Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ÁNH TRỰC TUYẾN

Mã số phản ánh : Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại, địa chỉ :
   
   

STT Mã số Trích yếu Tổ chức/cá nhân Nội dung
 
60 01.065555 Về việc ban hành công văn hành chính quy định vể tổ chức biên chế Trương Thành Nam

- Ngày phản ánh: 21/07/2020

- Ngày trả lời: 18/08/2020
Xin Bộ Nội vụ cho tôi hỏi: UBND cấp tỉnh ban hành văn bản hành chính quy định về việc tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo các phòng ban thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và quy định đối với các phòng ban, cơ quan chuyên môn phải có từ 7 người trở lên mới được bổ nhiệm 02 phó trưởng phòng có vi phạm Nghị định số 24/2014 và Nghị định số 37/2014 không ạ. Xin cảm ơn Bộ Nội vụ và mong sớm nhận được câu trả lời từ Bộ Nội vụ.
 
61 08.065554 Sai phạm tại Đại học Ngoại thương Mai Thu Hiền

- Ngày phản ánh: 21/07/2020

- Ngày trả lời: 18/08/2020
1. Khoản 2, Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định "Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn." Nghị định 99/2019/NĐ-CP quy định thực hiện đúng "theo quy định của Đảng, quy định của pháp luật". Khoản 2 Điều 51 Luật Cán bộ, Công chức và Điều 41 Nghị định 24/2010/NĐ-CP: "Chậm nhất là 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cơ quan quản lý công chức phải tiến hành quy trình bổ nhiệm lại để quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý Quyết định bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm." Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng hết nhiệm kỳ ngày 4/5/2020 trước thời điểm Hội đồng trường hết nhiệm kỳ ngày 28/6/2020. Xin hỏi, Bộ Nội vụ Trường Đại học Ngoại thương có vi phạm quy định của Đảng và pháp luật không khi không bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ cho Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng ký các văn bản bổ nhiệm, tuyển dụng, tài chính, xây dựng, quản lý khoa học, đào tạo khi đã hết nhiệm kỳ theo quy định của Đảng và pháp luật thì các văn bản đó có hiệu lực hay không? 2. Kết luận số 92/KL-TTCP ngày 15/01/2020 nêu rõ "Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tổ chức kiểm điểm, xử lý đối với Lãnh đạo ĐHNT có vi phạm" "Bộ Giáo dục và Đào tạo không thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, kỷ luật đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ĐHNT là không đúng với Điều 2, Điều 3 và Khoản 2, Điều 17, Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 về xử lý kỷ luật đối với công chức". Nghị định 99/2019/NĐ-CP quy định thực hiện đúng "theo quy định của Đảng, quy định của pháp luật". Khoản 1 Điều 15 Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định "Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật." Khoản 3 Điều 18 Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định "Không được cử… người có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của công chức bị xem xét xử lý kỷ luật tham gia thành viên Hội đồng kỷ luật." Hội đồng trường Đại học Ngoại Thương không được thành lập theo Luật 34/2018/QH14, không bổ nhiệm Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng theo Luật 34/2018/QH14. Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng đều do Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm, không thực hiện bổ nhiệm lại sau khi Luật 34/2018/QH14 có hiệu lực. Xin hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo không thực hiện Kết luận số 92/KL-TTCP ngày 15/01/2020, không thành lập Hội đồng Kỷ luật, cho phép Hội đồng trường không được thành lập theo Luật 34/2018/QH14, gồm đa số các thành viên sai phạm theo Kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm, kỷ luật có đúng quy định của Đảng và pháp luật về quản lý công chức hay không? Kính mong Ban Dân nguyện Quốc Hội chuyển đơn đề nghị Bộ Nội Vụ công khai trả lời câu hỏi của cử tri và giám sát việc thực hiện pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn!
 
62 02.065553 Thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức Nghiêm Phương Thu

- Ngày phản ánh: 21/07/2020

- Ngày trả lời: 18/08/2020
Đề nghị Quý bộ hướng dẫn cho chúng tôi biết trường hợp cụ thể như sau: Ông Nguyễn Văn X, là công chức nhà nước từ năm 2009 (đã qua thi tuyển và được tuyển dụng vào làm công chức tại cơ quan nhà nước cấp Sở). Đến năm 2013, do có vi phạm pháp luật và bị Tòa án phạt 03 năm tù về tội danh có liên quan đến vấn đề tham nhũng (không bị cấm đảm nhiệm chức vụ hay hành nghề nhất định) nên bị áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc. Nay ông X đã chấp hành xong hết các nội dung bị tuyên phạt và đã được xóa án tích theo quy định của pháp luật. Trong năm 2020, Ông X có thi tuyển viên chức vào một đơn vị sự nghiệp công lập và trúng tuyển theo quy chế, vậy: 1) Ông X khi được tuyển dụng có phải trải qua thời gian tập sự theo quy định hay không? (do ông X đã có thời gian 14 năm là công chức, giữ ngạch chuyên viên và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tương ứng với thời đã công tác đó) 2) Việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội sẽ được giải quyết như thế nào? (Do tại thời điểm ông X còn là công chức đã tham gia đóng BHXH theo mức lương 3,33 bậc 3 ngạch chuyên viên, mã 01.003) 3) Ông X có được bảo lưu hoặc ưu tiên thêm quyền lợi gì không khi được tuyển dụng vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (như: Chuyển ngạch sang công chức, tham gia đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn...) Rất mong nhận được sự quan tâm trả lời của Quý cơ quan. Trân trọng cảm ơn!
 
63 11.065546 Về hưởng chính sách "hỗ trợ kinh phí một lần theo thời gian công tác thực tế ở vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK" Nguyễn Quốc Tùng

- Ngày phản ánh: 16/07/2020

- Ngày trả lời: 13/08/2020
- Tôi tên là: Nguyễn Quốc Tùng - Hiện công tác: Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Nam Trà My, là đơn vị trực thuộc KBNN Quảng Nam, thuộc ngành KBNN - Hưởng lương: Từ nguồn ngân sách Trung ương của ngành KBNN Ngày 24/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội – đặc biệt khó khăn (KTXH – ĐBKK), huyện Nam Trà My đã trở thành vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK. Ngày 08/10/2019, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2019, huyện Nam Trà My không còn thuộc vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK. Tôi lên công tác tại huyện Nam Trà My vào thời điểm đầu tháng 3/2016, đến nay tôi vẫn còn công tác tại địa bàn này. Ngày 01/12/2019 (ngày Nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực, cũng là ngày huyện Nam Trà My không còn là vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK), như vậy thời gian công tác của tôi ở vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK là 3 năm, 9 tháng (nhưng không đủ 10 năm theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP). Tôi kính đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm, xem xét trường hợp tôi có nhận được “trợ cấp một lần theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK” khi địa bàn công tác do Chính phủ đưa ra khỏi vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK. Vì tôi thấy Nghị định số 76/2019/NĐ-CP có quy định như sau: Về trợ cấp một lần quy định tại Điều 8, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP Tại điểm 1, Điều 8, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP hướng dẫn: “Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) chi trả”. Kính mong Bộ Nội vụ xem xét, trả lời giúp! Tôi xin chân thành cám ơn!
 
64 02.065545 Chế độ chính sách đối với Cán bộ, công chức MAI XUÂN PHÚC

- Ngày phản ánh: 16/07/2020

- Ngày trả lời: 13/08/2020
Tôi nguyên là Đảng ủy viên BCH đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch hội Nông dân xã Nga Điền nhiệm kỳ 2018-2023 và tham gia đóng BHXH bắt buộc được 17 năm 5 tháng. Theo quy định tôi không đủ điều kiện về tuổi tái cử vào BCH Đảng bộ xã Nga Điền nhiệm kỳ 2020-2025. Tính từ ngày Đại hội Đảng bộ xã (14/5/2020) đến ngày đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, Tôi còn thiếu 8 tháng tuổi và thiếu 32 tháng đóng BHXH. Địa phương không bố trí được vị trí công tác phù hợp và Tôi không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi. Vì vậy, UBND xã đã gửi Tờ trình đề nghị UBND huyện cho Tôi được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định, và được hưởng chế độ, chính sách quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 của Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ. Ngày 26/6/2020, UBND huyện Nga Sơn có Công văn trả lời: Tôi không đủ điều kiện để nghỉ chờ theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 26/2015/NĐ-CP vì Tôi chưa đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên. Vậy, trường hợp của Tôi có được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 của Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ hay chính sách nào khác không ?
 
65 01.065544 Viên chức chưa có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước có bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng ? Phan Thị Hậu

- Ngày phản ánh: 16/07/2020

- Ngày trả lời: 13/08/2020
Tháng 3 năm 2013 tôi có quyết định trúng tuyển Viên chức vào ngạch Bảo tàng viên của đợt tuyển dụng viên chức năm 2012 (khi nộp hồ sơ tuyển dụng tôi nộp đầy đủ giấy tờ, chứng chỉ, văn bằng theo quyết định theo thông báo tuyển dụng), sau khi có thông tư 09/2015/TTLT-BVHTTDL thì tôi được bổ nhiệm vào chức danh Di sản viên hạng III. Trong quá trình công tác hàng năm tôi luôn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau khi có hướng dẫn 2965/HD-BNV, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc xử lý đối với các trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức thì Cơ quan thông báo những ai thiếu chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước mà đến 31 tháng 12 năm 2020 không bổ sung thì sẽ bị rút quyết định tuyển dụng. Tuy nhiên theo thông tư 09/2015/TTLT-BVHTTDL, Thông tư liên tịch qui định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa thì tại ĐIỀU 5 thì yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Di sản viên hạng III không có yêu cầu về chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước ĐIỀU 5. Di sản viên hạng III - Mã số: V.10.05.17 2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành di sản văn hóa b) Có trình độ ngoại ngữ từ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh di sản viên hạng III. Vậy cho tôi hỏi thông báo của cơ quan về việc không có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước thì sẽ bị rút quyết định tuyển dụng là có đúng theo quy định của Pháp luật? Tôi đang mang thai đến tháng 10 thì sinh có thể không có lớp đào tạo nào để kịp việc tôi hoàn thành khóa học để bổ sung chứng chỉ thì sẽ được giải quyết như thế nào ạ?
 
66 11.065543 Chế độ tiền lương cho viên chức Lê Tuấn Anh

- Ngày phản ánh: 16/07/2020

- Ngày trả lời: 13/08/2020
Kính gửi: Quý Bộ Nội vụ Chúng tôi là những viên chức ngành Kiểm lâm tỉnh Sơn La được tuyển dụng và làm việc tại các Ban quản lý rừng đặc dụng, Khu bảo tồn thiên nhiên thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La. Chúng tôi được tuyển dụng và được cơ quan có thẩm quyền xếp vào ngạch viên chức Kiểm lâm mã ngạch 10.226 (Kiểm lâm viên) và 10.228 (Kiểm lâm viên trung cấp). Người có thời gian công tác nhiều nhất khoảng 17 năm, người ít nhất là 03 năm. Chúng tôi được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên tại các Khu rừng đặc dụng. Chúng tôi đã được hưởng các chế độ, phụ cấp của Kiểm lâm từ khi được tuyển dụng đến tháng 3 năm 2020. Đến tháng 4 năm 2020, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có quyết định chuyển chúng tôi sang ngạch kỹ sư vì đơn vị chúng tôi là đơn vị sự nghiệp công lập theo Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV (Mã ngạch V.05.01.03). Đồng thời đã trình Sở Nội vụ tỉnh phê duyệt quỹ lương ngạch kỹ sư và không được hưởng hoặc bảo lưu các chế độ như: Phụ cấp ưu đãi nghề, độc hại, thâm niên,... Như vậy, tiền lương, chế độ của các viên chức chúng tôi đã bị thay đổi, tiền lương giảm từ nhiều đến quá nhiều. Điều này đã làm ảnh hưởng đến tâm lý làm việc của các viên chức chúng tôi. Từ những lý do trên, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Chúng tôi đề nghị Quý Bộ Nội vụ cho ý kiến trả lời: - Việc cơ quan cấp tỉnh của Sơn La chuyển ngạch đột ngột như vậy có đúng quy định của pháp luật không? - Khi chuyển ngạch có được bảo lưu các chế độ như đã trình bày ở trên không? Xin trân trọng cảm ơn Quý Bộ!
 
67 01.065542 Xin hỏi về viên chức Biệt phái Nguyễn Thị Mận

- Ngày phản ánh: 16/07/2020

- Ngày trả lời: 13/08/2020
Tôi là viên chức đang công tác tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, Tháng 04/2020 được UBND huyện biệt phái công tác tại phòng NN và PTNT. Xin hỏi hàng tháng, hàng quý, hàng năm tôi có phải báo cáo với cơ quan Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp không? Đánh giá, xếp loại cuối năm của tôi được thực hiện ở cơ quan nào?
 
68 01.065540 Giao nhiệm vụ quyền trưởng phòng ĐẶNG MINH CHÂU

- Ngày phản ánh: 16/07/2020

- Ngày trả lời: 13/08/2020
Trân trọng đề nghị Quý Công thông tin giải thích, hướng dẫn giúp: Việc giao 01 cá nhân đang là phó trưởng phòng giữ quyền trưởng phòng của đơn vị phải thực hiện quy trình như thế nào? Thiết nghĩ đây không phải là việc bổ nhiệm mà chỉ là phân công, giao nhiệm vụ nên chỉ cần cấp ủy và Ban lãnh đạo Cơ quan thống nhất là đủ mà không cần thực hiện quy trình bổ nhiệm. Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hướng dẫn của Quý Cơ quan. Kính thư! Đặng Minh Châu
 
69 11.065538 XÉT CHUYỂN NGẠCH CÔNG CHỨC KHI CHUYỂN ĐỔI CÔNG TÁC Lưu Hải An

- Ngày phản ánh: 16/07/2020

- Ngày trả lời: 13/08/2020
XIN PHÉP HỎI VỀ XÉT CHUYỂN NGẠCH CÔNG CHỨC KHI CHUYỂN ĐỔI CÔNG TÁC! Tháng 11/2019, tôi được Giám đốc Sở GD-ĐT điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở. Trước khi điều động lên Sở GD-ĐT, tôi là Hiệu trưởng trường THPT và đang giữ ngạch GV THPT hạng II (Mã số: V.07.05.14) với hệ số lương 5.02, bậc 4. Hiện tại tôi đã có Bằng Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp, chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C tiếng Anh, chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Chứng chỉ Thanh tra viên chính. Căn cứ vào Nghị định 97/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/10/2011 về Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra, Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Tôi xin phép được hỏi 02 (Hai) nội dung sau: 1. Trường hợp của tôi chuyển sang làm công việc mới không phù hợp với ngạch đang giữ thì có phải chuyển ngạch không? (Hiện tại Cơ quan Sở đang trả lương theo Giấy thôi trả lương của cơ quan cũ). 2. Nếu được chuyển ngạch, tôi có được chuyển sang ngạch Thanh tra viên chính (Mã số ngạch 04.024) hay không? Trình tự, thủ tục xét chuyển ngạch chi tiết. Xin cám ơn và mong nhận được trả lời, hồi âm sớm!
1 2 3 4 5 6   [7]   8 9 10 11 12 ...59


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn