Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ÁNH TRỰC TUYẾN

Mã số phản ánh : Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại, địa chỉ :
   
   

STT Mã số Trích yếu Tổ chức/cá nhân Nội dung
 
280 02.011389 XIN HỎI VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN NGUYỄN ĐOAN THÙY

- Ngày phản ánh: 06/12/2019

- Ngày trả lời: 03/01/2020
Xin hỏi : Tôi được tuyên dụng vào viên chức đơn vị sự nghiệp công lập của huyện với trình độ cao đẳng kế toán được cơ quan tuyển dụng xếp vào ngạch cao đẳng. Sau đó cơ quan tạo điều kiện cho tôi vừa làm vừa học, đến nay tôi đã tốt nghiệp bằng Cử nhân kế toán và bằng Thạc sĩ kinh tế. Tôi đã công tác tại đơn vị sự nghiệp đã tròn 5 năm, có đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Được biết hiện nay các phòng ban cơ quan hành chính trực thuộc UBND huyện huyện đang thiếu biên chế và có nhu cầu tuyển dụng vị trí việc làm phù hợp với trình độ chuyên của tôi. Xin hỏi tôi có đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển Theo tinh thần Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/05/2019 của Bộ nội vụ Sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức , viên chức… hay không ? Kính mong sự quan tâm trả lời của quý cấp. Xin cảm ơn. Nguyễn đoan Thùy
 
281 02.011387 Nâng ngạch công chức Lê Vy Oanh Diễm

- Ngày phản ánh: 06/12/2019

- Ngày trả lời: 03/01/2020
Kính gửi Bộ Nội vụ Theo quy định tại Khoản 14, Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện để dự thi nâng ngạch như sau: “Công chức dự thi nâng ngạch phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch”. Tại Khoản 4, Điều 7 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính quy định: “Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên thì phải có thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu là 3 năm (36 tháng). Trường hợp đang giữ ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 5 năm (60 tháng)”. Như vậy, đối với công chức đang giữ ngạch nhân viên thì có được dư thi nâng ngạch lên chuyên viên không hay chỉ được dự thi nâng ngạch lên ngạch cán sự (ngạch liền kề với ngạch nhân viên). Kính đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm xem xét giải đáp. Trân trọng./.
 
282 01.011386 Thi tuyển, xét tuyển đặc cách viên chức giảng viên Trịnh Khắc Thái

- Ngày phản ánh: 05/12/2019

- Ngày trả lời: 02/01/2020
Đề nghị Bộ có Công văn cụ thể hướng dẫn trường Đại học Kiên Giang xét tuyển đặc cách các trường hợp đã công tác tại các trường Đại học, Cao đẳng trước khi ký hợp đồng đồng làm việc với trường Đại học Kiên Giang, có tổng thời gian đóng BHXH trên 60 tháng và những trường hợp về trường trước 31/12/2015.
 
283 11.011385 Nâng lương trước thời hạn khi chuyển ngạch công chức. Trần Minh Giáp

- Ngày phản ánh: 05/12/2019

- Ngày trả lời: 02/01/2020
Kính gửi Bộ Nội vụ! Tôi là Trần Minh Giáp - công chức công tác tại Bộ Giao thông vận tải. Hiện nay, tôi đang là chuyên viên A1 (01.003), với: - Bậc lương: 7/9 - Hệ số lương: 4,32 - Thời gian giữ bậc: 01/12/2017 Do đủ điều kiện (được khen thưởng do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), đến ngày 01/12/2019 tôi được nâng lương trước thời hạn, cụ thể: - Bậc lương: từ bậc 7/9 lên 8/9 - Hệ số lương: từ 4,32 lên 4,65 - Thời gian: 01/12/2019 Tuy nhiên, vừa qua tôi đã trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch lên CVC của Bộ GTVT năm 2018 tại Quyết định số 1005/QĐ-BNV ngày 18/11/2019. Tại Điều 2 của Quyết định này, tôi sẽ được bổ nhiệm vào ngạch CVC (01.002) và hưởng lương ở ngạch mới từ 01/11/2019. Theo đó, tôi sẽ được hưởng lương ngạch CVC (01.002) từ ngày 01/11/2019 với bậc 1/8, hệ số 4,40. Theo quy định tại Mục II, khoản 1, điểm a của Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức quy định về cách xếp lương như sau: “Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ”. Theo quy định này, do chênh lệch hệ số lương mới và lương cũ của tôi sau khi bổ nhiệm vào ngạch CVC nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ (4,4 - 4,32 = 0,08 nhỏ hơn 4,65 – 4,32 = 0,33) nên thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới sẽ được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ. Hỏi: Theo quy định nêu trên, đến 01/12/2019 tôi vẫn tiếp được thực hiện các thủ tục nâng lương trước thời hạn ? Trân trọng cảm ơn!
 
284 02.011384 Chuyển ngạch viên chức sang công chức lê thị hồng tuấn

- Ngày phản ánh: 04/12/2019

- Ngày trả lời: 01/01/2020
- Ngày 01/8/2005, tôi được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ký Hợp đồng lao động và được phân công làm việc tại Thanh tra Sở. - Ngày 11/12/2005, tôi tham gia kỳ thi tuyển công chức, viên chức, công chức dự bị do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức và đã trúng tuyển; theo đó ngày 03/3/2006, tôi được Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 513/QĐ-SNV về việc tuyển dụng vào viên chức và được phân công công tác về Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam từ ngày 01/02/2006. - Ngày 21/3/2006, Sở Lao động - TBXH tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 95/QĐ-LĐTBXH về việc tiếp nhận và phân công viên chức; theo đó tôi được Sở Lao động - TBXH phân công về công tác tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Dạy nghề trẻ em đường phố Quảng Nam thuộc Sở Lao động - TBXH tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 01/4/2006. Cùng ngày 21/3/2006, do yêu cầu công việc của Sở, tôi được trưng dụng về làm việc tại Thanh tra Sở kể từ ngày 01/4/2006 đến ngày 31/12/2006 theo Công văn số 195/LĐTBXH-VP ngày 21/3/2006 của Giám đốc Sở Lao động - TBXH về việc trưng dụng viên chức. Do yêu cầu công việc tại Thanh tra Sở và để chuẩn bị cho việc sát hạch chuyển ngạch công chức phục vụ công tác điều động cán bộ theo chủ trương của Sở Lao động-TBXH cho nên Sở đã ban hành Công văn số 128/LĐTBXH-VP ngày 26/02/2007 về gia hạn thời gian trưng dụng viên chức cho tôi được tiếp tục công tác tại Thanh tra Sở đến ngày 31/3/2007 ( mã số 01.003, bậc 1, hệ số lương 2,34 do Sở Lao động-TBXH chi trả kể từ tháng 03/2007, hưởng 100% lương). + Ngày 01/3/2007, Sở Lao động -TBXH thành lập Hội đồng sát hạch và tổ chức sát hạch, kiểm tra trình độ, năng lực của viên chức để chuyển ngạch và điều động bố trí công tác lâu dài (tại thời điểm này Sở còn 04 chỉ tiêu biên chế hành chính chưa sử dụng). Tại đợt kiểm tra, sát hạch nói trên tôi đã trúng tuyển, đủ điều kiện để chuyển ngạch từ viên chức sang công chức. + Ngày 02/4/2007, Sở Lao dộng-TBXH có Công văn số 229/LĐTBXH-VP gửi Sở Nội vụ Quảng Nam đề nghị xem xét, quyết định cho tôi được chuyển từ ngạch viên chức sang ngạch công chức. + Ngày 02/5/2007, Sở Lao động -TBXH ban hành Quyết định số 152/QĐ-LĐTBXH điều động tôi từ Trung tâm Nuôi dưỡng và Dạy nghề trẻ em đường phố tỉnh Quảng Nam đến nhận công tác tại Thanh tra Sở Lao động –TBXH kể từ ngày 02/5/2007 (thực tế kể từ ngày 01/8/2005 đến ngày 02/5/2007 tôi đã được trưng dụng làm việc liên tục tại Thanh tra Sở Lao động-TBXH) + Kể từ ngày 02/5/2007 cho đến hiện nay (thời điểm viết đơn này) tôi là biên chế chính thức của Thanh tra Sở Lao động –TBXH; tôi đã được Sở Lao động - TBXH và Thanh tra tỉnh cho đi học tập lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, lớp nghiệp vụ thanh tra cơ bản. Bản thân tôi được hướng dẫn lập hồ sơ bổ nhiệm Thanh tra viên và đã được Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh Quảng Nam xem xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên kể từ ngày 01/12/2010 (theo Quyết định số 4192/QĐ-UBND ngày 14/12/2010), Vừa qua, Sở Lao động-TBXH tiến hành rà soát lại hồ sơ công chức tại Sở và đã phát hiện tôi còn thiếu quyết định của Sở Nội vụ về việc chuyển từ ngạch viên chức sang công chức; Sở Lao động-TBXH đã có văn bản xin ý kiến về trường hợp của tôi và đề nghị xem xét tiếp nhận tôi vào công chức không qua thi tuyển; Sở Nội vụ có Công văn số 539/SNV-CCVC ngày 13/3/2019 và Công văn số 1769/SNV-CCVC ngày 26/8/2019 không công nhận tôi là công chức và không đồng ý xem xét tiếp nhận tôi vào công chức không qua thi tuyển và đề nghị Sở Lao động-TBXH chuyển tôi về đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở để đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển. Như vậy, có nghĩa là kể từ khi tôi được chuyển về đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và đến 5 năm sau tôi mới có đủ điều kiện được xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển. Theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ thì tôi phải có 5 năm công tác tại đơn vị sự nghiệp thì mới được xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển. Vậy trong 13 năm công tác tại vị trí công chức, làm công việc của một công chức nay chỉ vì thiếu quyết định chuyển ngạch viên chức sang ngạch công chức của cấp có thẩm quyền mà tôi phải quay về làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp, trong khi 13 năm công tác tôi làm công việc của một thanh tra viên, đã được các cơ quan cho đi bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, bồi dưỡng lớp quản lý nhà nước...vậy mà không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn xét tiếp nhận vào công chức mà phải chuyển tôi về đơn vị làm viên chức đúng 5 năm mới đảm bảo. Với những gì tôi đã trình bày trên đây, bản thân tôi nhận thấy mình là người nhận được quá nhiều thiệt thòi; bởi vì trong suốt thời gian từ khi được tuyển dụng vào làm việc kể từ tháng 8/2005 cho đến nay đã gần 15 năm công tác liên tục tại Thanh tra Sở Lao động-TBXH; hằng năm, tôi luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên; được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; được Thanh tra Chính phủ tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Thanh tra Việt Nam; được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của một công chức, hưởng phụ cấp Thanh tra viên và phụ cấp 8% thâm niên trong ngành thanh tra. Vì vậy, tôi rất mong muốn các cấp có thẩm quyền xem xét lại trường hợp của tôi, cho tôi được xét chuyển vào ngạch công chức.
 
285 02.011383 Về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ, công chức Nguyễn Văn Dũng

- Ngày phản ánh: 04/12/2019

- Ngày trả lời: 01/01/2020
Hiện nay theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ, công chức là có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chuyên viên chính trở lên. Tuy nhiên, có một số trường hợp đã học có bằng tốt nghiệp cao cấp chính trị - hành chính, thạc sỹ quản lý hành chính công, hành chính học. Vậy những trường hợp như vậy có cần phải học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chuyên chính nữa không? và trong bổ nhiệm thì những ngành đó có được công nhận là tương đương hay không?
 
286 02.011381 Xét tuyển dụng đặc cách viên chức giáo dục Mai Đình Hiếu

- Ngày phản ánh: 03/12/2019

- Ngày trả lời: 31/12/2019
Kính thưa Bộ Nội Vụ. Tên tôi là Mai Đình Hiếu, hiện nay tôi và một số đồng nghiệp là giáo viên hợp đồng đang tham gia giảng dạy ở các trường Tiểu học, Mầm non tại địa phương, chúng tôi đã tham gia giảng dạy liên tục theo chế độ lao động hợp đồng từ trước 31/12/2015 đến nay và có tham gia BHXH bắt buộc. Tại địa phương tôi từ trước năm 2015 đến nay không kí hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế, vừa qua huyện có công văn rà soát các giáo viên hợp đồng đã giảng dạy từ trước 2015 theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ nhưng được biết là tất cả các giáo viên hợp đồng tại địa phương chúng tôi không thuộc trong chỉ tiêu biên chế. Vậy xin Bộ Nội vụ cho tôi hỏi, chúng tôi có được xét đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ không ạ? Rất mong sự phản hồi của Bộ Nội vụ và các cấp có thẩm quyền, để chúng tôi yên tâm công tác và tiếp tục cống hiến cho nền giáo dục nước nhà. Xin trân thành cảm ơn!
 
287 02.011378 Chuyển xếp ngạch, chức danh Kế toán Nguyễn Thị Thủy

- Ngày phản ánh: 01/12/2019

- Ngày trả lời: 27/12/2019
Ngày 11/9/2010 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 09/2010/TT-BNV ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Kế toán, Thuế, hải quan, dự trữ; ngày 30/9/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BNV về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, trong đó có nội dung quy định bãi bỏ thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 về ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Kế toán, Thuế, hải quan, dự trữ (thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2019); ngày 11/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 77/2019/TT-BTC Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020). Như vậy, Thông tư 09/2010/TT-BNV hết hiệu lực từ ngày 15/11/2019, nhưng Thông tư 77/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2020; vậy trong khoảng thời gian từ 15/11/2019 đến 01/01/2020 nếu cơ quan, đơn vị muốn chuyển xếp lại ngạch, chức danh nghề nghiệp đối với Kế toán, thuế, hải quan, dự trữ thì thực hiện theo quy định nào. Kính mong nhận được ý kiến trả lời của Bộ Nội vụ
 
288 11.011376 Phụ cấp ưu đãi dành cho nhân viên thiết bị trường học Nguyễn Thị Vui

- Ngày phản ánh: 30/11/2019

- Ngày trả lời: 27/12/2019
Tôi được tuyển vào biên chế trường trung học phổ thông với chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị trường học. Cho tôi hỏi nhân viên thiết bị trường học có được hưởng phụ cấp ưu đãi không? Mong sớm nhận được phản hồi từ Quý Bộ. Chân thành cảm ơn!
 
289 02.011375 Xét tuyển đặc cách công chức giáo viên năm 2019. Vũ Đức Tuyến

- Ngày phản ánh: 30/11/2019

- Ngày trả lời: 27/12/2019
Theo công văn của Bộ Nội Vụ về việc xét tuyển đặc cách với những giáo viên hợp đồng trước năm 2015, có đóng bảo hiểm xã hội ( theo cách hiểu của tôi là ưu tiên những người cống hiến từ năm 2015 trở về trước). Nhưng theo quyết định của tỉnh Hà Nam mới ra thì chỉ xét đặc cách với những người có hợp đồng liên tục từ năm 2015 đến năm 2019. Như vậy tôi nghĩ là chưa đúng (làm ngược) với công văn của BNV. Tôi đề nghị BNV xem xét,giải thích rõ cho người lao động hiểu.
1... 24 25 26 27 28   [29]   30 31 32 33 34 ...56


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn