tôi khi bổ nhiệm lại lãnh đạo phòng có sử dụng Chứng chỉ kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở thay Chứng chỉ kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng được không? Hay bắt buộc phải là Chứng chỉ kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Rất mong Bộ Nội vụ có ý kiến
 
24 02.080876 Về chế độ, chính sách theo NĐ 26/2015/NĐ-CP Hồ Thị Lan Thanh

- Ngày phản ánh: 07/10/2020

- Ngày trả lời: 04/11/2020
Tôi tên: Hồ Thị Lan Thanh hiện đang công tác tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum. Qua triển khai thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính Phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 26/2015/NĐ-CP, tỉnh Kon Tum còn có một số vướng mắc, để thực hiện theo đúng quy định của chính phủ đề nghị quý cơ quan hướng dẫn một số nội dung sau: Năm 2020, tỉnh Kon Tum đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, sau Đại hội nhiều cán bộ được cấp thẩm quyền thống nhất, phê duyệt nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ rất nhiều, để đảm bảo chi trả chế độ kịp thời và theo đúng quy định, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đề nghị Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn bổ sung như sau: Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định: “Tiền lương tháng để tính trợ cấp được xác định bằng bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu, bao gồm: Mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có).” Vậy: - Phụ cấp công tác đảng đề cập tại khoản 2, Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP nêu trên có phải là phụ cấp công tác, đoàn thể chính trị- xã hội theo Hướng dẫn số 05/HD-TCTW, ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam (Mức phụ cấp là 30% của hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc 30% hệ số lương chức vụ đối với người hưởng lương chức vụ[1]) và có được sử dụng 30% phụ cấp này để tính chi trả trợ cấp (bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 05 năm cuối) cho cán bộ trước khi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP hay không?. - Nếu trưởng hợp phụ cấp công tác đảng (nếu có) đề cập tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP là phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội theo Hướng dẫn số 05-HD/TCTW thì tiền lương tháng để trợ cấp đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP chỉ tính cho các đối tượng công tác tại các cơ quan Đảng hay bao gồm cả các đối tượng công tác tại các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội. Để kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ theo quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Mong quý cơ quan sướm phúc đáp hướng dẫn để địa phương triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định và kịp thời./.
 
25 02.080875 Bằng cấp nào thay thế cho chứng chỉ quản lý nhà nước Phương Lan

- Ngày phản ánh: 07/10/2020

- Ngày trả lời: 04/11/2020
Theo qui định tại Thông tư 05/2017/TT-BNV, truòng hợp có bằng cao cấp lý luận chính trị- hành chính được thay thế chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. Vậy tôi xin hỏi tôi đã có bằng trung cấp lý luận chính trị -hành chính thì có được thay thế chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch cán sự không?. Vì Sở nội vụ không chấp nhận cho thay thế, như vậy có đúng không?. Rất mong nhận được câu trả lời sớm qua email và xin không đăng lên trang điện tử. Tôi xin cám ơn.
 
26 02.080874 Chế độ phụ cấp công vụ cho công chức tuyển dụng vị trí công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước Nguyễn Thị Hải Ninh

- Ngày phản ánh: 07/10/2020

- Ngày trả lời: 04/11/2020
Kính gửi : Bộ Nội vụ Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ quy định, đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ, gồm : a) Cán bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật cán bộ, công chức b) Công chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP c) Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã d) Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 27 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định 950/QĐ-UBND "Về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2020", trong đó có nhu cầu tuyển dụng 12 vị trí công nghệ thông tin làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước nhưng không nói rõ vị trí làm việc này không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ. Tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức thi tuyển công chức theo quy định. Tháng 8/2020, Sở Nội vụ ra các Quyết định về việc tuyển dụng vị trí công nghệ thông tin và xếp vào bảng lương công chức A1. Nhưng các công chức trúng tuyển vị trí công nghệ thông tin đợt này lại không được hưởng phụ cấp công vụ 25% với lý do: Theo Quyết định 3373/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020 thì vị trí việc làm Quản trị mạng tại các cơ quan hành chính nhà nước được UBND tỉnh bố trí từ nguồn biên chế sự nghiệp khác, không phải là công chức hành chính. Với nhu cầu áp dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay ngày càng lớn, công việc của vị trí công nghệ thông tin càng đòi hỏi cao nhưng công chức thi tuyển vào làm việc tại vị trí này lại không được xếp vào công chức hành chính và không được hưởng phụ cấp công vụ 25% tại Bình Thuận có đúng với quy định không? Rất mong Bộ Nội vụ sớm giải đáp vấn đề này.
 
27 11.080872 Chế độ phụ cấp chức vụ lảnh đạo Lê anh vũ

- Ngày phản ánh: 07/10/2020

- Ngày trả lời: 04/11/2020
Xin hỏi quý Bộ: Ở huyện EaKar nơi tôi đang công tác có trường hợp 01 đồng chí lảnh đạo là Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch HĐND huyện hưởng phụ cấp chức vụ là 0.6, nay có quyết định của Huyện ủy luân chuyển xuống làm Bí thư thị trấn, Nay phụ cấp chức vụ của đồng chí đó được hưởng theo mức 0.6 UV ban TV hay 0,3 Bí thư thị trấn. Để có cơ sở cho đơn vị địa phương chi trả phụ cấp chức vụ đúng theo quy định kinh mong quý bộ giải đáp, xin cảm ơn
 
28 02.080870 chế độ thôi việc đối với người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp do nhà nước nắm dưới 50% vốn Tạ Văn Ngân

- Ngày phản ánh: 03/10/2020

- Ngày trả lời: 30/10/2020
Kính gửi: Tư pháp Tôi được Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) cử làm đại diện quản lý vốn và giữ chức danh Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Citygas Miền Bắc (công ty do Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy nắm giữ dưới 50% vốn). Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thực hiện thoái vốn tại Công ty TNHH Citygas Miền Bắc. Mặt khác, theo giấy phép đầu tư, Công ty TNHH Citygas Miền Bắc thực hiện giải thể từ cuối tháng 9/2020. Vậy tôi có một số thắc mắc, kính đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn như sau: 1. Tôi xin thôi việc và thôi làm người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Citygas Miền Bắc theo diện sắp xếp lại tổ chức có đúng không? 2. Tôi có được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc quy định tại điều 5, điều 6 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ không? (nếu không, tôi được hưởng chế độ thôi việc như thế nào, theo quy định nào)? 3. Đơn vị nào (Công ty TNHH Citygas Miền Bắc hay Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy) chi trả? 4. Theo tôi được biết, năm 2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị định 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Tuy nhiên, theo tôi biết, hiện nay việc quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ vẫn chưa có văn bản nào của Chính phủ quy định. Vậy việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người đại diện quản lý vốn tại các doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thực hiện theo quy định nào của pháp luật? Đề nghị Chính phủ, các bộ có liên quan có văn bản hướng dẫn để doanh nghiệp có căn cứ thực hiện, đảm bảo quyền lợi, công bằng cho cán bộ được cử làm đại diện tại các doanh nghiệp. Trân trọng!
 
29 02.080869 Biệt phái viên chức có được hưởng phụ cấp chức vụ? Nguyễn Thế Duy

- Ngày phản ánh: 02/10/2020

- Ngày trả lời: 30/10/2020
Kính gửi Bộ Nội Vụ. Tôi là viên chức của Trung tâm (đơn vị sự nghiệp công lập) thuộc Sở. Ngày 01/7/2016, tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng của Trung tâm thuộc Sở, hưởng phụ cấp chức vụ 0,1 và khoán tiền điện thoại, tiền xăng (đi công tác dưới 15km). Ngày 01/7/2019, tôi được biệt phái đến nhận nhiêm vụ tại phòng chuyên môn thuộc Sở, nhiệm vụ cụ thể do Trưởng phòng phân công (nhiệm vụ của chuyên viên). Trong Quyết định biệt phái nêu "Lương và các chế độ, chính sách (nếu có) của tôi được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành". Vậy trong thời gian biệt phái, tôi có được hưởng phụ cấp chức vụ 0,1 (Phó Trưởng phòng của Trung tâm thuộc Sở) và khoán tiền điện thoại, tiền xăng (đi công tác dưới 15km) không? Kính mong Bộ Nội vụ giải đáp thắc mắc giúp tôi. Trân trọng cảm ơn.
1 2   [3]   4 5 6 7 8 ...60


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn