Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ÁNH TRỰC TUYẾN

Mã số phản ánh : Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại, địa chỉ :
   
   

STT Mã số Trích yếu Tổ chức/cá nhân Nội dung
 
310 11.011385 Nâng lương trước thời hạn khi chuyển ngạch công chức. Trần Minh Giáp

- Ngày phản ánh: 05/12/2019

- Ngày trả lời: 02/01/2020
Kính gửi Bộ Nội vụ! Tôi là Trần Minh Giáp - công chức công tác tại Bộ Giao thông vận tải. Hiện nay, tôi đang là chuyên viên A1 (01.003), với: - Bậc lương: 7/9 - Hệ số lương: 4,32 - Thời gian giữ bậc: 01/12/2017 Do đủ điều kiện (được khen thưởng do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), đến ngày 01/12/2019 tôi được nâng lương trước thời hạn, cụ thể: - Bậc lương: từ bậc 7/9 lên 8/9 - Hệ số lương: từ 4,32 lên 4,65 - Thời gian: 01/12/2019 Tuy nhiên, vừa qua tôi đã trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch lên CVC của Bộ GTVT năm 2018 tại Quyết định số 1005/QĐ-BNV ngày 18/11/2019. Tại Điều 2 của Quyết định này, tôi sẽ được bổ nhiệm vào ngạch CVC (01.002) và hưởng lương ở ngạch mới từ 01/11/2019. Theo đó, tôi sẽ được hưởng lương ngạch CVC (01.002) từ ngày 01/11/2019 với bậc 1/8, hệ số 4,40. Theo quy định tại Mục II, khoản 1, điểm a của Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức quy định về cách xếp lương như sau: “Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ”. Theo quy định này, do chênh lệch hệ số lương mới và lương cũ của tôi sau khi bổ nhiệm vào ngạch CVC nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ (4,4 - 4,32 = 0,08 nhỏ hơn 4,65 – 4,32 = 0,33) nên thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới sẽ được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ. Hỏi: Theo quy định nêu trên, đến 01/12/2019 tôi vẫn tiếp được thực hiện các thủ tục nâng lương trước thời hạn ? Trân trọng cảm ơn!
 
311 02.011384 Chuyển ngạch viên chức sang công chức lê thị hồng tuấn

- Ngày phản ánh: 04/12/2019

- Ngày trả lời: 01/01/2020
- Ngày 01/8/2005, tôi được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ký Hợp đồng lao động và được phân công làm việc tại Thanh tra Sở. - Ngày 11/12/2005, tôi tham gia kỳ thi tuyển công chức, viên chức, công chức dự bị do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức và đã trúng tuyển; theo đó ngày 03/3/2006, tôi được Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 513/QĐ-SNV về việc tuyển dụng vào viên chức và được phân công công tác về Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam từ ngày 01/02/2006. - Ngày 21/3/2006, Sở Lao động - TBXH tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 95/QĐ-LĐTBXH về việc tiếp nhận và phân công viên chức; theo đó tôi được Sở Lao động - TBXH phân công về công tác tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Dạy nghề trẻ em đường phố Quảng Nam thuộc Sở Lao động - TBXH tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 01/4/2006. Cùng ngày 21/3/2006, do yêu cầu công việc của Sở, tôi được trưng dụng về làm việc tại Thanh tra Sở kể từ ngày 01/4/2006 đến ngày 31/12/2006 theo Công văn số 195/LĐTBXH-VP ngày 21/3/2006 của Giám đốc Sở Lao động - TBXH về việc trưng dụng viên chức. Do yêu cầu công việc tại Thanh tra Sở và để chuẩn bị cho việc sát hạch chuyển ngạch công chức phục vụ công tác điều động cán bộ theo chủ trương của Sở Lao động-TBXH cho nên Sở đã ban hành Công văn số 128/LĐTBXH-VP ngày 26/02/2007 về gia hạn thời gian trưng dụng viên chức cho tôi được tiếp tục công tác tại Thanh tra Sở đến ngày 31/3/2007 ( mã số 01.003, bậc 1, hệ số lương 2,34 do Sở Lao động-TBXH chi trả kể từ tháng 03/2007, hưởng 100% lương). + Ngày 01/3/2007, Sở Lao động -TBXH thành lập Hội đồng sát hạch và tổ chức sát hạch, kiểm tra trình độ, năng lực của viên chức để chuyển ngạch và điều động bố trí công tác lâu dài (tại thời điểm này Sở còn 04 chỉ tiêu biên chế hành chính chưa sử dụng). Tại đợt kiểm tra, sát hạch nói trên tôi đã trúng tuyển, đủ điều kiện để chuyển ngạch từ viên chức sang công chức. + Ngày 02/4/2007, Sở Lao dộng-TBXH có Công văn số 229/LĐTBXH-VP gửi Sở Nội vụ Quảng Nam đề nghị xem xét, quyết định cho tôi được chuyển từ ngạch viên chức sang ngạch công chức. + Ngày 02/5/2007, Sở Lao động -TBXH ban hành Quyết định số 152/QĐ-LĐTBXH điều động tôi từ Trung tâm Nuôi dưỡng và Dạy nghề trẻ em đường phố tỉnh Quảng Nam đến nhận công tác tại Thanh tra Sở Lao động –TBXH kể từ ngày 02/5/2007 (thực tế kể từ ngày 01/8/2005 đến ngày 02/5/2007 tôi đã được trưng dụng làm việc liên tục tại Thanh tra Sở Lao động-TBXH) + Kể từ ngày 02/5/2007 cho đến hiện nay (thời điểm viết đơn này) tôi là biên chế chính thức của Thanh tra Sở Lao động –TBXH; tôi đã được Sở Lao động - TBXH và Thanh tra tỉnh cho đi học tập lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, lớp nghiệp vụ thanh tra cơ bản. Bản thân tôi được hướng dẫn lập hồ sơ bổ nhiệm Thanh tra viên và đã được Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh Quảng Nam xem xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên kể từ ngày 01/12/2010 (theo Quyết định số 4192/QĐ-UBND ngày 14/12/2010), Vừa qua, Sở Lao động-TBXH tiến hành rà soát lại hồ sơ công chức tại Sở và đã phát hiện tôi còn thiếu quyết định của Sở Nội vụ về việc chuyển từ ngạch viên chức sang công chức; Sở Lao động-TBXH đã có văn bản xin ý kiến về trường hợp của tôi và đề nghị xem xét tiếp nhận tôi vào công chức không qua thi tuyển; Sở Nội vụ có Công văn số 539/SNV-CCVC ngày 13/3/2019 và Công văn số 1769/SNV-CCVC ngày 26/8/2019 không công nhận tôi là công chức và không đồng ý xem xét tiếp nhận tôi vào công chức không qua thi tuyển và đề nghị Sở Lao động-TBXH chuyển tôi về đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở để đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển. Như vậy, có nghĩa là kể từ khi tôi được chuyển về đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và đến 5 năm sau tôi mới có đủ điều kiện được xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển. Theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ thì tôi phải có 5 năm công tác tại đơn vị sự nghiệp thì mới được xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển. Vậy trong 13 năm công tác tại vị trí công chức, làm công việc của một công chức nay chỉ vì thiếu quyết định chuyển ngạch viên chức sang ngạch công chức của cấp có thẩm quyền mà tôi phải quay về làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp, trong khi 13 năm công tác tôi làm công việc của một thanh tra viên, đã được các cơ quan cho đi bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, bồi dưỡng lớp quản lý nhà nước...vậy mà không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn xét tiếp nhận vào công chức mà phải chuyển tôi về đơn vị làm viên chức đúng 5 năm mới đảm bảo. Với những gì tôi đã trình bày trên đây, bản thân tôi nhận thấy mình là người nhận được quá nhiều thiệt thòi; bởi vì trong suốt thời gian từ khi được tuyển dụng vào làm việc kể từ tháng 8/2005 cho đến nay đã gần 15 năm công tác liên tục tại Thanh tra Sở Lao động-TBXH; hằng năm, tôi luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên; được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; được Thanh tra Chính phủ tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Thanh tra Việt Nam; được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của một công chức, hưởng phụ cấp Thanh tra viên và phụ cấp 8% thâm niên trong ngành thanh tra. Vì vậy, tôi rất mong muốn các cấp có thẩm quyền xem xét lại trường hợp của tôi, cho tôi được xét chuyển vào ngạch công chức.
 
312 02.011383 Về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ, công chức Nguyễn Văn Dũng

- Ngày phản ánh: 04/12/2019

- Ngày trả lời: 01/01/2020
Hiện nay theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ, công chức là có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chuyên viên chính trở lên. Tuy nhiên, có một số trường hợp đã học có bằng tốt nghiệp cao cấp chính trị - hành chính, thạc sỹ quản lý hành chính công, hành chính học. Vậy những trường hợp như vậy có cần phải học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chuyên chính nữa không? và trong bổ nhiệm thì những ngành đó có được công nhận là tương đương hay không?
 
313 02.011381 Xét tuyển dụng đặc cách viên chức giáo dục Mai Đình Hiếu

- Ngày phản ánh: 03/12/2019

- Ngày trả lời: 31/12/2019
Kính thưa Bộ Nội Vụ. Tên tôi là Mai Đình Hiếu, hiện nay tôi và một số đồng nghiệp là giáo viên hợp đồng đang tham gia giảng dạy ở các trường Tiểu học, Mầm non tại địa phương, chúng tôi đã tham gia giảng dạy liên tục theo chế độ lao động hợp đồng từ trước 31/12/2015 đến nay và có tham gia BHXH bắt buộc. Tại địa phương tôi từ trước năm 2015 đến nay không kí hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế, vừa qua huyện có công văn rà soát các giáo viên hợp đồng đã giảng dạy từ trước 2015 theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ nhưng được biết là tất cả các giáo viên hợp đồng tại địa phương chúng tôi không thuộc trong chỉ tiêu biên chế. Vậy xin Bộ Nội vụ cho tôi hỏi, chúng tôi có được xét đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ không ạ? Rất mong sự phản hồi của Bộ Nội vụ và các cấp có thẩm quyền, để chúng tôi yên tâm công tác và tiếp tục cống hiến cho nền giáo dục nước nhà. Xin trân thành cảm ơn!
 
314 02.011378 Chuyển xếp ngạch, chức danh Kế toán Nguyễn Thị Thủy

- Ngày phản ánh: 01/12/2019

- Ngày trả lời: 27/12/2019
Ngày 11/9/2010 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 09/2010/TT-BNV ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Kế toán, Thuế, hải quan, dự trữ; ngày 30/9/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BNV về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, trong đó có nội dung quy định bãi bỏ thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 về ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Kế toán, Thuế, hải quan, dự trữ (thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2019); ngày 11/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 77/2019/TT-BTC Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020). Như vậy, Thông tư 09/2010/TT-BNV hết hiệu lực từ ngày 15/11/2019, nhưng Thông tư 77/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2020; vậy trong khoảng thời gian từ 15/11/2019 đến 01/01/2020 nếu cơ quan, đơn vị muốn chuyển xếp lại ngạch, chức danh nghề nghiệp đối với Kế toán, thuế, hải quan, dự trữ thì thực hiện theo quy định nào. Kính mong nhận được ý kiến trả lời của Bộ Nội vụ
 
315 11.011376 Phụ cấp ưu đãi dành cho nhân viên thiết bị trường học Nguyễn Thị Vui

- Ngày phản ánh: 30/11/2019

- Ngày trả lời: 27/12/2019
Tôi được tuyển vào biên chế trường trung học phổ thông với chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị trường học. Cho tôi hỏi nhân viên thiết bị trường học có được hưởng phụ cấp ưu đãi không? Mong sớm nhận được phản hồi từ Quý Bộ. Chân thành cảm ơn!
 
316 02.011375 Xét tuyển đặc cách công chức giáo viên năm 2019. Vũ Đức Tuyến

- Ngày phản ánh: 30/11/2019

- Ngày trả lời: 27/12/2019
Theo công văn của Bộ Nội Vụ về việc xét tuyển đặc cách với những giáo viên hợp đồng trước năm 2015, có đóng bảo hiểm xã hội ( theo cách hiểu của tôi là ưu tiên những người cống hiến từ năm 2015 trở về trước). Nhưng theo quyết định của tỉnh Hà Nam mới ra thì chỉ xét đặc cách với những người có hợp đồng liên tục từ năm 2015 đến năm 2019. Như vậy tôi nghĩ là chưa đúng (làm ngược) với công văn của BNV. Tôi đề nghị BNV xem xét,giải thích rõ cho người lao động hiểu.
 
317 02.011373 Xét tuyển đậc cách giáo viên ở hà nam Trần Thị Uyên

- Ngày phản ánh: 29/11/2019

- Ngày trả lời: 27/12/2019
Tỉnh Hà nam thông báo kế hoạch tuyển dụng đặc cách giáo viên thêo công văn của bộ nội vụ nhưng yêu cầu giáo viên phải hợp đồng liên tục từ năm 2015 đến năm 2019. Như vậy giáo viên lâu năm dù có được 15 năm hợp đồng nhưng chỉ cần 1 trong 4 năm đó mà gián đoạn thì vẫn không được đặc cách trong khi một giáo viên chỉ cần 4 năm liên tục là được đặc cách. liệu có đúng theo tinh thần của bộ nội vụ không.
 
318 02.011362 Ủng hộ chủ trương xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng từ trước năm 2015 Phạm Minh Được

- Ngày phản ánh: 28/11/2019

- Ngày trả lời: 26/12/2019
Kính thưa bộ nội vụ, sau khi đọc được công văn thực hiện chủ trương xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế từ năm 2015 trở về trước và sở nội vụ Bình Định cũng đã có công văn yêu cầu kiểm tra rà soát tất cả các giáo viên hợp đồng trên toàn tỉnh, tuy nhiên tại Bình Định đang tồn đọng rất nhiều vấn đề bất cập mà giáo viên hợp đồng như tụi em sợ không được xem xét đến, cụ thể: bản thân em và nhiều đồng nghiệp khác của em cùng là giáo viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế từ năm 2015 trở về trước nhưng đến năm học 2016-2017 thì huyện Hoài Ân mở thi tuyển biên chế kể cả các vị trí giáo viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế đang làm việc và xảy ra rất nhiều trường hợp giáo viên đang hợp đồng bị trượt biên chế dẫn đến mất việc, sau đó giáo viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế như tụi em được phòng giáo dục hợp đồng làm việc tại các trường khác trên cùng địa bàng huyện nhưng không xem xét cho các giáo viên đã hợp đồng trong biên chế tiếp tục được đóng bhxh. Bởi vậy xảy ra trường hợp: đã từng là giáo viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế từ năm 2015 trở về trước nhưng về sau năm 2016 thì lại bị ngắt quãng quá trình đóng bhxh và vẫn hợp đồng đến hết năm học 2018-2019. Đến đầu năm học 2019-2020 thì giáo viên hợp đồng trên địa bàng huyện hoài ân như tụi em lại một lần nữa thực sự bị hụt hẫng khi phòng giáo dục huyện hoài ân không ký hợp đồng đối với giáo viên chưa được biên chế, mà đổi lại các vị trí làm việc của chúng em phải hợp đồng các giáo viên biên chế của những trường khác đến dạy hợp đồng (chúng em suy nghĩ: kẻ ăn không hết người mần không ra và bao nhiêu cống hiến và thành tích của giáo viên hợp đồng chúng em như đổ sông đổ biển). Vừa qua có sự chỉ đạo của bộ nội vụ về việc xem xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế từ năm 2015 nên chúng em rất mừng và biết ơn bộ nội vụ đã tạo thêm niềm tin của giáo viên hợp đồng như chúng em đối với ngành giáo dục, tuy vậy chúng em cũng rất lo lắng và sợ rằng những trường hợp bị ngắt quãng bảo hiểm xã hội bởi những lý do khách quan vì chúng em trực tiếp chịu ảnh hưởng của sự chồng chéo quy định bởi huyện hoài ân, và giờ đây là giây phút quyết định bao nhiêu phấn đấu đóng góp cho ngành giáo dục gần 10 năm qua có được xem xét hay không, chúng em rất sợ bị phòng giáo dục và phòng nội vụ huyện hoài ân lãng quên mà không xem xét đến các trường hợp như chúng em. Em đại diện cho tập thể giáo viên hợp đồng trên địa bàng huyện hoài ân-tỉnh bình định gửi lời cầu mong bộ nội vụ có văn bản chỉ đạo cụ thể cho tỉnh bình định nói chung và huyện hoài ân nói riêng về những trường hợp giáo viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế từ năm 2015 trở về trước nhưng về sau buộc phải ngắt quãng bảo hiểm xã hội. Chúng em xin chân thành cảm ơn bộ nội vụ, chúng em hứa sẽ tiếp tục cố gắng hết mình để cống hiến cho ngành giáo dục như những gì mà gần 10 năm qua chúng em đã làm.
 
319 11.011356 Chi trả tiền trợ cấp lần đầu Dương Thị Tấm

- Ngày phản ánh: 28/11/2019

- Ngày trả lời: 26/12/2019
Tháng 04/2013 tôi nhận công tác tại Trạm Y tế xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn sau thời gian thử việc 6 tháng tôi nhận quyết định làm việc không xác định thời hạn từ 01/10/2013. Đến 01/06/2019 tôi chuyển công tác về Trạm Y tế xã Thanh Mai, Chợ Mới, Bắc Kạn. Nhưng đến nay tôi vẫn chưa được TTYT huyện Ba Bể chi trả tiền trợ cấp lần đầu. Tôi có hỏi phòng tổ chức nhưng họ không trả lời. Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp của tôi thì tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định 116/2010/NĐ- CP không ạ???
1... 27 28 29 30 31   [32]   33 34 35 36 37 ...59


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn