Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ÁNH TRỰC TUYẾN

Mã số phản ánh : Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại, địa chỉ :
   
   

STT Mã số Trích yếu Tổ chức/cá nhân Nội dung
 
30 02.065566 xin hỏi vấn đề về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức Mai Xuân Phương

- Ngày phản ánh: 24/07/2020

- Ngày trả lời: 21/08/2020
Căn cứ Thông tư số 09/2004/TT-BNV ngày 09/2/2004 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước tại Điểm 1.4 Khoản 1 Mục II. Tuyển dụng công chức: Những người đang là cán bộ, công chức quy định tại điểm a, điểm g khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức và những người đang là cán bộ quản lý, lãnh đạo ở đơn vị sự nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi chuyển về cơ quan quản lý nhà nước không thực hiện theo các quy định về tuyển dụng mà thực hiện các quy định về điều động, luân chuyển hiện hành của Đảng và Nhà nước. Đối chiếu với quy định trên, năm 2009, đơn vị tôi từ một đơn vị sự nghiệp được kiện toàn để thành lập đơn vị hành chính, khi đó tôi là Trưởng phòng của đơn vị sự nghiệp (đã được tuyển dụng viên chức từ tháng 3/2005) được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc đơn vị hành chính. và sau đó năm 2017 được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở. vậy xin hỏi Quý Bộ việc đang là lãnh đạo phòng đơn vị sự nghiệp được điều động và bổ nhiệm là lãnh đạo phòng chuyên môn đơn vị hành chính (không xét chuyển công chức) có đảm bảo theo quy định tại tại Điểm 1.4 Khoản 1 Mục II. Tuyển dụng công chức nêu trên hay không . kính mong Quý Bộ trả lời giúp cá nhân tôi, Xin trân trọng cảm ơn Quý Bộ.
 
31 02.065565 Chế độ trợ cấp thôi việc cho viên chức Đặng Hữu Phước

- Ngày phản ánh: 24/07/2020

- Ngày trả lời: 21/08/2020
Kính gửi: Bộ Nội vụ Kính nhờ Bộ Nội vụ hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của tôi như sau: Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 theo đó, việc giải quyết chế độ thôi việc đối với viên chức có sửa đổi, bổ sung. - Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12: Tại khoản 1 Điều 45, quy định chế độ thôi việc như sau: “1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”. - Căn cứ Luật số 52/2019/QH14: Tại khoản 6 Điều 2, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 45 Luật Viên chức như sau: “1. Viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm khi đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức, hết thời hạn của hợp đồng nhưng người sử dụng lao động không ký kết tiếp hợp đồng làm việc, viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”. (Khoản 4 Điều 29 Luật Viên chức số 58/2010/QH12: quy định: “Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày). Căn cứ vào các quy định nói trên, kể từ ngày 01/07/2020 viên chức (làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn) được hưởng trợ cấp thôi việc khi viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục và phải báo trước ít nhất 03 ngày. Tôi thắc mắc: Đối với các trường hợp viên chức (làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn) xin thôi việc kể từ ngày 01/07/2020 trở đi với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân bị bệnh (nhưng hồ sơ khám bệnh không thể hiện việc điều trị 06 tháng liên tục). Nếu được cấp thẩm quyền đồng ý cho thôi việc thì có được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định của Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 hay không? (trường hợp này không thấy nằm trong đối tượng được trợ cấp thôi việc cũng không nằm trong đối tượng không được trợ cấp thôi việc). Rất mong được sự giải đáp của Bộ Nội vụ. Tôi chân thành cám ơn.
 
32 11.065564 Đề nghị hướng dẫn chi trả phụ cấp khi được giao phụ trách phòng Lữ Thị Hoa

- Ngày phản ánh: 24/07/2020

- Ngày trả lời: 21/08/2020
Tôi tên Lữ Thị Hoa, cán sự Phòng y tế huyện thuộc UBND huyện, tôi mới được Chủ tịch UBND huyện giao phụ trách phòng y tế huyện cho đến khi bổ nhiệm được người có đủ điều kiện làm lãnh đạo phòng. Khi làm bảng lương của đơn vị, kế toán đơn vị dự kiến chi trả chế độ phụ cấp cho tôi để làm bảng lương, tuy nhiên có 02 luồng ý kiến tham mưu cho rằng: Luồng ý kiến thứ nhất: Được hưởng phụ cấp chức vụ như trưởng phòng (0,3) và đóng BHXH đối với khoản phụ cấp này, căn cứ theo điểm d1, mục II, Thông tư của Bộ Nội vụ số 02/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức. Luồng ý kiến thứ hai: Không được hưởng phụ cấp chức vụ, chỉ hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc theo khoản d2 (Những người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc), điều 6, chương 2, Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nhưng không đưa ra được mức phụ cấp là bao nhiêu. Kính đề nghị được hướng dẫn, trả lời tôi có được hưởng phụ cấp chức vụ không, nếu có mức hưởng là bao nhiêu. Để các đơn vị cấp cơ sở có căn cứ để thực hiện đúng quy định. Xin chân thành cảm ơn!
 
33 02.065562 Chính sách thu hút, ưu tiên trong tuyển dụng cán bộ tạo nguồn từ sinh viên có thành tích xuất sắc Huỳnh Tân Thành

- Ngày phản ánh: 22/07/2020

- Ngày trả lời: 19/08/2020
Kính gửi Bộ Nội Vụ. Tôi có một số thắc mắc liên quan đến Chính sách thu hút, tạo nguồn, và ưu tiên trong việc tuyển dụng cán bộ từ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Cụ thể, tôi xin được trình bày vắn tắt như sau: tôi được giải nhì trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia (2014) và thủ khoa tốt nghiệp cấp THPT (2014). Sau khi được UBND tỉnh gửi đi đào tạo sư phạm bậc đại học ở nước ngoài (theo cử tuyển), tôi đạt tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. Trong danh sách cử tuyển được UBND tỉnh phê duyệt có nêu rõ khi tôi tốt nghiệp về sẽ được cơ quan trường THPT chuyên hệ công lập ở tỉnh tiếp nhận vào công tác không qua thi tuyển công chức. Tuy nhiên, khi tôi nộp đơn xin công tác theo đúng quy trình thì bị từ chối vì Sở Giáo dục nói tôi không còn thuộc dạng đặc tuyển nữa. (1) Nay, nếu tôi mong muốn nộp đơn vào trường THPT chuyên hệ công lập thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai để công tác theo đúng chuyên môn đào tạo sư phạm ban đầu của tôi, thì tôi sẽ được hưởng những ưu tiên nào theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và theo Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020? Đồng thời, để được ưu tuyên xét tuyển không qua thi tuyển viên chức-công chức, tôi phải hoàn thành những thủ tục, hồ sơ nào? (2) Nếu hợp đồng cử tuyển của tôi được ký kết trước khi những nghị định, chính sách mới được ban hành, thì hợp đồng ấy có bị hồi tố không? Kính mong Bộ Nội vụ giúp tôi giải đáp những thắc mắc trên!
 
34 02.065560 Hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về các điều kiện tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Lê Văn Việt

- Ngày phản ánh: 22/07/2020

- Ngày trả lời: 19/08/2020
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN KIẾN NGHỊ Hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về các điều kiện tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt Kính gửi: Bộ Nội vụ. Tôi tên là: Lê Văn Việt. Đơn vị công tác: Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông. Tôi có một số thắc mắc về các điều kiện để được tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt, kính đề nghị Bộ Nội vụ giải đáp: - Ngày 15/5/2008, tôi được tiếp nhận vào làm việc tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông và được bố trí làm việc tại Thanh tra Sở Giao thông vận tải thời điểm được tuyển dụng tôi đang có bằng Trung cấp. - Ngày 21/01/2009, tôi được Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông công nhận kết quả xét tuyển viên chức chức sự nghiệp của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tại thời điểm đó tôi vẫn đang có bằng Trung cấp. - Đến ngày 15/12/2019 tôi có bằng Đại học Luật, ngày 16/12/2019 tôi nộp hồ sơ xin thăng hạng viên chức cho Văn phòng Sở Giao thông vận tải nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét thăng hạng. Do đó, hiện nay tôi vẫn đang là viên chức, giữ ngạch cán sự, mã ngạch 01.004, hệ số lương 2.66 và đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đầy đủ. - Hiện nay, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông đang có nhu cầu xét tuyển công chức không qua thi tuyển cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải. Vậy tôi có một số thắc mắc như sau: 1. Bản thân tôi đã có thời gian làm viên chức đủ 05 năm (60 tháng) ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học trở lên theo khung năng lực vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông đã được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 19/11/2019, hiện tôi đang giữ ngạch cán sự, mã ngạch 01.004, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đầy đủ, đã có bằng đại học từ ngày 15/12/2019 và bản thân tôi phù hợp với vị trí tuyển dụng mà Sở Giao thông vận tải đang có nhu cầu vậy tôi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được xem xét tuyển dụng công chức không qua thi tuyển không? 2. Theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập mới là một trong các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức vậy Thanh tra Sở Giao thông vận tải có phải là đơn vị sự nghiệp công lập không? các trường hợp đang là viên chức làm việc tại Thanh tra Sở Giao thông vận tải có thuộc trường hợp tuyển dụng công chức không qua thi tuyển không? 3. Tại Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BNV đã quy định tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức: “Các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, bao gồm:” vậy tôi xin hỏi điều kiện có bằng tốt nghiệp đại học trở lên tại quy định nêu trên nghĩa là người được xem xét tuyển dụng chỉ cần có bằng đại học là đủ điều kiện hay buộc người được xem xét tuyển dụng phải có bằng đại học 05 năm trở lên mới đủ điều kiện để xem xét tuyển dụng? Người được xem xét tuyển dụng có cấn được xếp lương tương ứng với lương công chức ngạch chuyên viên hay không? Và thời gian được xếp lương tương ứng với lương công chức ngạch chuyên viên thì có cần đủ 05 năm không?. Kính đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm, giải đáp các thắc mắc của tôi, để bản thân có thể hiểu đúng hơn các quy định của pháp luật. Tôi xin chân thành cảm ơn!
 
35 11.065559 Chế độ chuyển vùng đối với cán bộ giáo viên theo Nghị định 76 Nguyễn Thị Ngọc Ánh

- Ngày phản ánh: 22/07/2020

- Ngày trả lời: 19/08/2020
Tôi mong quý bộ trả lời sớm cho tôi một vấn đề sau: Theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu. Cơ quan tôi có 01 trường hợp cán bộ giáo viên nghỉ hưu vào ngày 01/7/2019. Vậy mức mức lương tối thiểu để tính chi trả trợ cấp chuyển vùng là 1.390.000đ hay 1.490.000đ? Tôi xin chân thành cảm ơn!
 
36 11.065556 Viên chức trước khi tuyển dụng đã có thời gian đóng BHXH, xếp lương thế nào? Nguyễn Minh Trí

- Ngày phản ánh: 22/07/2020

- Ngày trả lời: 19/08/2020
Tôi tên là Nguyễn Minh Trí công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) từ tháng 02/2006 đến nay, thực hiện công việc chuẩn bị đầu tư dự án, giám sát chất lượng công trình, thanh quyết toán dự án hoàn thành. Quá trình công tác được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, diễn biến quá trình đóng bảo hiểm xã hội như sau: + Tháng 2/2006 ÷ 6/2007: theo tiền lương là 854.700 đồng. + Tháng 7/2007 ÷ 9/2008: theo bậc lương 1/10, hệ số 1,785 (2,1×0,85). + Tháng 10/2008 ÷ 9/2011: theo bậc lương 1/10, hệ số 2,1. + Tháng 10/2011 ÷ 5/2012: theo bậc lương 2/10, hệ số 2,41. + Tháng 6/2012 ÷ 9/2014: theo bậc lương 2/9, hệ số 2,67. + Tháng 10/2014 ÷ 6/2018: theo bậc lương 3/9, hệ số 3,0. + Tháng 7/2018 đến nay: theo Bậc lương 4/9, hệ số 3,33. Từ tháng 02/2006 ÷ 5/2012 tôi làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết thực hiện công việc chuẩn bị đầu tư dự án, giám sát chất lượng công trình, thanh quyết toán dự án hoàn thành với bằng tốt nghiệp Cử nhân Cao đẳng (ngành xây dựng) từ tháng 06/2012 đến nay làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết thực hiện công việc chuẩn bị đầu tư dự án, giám sát chất lượng công trình, thanh quyết toán dự án hoàn thành với bằng tốt nghiệp Đại học (ngành xây dựng). Từ tháng 02/2006 đến tháng 05/2020 làm việc theo hình thức hợp đồng, tháng 6/2020 tôi được tuyển dụng chính thức vào viên chức (theo hình thức tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết (theo vi trí việc làm trình độ đại học) tiếp tục thực hiện công việc chuẩn bị đầu tư dự án, giám sát chất lượng công trình, thanh quyết toán dự án hoàn thành. Nhưng theo Quyết định tuyển dụng tháng 6/2020, tiền lương tính theo bậc hệ 3/9, hệ số 3,33 (hệ số lương do Phòng Nội vụ thành phố Phan Thiết thẩm định) chỉ tính bắt đầu từ thời điểm được cấp bằng đại học là tháng 6/2012 đến nay (thời gian từ tháng 02/2006 đến tháng 05/2020 không được tính khi thẩm định để xếp bậc lương). Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành: - Theo Điểm 4 Khoản 7 Điều 2 Nghị định 161/2018/NN-CP ngày 29/11/2018 quy định: “Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức theo quy định tại Nghị định này được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức được tính để làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề phù hợp với vị trí việc làm được được tuyển dụng”. - Theo Khoản 3 Điều 10 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 quy định: “Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp nâng lương vào chức danh nghề”. - Theo Điều 15 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 quy định:“Khi viên chức chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải ký kết hợp đồng làm việc với viên chức và thực hiện chế độ tiền lương phù hợp trên cơ sở căn cứ vào năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của viên chức”. - Theo Khoản a Điểm 10 mục II Thông tư 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 quy định “Trường hợp được bố trí làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong cơ quan Nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp của Nhà nước theo đúng trình độ chuyên môn của chuyên ngành đã được đào tạo. ....Việc chuyển xếp lương vào ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm được căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm...”. Căn cứ vào các quy định nêu trên, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Quý cơ quan xem xét hướng dẫn thời gian từ năm 2006 đến tháng 5/2012 làm việc tại của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết (với bằng tốt nghiệp Cử nhân Cao đẳng (ngành xây dựng) theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ trước khi được tuyển dụng có được tính vào thời gian để xét xếp hệ số lương tại thời điểm tuyển dụng là tháng 6/2020 hay không? Đồng thời hướng dẫn cách tính xếp hệ số lương tại thời điểm tuyển dụng cụ thể như thế nào?
 
37 08.065554 Sai phạm tại Đại học Ngoại thương Mai Thu Hiền

- Ngày phản ánh: 21/07/2020

- Ngày trả lời: 18/08/2020
1. Khoản 2, Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định "Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn." Nghị định 99/2019/NĐ-CP quy định thực hiện đúng "theo quy định của Đảng, quy định của pháp luật". Khoản 2 Điều 51 Luật Cán bộ, Công chức và Điều 41 Nghị định 24/2010/NĐ-CP: "Chậm nhất là 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cơ quan quản lý công chức phải tiến hành quy trình bổ nhiệm lại để quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý Quyết định bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm." Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng hết nhiệm kỳ ngày 4/5/2020 trước thời điểm Hội đồng trường hết nhiệm kỳ ngày 28/6/2020. Xin hỏi, Bộ Nội vụ Trường Đại học Ngoại thương có vi phạm quy định của Đảng và pháp luật không khi không bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ cho Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng ký các văn bản bổ nhiệm, tuyển dụng, tài chính, xây dựng, quản lý khoa học, đào tạo khi đã hết nhiệm kỳ theo quy định của Đảng và pháp luật thì các văn bản đó có hiệu lực hay không? 2. Kết luận số 92/KL-TTCP ngày 15/01/2020 nêu rõ "Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tổ chức kiểm điểm, xử lý đối với Lãnh đạo ĐHNT có vi phạm" "Bộ Giáo dục và Đào tạo không thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, kỷ luật đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ĐHNT là không đúng với Điều 2, Điều 3 và Khoản 2, Điều 17, Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 về xử lý kỷ luật đối với công chức". Nghị định 99/2019/NĐ-CP quy định thực hiện đúng "theo quy định của Đảng, quy định của pháp luật". Khoản 1 Điều 15 Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định "Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật." Khoản 3 Điều 18 Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định "Không được cử… người có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của công chức bị xem xét xử lý kỷ luật tham gia thành viên Hội đồng kỷ luật." Hội đồng trường Đại học Ngoại Thương không được thành lập theo Luật 34/2018/QH14, không bổ nhiệm Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng theo Luật 34/2018/QH14. Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng đều do Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm, không thực hiện bổ nhiệm lại sau khi Luật 34/2018/QH14 có hiệu lực. Xin hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo không thực hiện Kết luận số 92/KL-TTCP ngày 15/01/2020, không thành lập Hội đồng Kỷ luật, cho phép Hội đồng trường không được thành lập theo Luật 34/2018/QH14, gồm đa số các thành viên sai phạm theo Kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm, kỷ luật có đúng quy định của Đảng và pháp luật về quản lý công chức hay không? Kính mong Ban Dân nguyện Quốc Hội chuyển đơn đề nghị Bộ Nội Vụ công khai trả lời câu hỏi của cử tri và giám sát việc thực hiện pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn!
 
38 02.065553 Thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức Nghiêm Phương Thu

- Ngày phản ánh: 21/07/2020

- Ngày trả lời: 18/08/2020
Đề nghị Quý bộ hướng dẫn cho chúng tôi biết trường hợp cụ thể như sau: Ông Nguyễn Văn X, là công chức nhà nước từ năm 2009 (đã qua thi tuyển và được tuyển dụng vào làm công chức tại cơ quan nhà nước cấp Sở). Đến năm 2013, do có vi phạm pháp luật và bị Tòa án phạt 03 năm tù về tội danh có liên quan đến vấn đề tham nhũng (không bị cấm đảm nhiệm chức vụ hay hành nghề nhất định) nên bị áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc. Nay ông X đã chấp hành xong hết các nội dung bị tuyên phạt và đã được xóa án tích theo quy định của pháp luật. Trong năm 2020, Ông X có thi tuyển viên chức vào một đơn vị sự nghiệp công lập và trúng tuyển theo quy chế, vậy: 1) Ông X khi được tuyển dụng có phải trải qua thời gian tập sự theo quy định hay không? (do ông X đã có thời gian 14 năm là công chức, giữ ngạch chuyên viên và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tương ứng với thời đã công tác đó) 2) Việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội sẽ được giải quyết như thế nào? (Do tại thời điểm ông X còn là công chức đã tham gia đóng BHXH theo mức lương 3,33 bậc 3 ngạch chuyên viên, mã 01.003) 3) Ông X có được bảo lưu hoặc ưu tiên thêm quyền lợi gì không khi được tuyển dụng vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (như: Chuyển ngạch sang công chức, tham gia đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn...) Rất mong nhận được sự quan tâm trả lời của Quý cơ quan. Trân trọng cảm ơn!
 
39 11.065546 Về hưởng chính sách "hỗ trợ kinh phí một lần theo thời gian công tác thực tế ở vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK" Nguyễn Quốc Tùng

- Ngày phản ánh: 16/07/2020

- Ngày trả lời: 13/08/2020
- Tôi tên là: Nguyễn Quốc Tùng - Hiện công tác: Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Nam Trà My, là đơn vị trực thuộc KBNN Quảng Nam, thuộc ngành KBNN - Hưởng lương: Từ nguồn ngân sách Trung ương của ngành KBNN Ngày 24/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội – đặc biệt khó khăn (KTXH – ĐBKK), huyện Nam Trà My đã trở thành vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK. Ngày 08/10/2019, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2019, huyện Nam Trà My không còn thuộc vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK. Tôi lên công tác tại huyện Nam Trà My vào thời điểm đầu tháng 3/2016, đến nay tôi vẫn còn công tác tại địa bàn này. Ngày 01/12/2019 (ngày Nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực, cũng là ngày huyện Nam Trà My không còn là vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK), như vậy thời gian công tác của tôi ở vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK là 3 năm, 9 tháng (nhưng không đủ 10 năm theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP). Tôi kính đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm, xem xét trường hợp tôi có nhận được “trợ cấp một lần theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK” khi địa bàn công tác do Chính phủ đưa ra khỏi vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK. Vì tôi thấy Nghị định số 76/2019/NĐ-CP có quy định như sau: Về trợ cấp một lần quy định tại Điều 8, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP Tại điểm 1, Điều 8, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP hướng dẫn: “Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) chi trả”. Kính mong Bộ Nội vụ xem xét, trả lời giúp! Tôi xin chân thành cám ơn!
1 2 3   [4]   5 6 7 8 9 ...56


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn