Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ÁNH TRỰC TUYẾN

Mã số phản ánh : Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại, địa chỉ :
   
   

STT Mã số Trích yếu Tổ chức/cá nhân Nội dung
 
90 02.065449 Cách xếp lương đối với công chức khi trúng tuyển Lê Huyền Trang

- Ngày phản ánh: 17/06/2020

- Ngày trả lời: 15/07/2020
1. Bà H có trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, hợp đồng làm việc có đóng bảo hiểm bắt buộc từ tháng 10/2013 vị trí Thi đua - Khen thưởng kiêm kế toán của Phòng Nội vụ huyện. Năm 2018 bà H tham gia kỳ thi tuyển công chức do UBND tỉnh Phú Yên tổ chức, vị trí Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Tháng 7/2019 bà H được Sở Nội vụ ra quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên, bậc lương 01, hệ số lương 2,34. 2. Ông T có trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, hợp đồng làm việc có đóng bảo hiểm bắt buộc từ tháng 03/2011 vị trí Quản lý Tài chính - Ngân sách của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Năm 2018 ông T tham gia kỳ thi tuyển công chức do UBND tỉnh Phú Yên tổ chức, vị trí Quản lý Tài chính - Ngân sách thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Tháng 7/2019 ông T được Sở Nội vụ ra quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên, bậc lương 01, hệ số lương 2,34. Việc xếp lương của Sở Nội vụ đối với bà H và ông T như vậy là đúng hay sai?
 
91 02.065445 Thanh toán chế độ trợ cấp thôi việc đối với Viên chức quản lý tại DNNN Lê Thị Bích Hường

- Ngày phản ánh: 16/06/2020

- Ngày trả lời: 14/07/2020
Kính gửi: Bộ Nội Vụ, cho tôi xin hỏi về chế độ trợ cấp thôi việc đối với viên chức quản lý tại DNNN như sau: Tôi công tác từ năm 1992 cho đến 2019, tổng thời gian công tác là 28 năm. Năm 2017 tôi được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên chuyên trách tại DNNN (Cty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), thời gian bổ nhiệm là 3 năm kể từ ngày 1/1/2017-31/12/2019 theo QĐ của UBND tỉnh. Vì hoàn cảnh gia đình tôi xin thôi việc và đã được UBND tỉnh đồng ý cho thôi việc kể từ ngày 20/12/2019. • Căn cứ vào khoản 5, khoản 6 Điều 66 (Thôi việc) của Nghị định 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định như sau: “Khoản 5. Người quản lý doanh nghiệp thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Nghị địnhsố 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức. Khoản 6. Kinh phí thực hiện chế độ thôiviệc đối với người quản lý doanh nghiệp do tập đoàn, tổng công ty, công ty chi trả”. • Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 quy định như sau: “Điều 5. Trợ cấp thôi việc Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng. Điều 6. Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc 1. Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian tính theo năm có đóng bảo hiểm xã hội...”. Tiền lương thực lĩnh trong suốt nhiệm kỳ là 23 triệu đồng/tháng, trong đó đóng BHXH với hệ số là 5,98 * tiền lương cơ bản tại thời điểm do nhà nước quy định (tại thời điểm tôi nghỉ thôi việc tiền lương cơ bản là 1.490.000 đồng/HS, mức tiền đóng BHXH là 5,98 * 1.490.000 đồng = 8.910.000 đồng/tháng). Căn cứ vào Điều 5 và Điều 6 Nghị địnhsố 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010, Công ty giải quyết chế độ thôi việc cho tôi như sau:” Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng với mức hệ số lương đóng BHXH hàng tháng cụ thể là: (5,98 * 1.490.000 đồng/tháng)/2 nhân với thời gian công tác là 28 năm. Theo tôi thì: “hàng tháng tôi đóng BHXH với hệ số 5,98* tiền lương cơ sở tại thời điểm (là 1.490.000 đồng/ tháng) để làm cơ sở thanh toán các chế độ BHXH như ốm đau, hưu trí, BHTN... và được trích từ tiền lương thực nhận (hiện hưởng) của tôi để đóng BHXH, và đây không phải là tiền lương hiện hưởng hàng tháng của tôi (vì tiền lương hiện hưởng hàng tháng của tôi là 23 triệu đồng/tháng). Do đó khi tính trợ cấp thôi việc cho tôi phải tính bằng ½ tháng lương hiện hưởng mức 23 triệu đồng/ tháng nhân với thời gian công tác là 28 năm”. Như vậy đối với trường hợp của tôi thì Công ty giải quyết chế độ cho tôi “Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng với mức hệ số lương đóng BHXH hàng tháng cụ thể là: (5,98* 1.490.000 đồng/tháng)/2 nhân với thời gian công tác là 28 năm”, là Đúng hay Sai? Kính trình Bộ Nội vụ giải đáp. Tôi trân trọngcảm ơn./.
 
92 11.065444 Điều kiện miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính. Lâm Quốc Thái

- Ngày phản ánh: 16/06/2020

- Ngày trả lời: 14/07/2020
Kính gửi: Bộ Nội vụ Xin hỏi điều kiện nào được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính. Tôi thấy quy định này mỗi năm mỗi khác, ví dụ: Có năm thì quy định trình độ B1 - Anh văn còn thời hạn 2 năm thì được miễn thi ngoại ngữ, có năm dù còn thời hạn 2 năm nhưng không được miễn thi ngoại ngữ Có năm thì quy định có chứng chỉ tiếng dân tộc Khmer được miễn thi ngoại ngữ cho tất cả thí sinh (bất kể thí sinh công tác tại vùng dân tộc hay ngoài vùng dân tộc) có năm thì chỉ áp dụng thí sinh thuộc vùng dân tộc, ... Kính mong Bộ Nội vụ có văn bản hướng dẫn cụ thể điều kiện miễn thi ngoại ngữ trong kì thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính ngay từ đầu năm Đồng thời, có quy định chế độ miễn thi ngoại ngữ có tính ổn định (hạn chế thay đổi theo từng năm), để công chức và cơ quan quản lý - sử dụng công chức xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu. Trân trọng./.
 
93 02.038862 Về việc xếp lương khi trúng tuyển vào viên chức Đoàn Tấn Huy

- Ngày phản ánh: 14/06/2020

- Ngày trả lời: 10/07/2020
Tôi tên là Đoàn Tấn Huy, hiện nay đang công tác tại Phòng Công viên – Cây xanh – Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật trực thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật là 4 năm 7 tháng (được tính cộng dồn từ tháng 11/2014 đến tháng 04/2020). Trong thời gian công tác, tôi được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo, công việc có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí được tuyển dụng. Tháng 05/2020, tôi trúng tuyển vào viên chức trong kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật và được xếp lương bậc 1/9, hệ số 2,67 ngạch A1 (mã số 13.095), thời gian tính nâng bậc lương từ ngày 01/6/2020. Sau khi nghiên cứu các nội dung quy định tại: + Khoản 4 Điều 14, Khoản 2 và Khoản 5 Điều 20, Khoản 1 Điều 22 Nghị định hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ + Khoản 1, Khoản 3 Điều 10 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BNV ngày 03/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ + Khoản 2 Điều 20 Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp được Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nhận thấy việc xếp lương của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật chưa thỏa đáng, có nhiều thiệt thòi cho người lao động. Theo đó, tôi xin tóm tắt quá trình công tác của tôi như sau: + Năm 2012, tôi được cấp bằng Kỹ sư Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh + Tháng 8 năm 2014 đến tháng 01 năm 2016, tôi công tác tại Công ty Cổ phần Cao su An Lợi. Tại Công ty này, tôi được tuyển dụng và được bố trí việc làm theo đúng với ngành nghề đã được đào tạo. Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 1 năm 3 tháng (từ tháng 11/2014 đến tháng 01/2016) + Tháng 7 năm 2016, tôi được cấp bằng Thạc sĩ Lâm học - Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh + Tháng 6 năm 2016 đến tháng 6 năm 2018, tôi ký hợp đồng lao động làm việc tại Công ty TNHH Hoàng Lam (là một Công ty đối tác của các Khu Quản lý giao thông đô thị trước đây và Trung tâm Quản lý Hạ tầng hiện nay về lĩnh vực công viên, cây xanh). Tại Công ty này, tôi cũng được tuyển dụng và được bố trí việc làm theo đúng với ngành nghề đã được đào tạo và đúng chuyên môn nghiệp vụ về thi công xây dựng công trình và quản lý, duy tu lĩnh vực công viên, cây xanh. Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Công ty này là 1 năm 6 tháng (từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2018) (Thời gian làm việc từ 2014 đến 06/2016, tôi được doanh nghiệp trả lương theo thang bảng lương của doanh nghiệp xây dựng dựa trên mức lương vùng) + Tháng 7 năm 2018 đến tháng 03 năm 2019, tôi ký hợp đồng lao động làm việc tại Phòng Quản lý Công viên cây xanh – Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 trực thuộc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian làm việc tại Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 tôi được xếp lương bậc 1/9, hệ số lương 2,34 ngạch A1 mã số 01.003 và được miễn chế độ tập sự. Trong hồ sơ làm việc tại Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, tôi có nộp đầy đủ bằng Kỹ sư và bằng Thạc sĩ, tuy nhiên do đây hợp đồng làm việc dựa trên sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động nên tôi chấp nhận ký kết. Ngày 27/3/2019, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 1201/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố. Trên cơ sở Quyết định số 512/QĐ-SXD-TCCB ngày 03/4/2019 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với viên chức, người lao động, tôi được tiếp nhận và bố trí công tác tại Phòng Công viên – Cây xanh thuộc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đến hiện nay. Theo Hợp đồng lao động số 123/HĐLĐ-TTHT ký ngày 18/4/2019 giữa Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật và tôi thì tôi được xếp lương theo ngạch cũ (Khu Quản lý giao thông đô thị số 1) là ngạch chuyên viên A1 (01.003), hệ số 2,34 bậc 1/9, thời gian nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày 01/7/2018. Trong thời gian công tác tại Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 và Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật, tôi được bố trí việc làm theo đúng với ngành nghề đã được đào tạo và đúng chuyên môn nghiệp vụ quản lý, duy tu lĩnh vực công viên, cây xanh. Theo đó, thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại 02 đơn vị sự nghiệp công lập này là 1 năm 10 tháng (tính từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2020). Như vậy, tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (được tính cộng dồn và chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần) từ tháng 11/2014 đến tháng 4/2020 là 4 năm 7 tháng. + Tháng 5/2020, tôi trúng tuyển vào viên chức vị trí Quản lý, duy tu lĩnh vực công viên, cây xanh của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật (theo Quyết định số số 666/QĐ-SXD-TCCB ngày 14/5/2020 của Sở Xây dựng). Theo đó, vị trí việc làm này yêu cầu trình độ Đại học trở lên, tôi có nộp bằng Thạc sĩ Lâm học (lúc đăng ký dự tuyển) đúng chuyên ngành yêu cầu của vị trí việc làm này nên phù hợp với yêu cầu. Sau đó, tôi được Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn 12 tháng (hiệu lực từ 14/5/2020) và được xếp lương lương bậc 2/9, hệ số 2,67 ngạch A1 (mã số 13.095), thời gian tính nâng bậc lương từ ngày 01/6/2020 và không thực hiện chế độ tập sự. Trên cơ sở các nội dung nêu trên, tôi có một số nội dung thắc mắc kiến nghị Bộ Nội vụ giải đáp, làm rõ như sau: - Theo Bộ Nội vụ thì việc tôi được Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật xếp lương và thời gian tính nâng bậc lương như vậy có đúng quy định không? - Đồng thời, với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính cộng dồn là 4 năm 7 tháng (từ 11/2014 đến 4/2020) tôi được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày tuyển dụng của tôi tại sao không được tính để làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng? - Trường hợp, nếu việc xếp lương của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật là đúng quy định, thì tôi kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét lại việc xếp lương của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật là dựa trên cơ sở, quy định pháp luật nào? - Trường hợp, nếu Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật áp dụng quy định tại Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ngày 06/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức để xếp lương cho tôi thì có đúng quy định, có đúng đối tượng áp dụng quy định này hay không? - Ngoài ra, căn cứ vào Khoản 2 Điều 20 Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp được Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định “Đối với các trường hợp miễn chế độ tập sự tại Điều 18 Quy định này thì căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (cách quãng thì được cộng dồn), sau khi trừ thời gian tập sự theo quy định, xếp lương vào bậc 1 của chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (nếu người được bổ nhiệm có trình độ thạc sĩ thì xếp lương vào bậc 2, trình độ tiến sĩ thì xếp lương vào bậc 3 của chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm), sau đó cứ mỗi 36 tháng hoặc 24 tháng thì được xếp lên một bậc lương. Thời điểm hưởng lương được tính từ ngày bổ nhiệm ngạch. Mốc nâng lương lần sau tính từ thời điểm xếp bậc lương được hưởng.” Vậy, trường hợp của tôi có được áp dụng quy định này để xếp lương không? Để bảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động, tôi kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét và phúc đáp lại các nội dung thắc mắc của tôi. Rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Nội vụ. Xin trân trọng cảm ơn./.
 
94 11.038858 nâng lương thường xuyên đối với công chức sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự Nguyễn Thị Thủy

- Ngày phản ánh: 11/06/2020

- Ngày trả lời: 09/07/2020
Kính xin Bộ Nội vụ trả lời ý kiến như sau: Trường hợp ông Lê Nguyên được tuyển dụng vào công chức Nhà nước và phân công công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tại Quyết định số 850/QĐ-SNV ngày 05/7/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam(tập sự 12 tháng). Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, ngày 05/3/2018, ông Lê Nguyên nhập ngũ theo lệnh gọi công dân nhập ngũ và tạm hoãn chế độ tập sự. Đến ngày 12/02/2020, ông Lê Nguyên được xuất ngũ (cấp bậc hạ sĩ) va tiếp tục thực hiện chế độ tập sự tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu lai. Tổng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự là 22 tháng 07 ngày. Theo điểm đ, khoản 1, Điều 50, Chương VI, Luật nghĩa vụ quân sự ngày 19/6/2015 quy định thời gian phục vụ tại ngũ được tính vào thời gian công tác. Tuy nhiên, tại khoản 1, Điều 2, Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ thì thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự của công chức không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên. Do đó, đề nghị Bộ Nội vụ cho ý kiến về việc thời gian thực hiện nâng lương để Sở Nội vụ trả lời cho các địa phương.
 
95 11.038855 Lương hợp đồng 68 theo Thông tư 03/2019/TT-BNV Cao Ngọc Cảnh

- Ngày phản ánh: 10/06/2020

- Ngày trả lời: 08/07/2020
Tôi có câu hỏi như sau: Khi người lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP chuyển sang ký hợp đồng lao động theo Thông tư 03/2019/TT-BNV thì có được hưởng 25% phụ cấp công vụ hay không? Tôi xin trân trọng cảm ơn.
 
96 02.038850 Văn bản quy định mức thu phí tham dự xét tuyển quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BNV Nguyễn Thị Thu Hòa

- Ngày phản ánh: 09/06/2020

- Ngày trả lời: 07/07/2020
Tôi xin hỏi quý Bộ Tài Chính, Bộ Nội vụ giải đáp giúp tôi về việc thu phí xét tuyển viên chức Tôi đã đọc văn bản hướng dẫn về công tác tuyển dụng viên chức qua hình thức xét tuyển, trong Điều 2 Quy chế xét tuyển … quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BNV có nội dung về nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng xét tuyển với nội dung: “ 4. Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng giúp Chủ tịch Hội đồng…..Tổ chức việc thu phí dự xét tuyển, quản lý thu, chi và thanh quyết toán phí dự xét tuyển theo quy định” Vậy xin hỏi Bộ Nội vụ cho biết quy định mức thu phí dự xét tuyển được áp dụng theo văn bản nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!
 
97 02.038848 Về việc Hợp đồng LĐ 68 Phạm Bình

- Ngày phản ánh: 09/06/2020

- Ngày trả lời: 07/07/2020
Tôi có một nội dung xin hỏi quý bộ như sau: Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ quy định như sau: “Các cá nhân đang ký hợp đồng lao động để làm những công việc nêu tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và áp dụng bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng”. Xin hỏi: mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng được hiểu như thế nào? Ngoài Hệ số lương cơ bản và phụ cấp thâm niên vượt khung thì phụ cấp khu vực và phụ cấp công vụ nhân với mức lương cơ sở có được xem là mức lương hiện hưởng không ? Ví dụ 1: Đơn vị trường học ký hợp đồng với người lao động với mức tiền lương hàng tháng 3.900.000 đồng (đã bao gồm tiền 10,5% BHXH, BHYT, BHTN do người lao động đóng=497.542 đồng), hàng tháng người sử dụng lao động đóng 21,5% (bao gồm BHXH 17,5%, BHYT3%, BHTN 1%)*3.900.000= 838,500 đồng, Lương phải trả cho người lao động là 3.402.458 đồng (3.900.000 đồng-497.542 đồng). Ví dụ 2: Đơn vị trường học ký hợp đồng với người lao động với mức lương hàng tháng là 2.800.000 đồng và phụ cấp là 1.000.000 đồng (ngầm hiều là phụ cấp Khu vực và phụ cấp Công vụ trước đây người lao động được hưởng) (đã bao gồm tiền 10,5% BHXH, BHYT, BHTN do người lao động đóng=294.000 đồng). Hàng tháng người sử dụng lao động đóng 21,5%* 2.800.000=602.000 đồng. Ghi chú: Số liệu đưa ra tại 2 ví dụ trên là độc lập không có liên quan với nhau. Vì vậy đề nghị quý bộ hướng dẫn cách chi trả tiền lương và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với các trường hợp hợp đồng lao động 68? Xin cảm ơn!
 
98 11.038845 hỏi về phụ cấp biên giới Lê Thanh Sơn

- Ngày phản ánh: 08/06/2020

- Ngày trả lời: 06/07/2020
Kính gửi: Bộ Nội vụ Tôi tên là: Lê Thanh Sơn, địa chỉ: Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, địa chỉ mail sonkbnn@gmail.com. Xin hỏi Bộ Nội vụ một vấn đề về hệ số phụ cấp đặc biệt (Phụ cấp biên giới) cụ thể như sau: Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang căn cứ thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 5 tháng 1 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang . Theo quy định tại Phần I PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG “Những người làm việc ở các địa bàn đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này được hưởng phụ cấp đặc biệt, ” trên địa bàn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn la có 03 xã (Xã Xốp Cộp, Mường Lạn, Xã Púng Bánh). Như vậy, theo tôi được hiểu hệ số phụ cấp đặc biệt (xã biên giới) theo chế độ hiện hành phải là vùng có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn (xã vùng III và là xã có địa bàn giáp với nước bạn) mới được hưởng phụ cấp này. Vậy theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I,II,III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 thì Xã Sốp cộp, huyện sốp cộp là xã vùng II và theo quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 về quy chế khu vực biện giới, đất liền Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gồm 04 xã Biên giới 1. Xã Mường Lèo2. Xã Mường Lạn3. Xã Mường Và4. Xã Nậm Lạnh).Thì Xã Sốp cộp, huyện Sốp Cộp cũng không phải vùng đặc biệt khó khăn và xã giáp biên thì có được hưởng phụ cấp đặc biệt không (Thông tư 09/2005/TT-BNV là xã biên giới gồm 03 xã Xã Xốp Cộp, Mường Lạn, Xã Púng Bánh)? Bộ Nội vụ có văn bản, công văn nào điều chỉnh nội dung các xã biên giới không? nếu có thì thời gian nào áp dụng? xin quý bộ cho tôi xin để làm cơ sở áp dụng thực tế trên địa bàn tỉnh Sơn la. Kính mong Bộ Nội vụ quan tâm trả lời Xin trân trọng cảm ơn!
 
99 11.038844 Về xếp lương giáo viên Tiếng Anh đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc Trần Đình Trọng

- Ngày phản ánh: 07/06/2020

- Ngày trả lời: 03/07/2020
1. Quá trình công tác tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đồng Nai thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch: - Từ 01/3/2006 – 31/12/2008: Giảng viên tiếng Anh Hợp đồng thời hạn 03 năm Lương Bậc 1 – HS 2,34 Mã ngạch: 15.111 - Từ 01/01/2009: Trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức trình độ Thạc sĩ, được ký Hợp đồng không xác định thời hạn Nhóm ngạch viên chức A1 mã số 15.111, xếp lương Bậc 2, hệ số 2,67 - Từ 01/5/2017: Nghỉ việc tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đồng Nai. Tại thời điểm nghỉ việc đang hưởng lương Giảng viên hạng III, Mã ngạch 15.111, Bậc 4/9, hệ số 3,33. Thời gian tính nâng lương lần sau kể từ ngày 01/01/2015. Như vậy, số thời gian giữ ngạch Viên chức ngạch giảng viên tính cả thời gian hợp đồng là 11 năm, 01 tháng. (Chưa nhận chế độ BHXH một lần) 2. Quá trình thi tuyển và công tác tại trường PTTH Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Từ ngày 06/3/2017, trúng tuyển kỳ thi viên chức và nhận công tác tại trường PTTH Tam Hiệp. Được xếp ngạch Giáo viên giảng dạy Tiếng Anh, mã ngạch V.07.05.15, Bậc 2, Hệ số 2,67. Xin hỏi: Thời gian công tác của tôi tại trường Cao Đẳng có được công nhận là đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng và được dùng làm căn cứ xếp bậc, ngạch lương theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 15/2012/TT-BNV?
1... 5 6 7 8 9   [10]   11 12 13 14 15 ...59


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn