Lĩnh vực Số câu hỏi Đã trả lời đúng hạn Đã trả lời quá hạn Chưa trả lời Tỷ lệ %
Tổ chức biên chế 68 47 0 21 69.0%
Công chức, viên chức 335 292 0 43 87.0%
Tổ chức phi chính phủ 4 4 0 0 100.0%
Văn thư Lưu trữ 6 5 0 1 83.0%
Công tác Thanh nên 7 6 0 1 85.0%
Thi đua - Khen thưởng 8 8 0 0 100.0%
Tôn giáo, Tín ngưỡng 0 0 0 0 0.0%
Thanh tra 4 3 0 1 75.0%
Chính quyền địa phương 53 49 0 4 92.0%
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 6 5 0 1 83.0%
Tiền lương 91 71 0 20 78.0%
Cải cách hành chính 1 0 0 1 0.0%


TRANG CHỦ


Phản ánh, kiến nghị của
người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

Danh sách các tin nhắn phản ánh

Họ và tên : (*)
Địa chỉ : (*)
Email : (*)
Số điện thoại : (*)
Lĩnh vực :
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : (*)
Nội dung phản ánh, kiến nghị : (*)

Danh sách các cuộc gọi phản ánh

Tệp tin đính kèm : [Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, tif, rar, zip]
Mã xác nhận:
 
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Phạm Trường Sơn - ngày: 27/07/2020
Về Quyết định bổ nhiệm lại
Nội dung kiến nghị: Kính gửi Quý Bộ Nội vụ Tôi hiện đang công tác tại Phòng Tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập, vừa qua tôi có tiến hành tham mưu Giám đốc ký ban hành Quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý, tại điều 2 của Quyết định bổ nhiệm lại tôi có ghi “ Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm, từ ngày 01/07/2020”. Tuy nhiên, một số ban, ngành Thành phố không chấp nhận do ghi là “Thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm, từ ngày 01/07/2020” là không đúng mà phải ghi là “ Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, từ ngày 01/07/2020”. Căn cứ theo điều 5 Quyết định 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có quy định “ Điều 5. Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm...”. Rất mong quý Bộ giúp có phản hồi sớm là ghi như thế nào là đúng với quy định. Xin chân thành cám ơn quý Bộ.
Lĩnh vực: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
Nguyễn Quang - ngày: 27/07/2020
Giá trị sử dụng tương đương của Chứng chỉ hạng Viên chức và Chứng chỉ hạng Công chức
Nội dung kiến nghị: Căn cứ Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ vụ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Căn cứ Thông tư sô 19/2015/TT- BGDĐT Căn cứ Thông tư Liên tịch số 22/2015/ TTLT- BGD ĐT- BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 18/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn một số điều Nghị định 101/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tôi đã được bổ nhiệm và xếp lương vào Giáo viên THCS hạng I (mã số V.07.04.10), hưởng lương theo bảng 3- Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Nghị định 17/2013/NĐ-CP. Tại điểm b, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ đã xác định: Chức danh viên chức tương đương chuyên viên chính, bao gồm các chức danh viên chức loại A2 (nhóm A2.1 và nhóm A2.2) của Bảng 3. Trong đó, tôi đã có Chứng chỉ bồi dưỡng Giáo viên THCS hạng I (Hiệu trưởng Trường ĐH SP Hà Nội cấp) Theo các quy định hiện hành, chứng chỉ theo tiêu chuẩn ngạch công chức gồm: Chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch cán sự Chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên Chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên chính Chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên cao cấp Đề nghị Bộ Nội vụ trả lời giúp: Theo Điều 6, Thông tư số 01/2018/TT-BNV, ngày 08/01/2018 thì việc sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 26 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức áp dụng trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển công tác hoặc thay đổi vị trí công việc. Vậy, trong trường họp này, Chứng chỉ bồi dưỡng Giáo viên THCS hạng I có tương đương và giá trị thay thế với chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch Chuyên viên Chính hay không? Xin trân trọng cảm ơn!
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Trần Phan Vũ - ngày: 24/07/2020
Xếp lương theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
Nội dung kiến nghị: Hiện nay, trên địa bàn thành phố có một số trường hợp trúng tuyển viên chức ngành giáo dục (xét tuyển theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP) nhưng trước khi trúng tuyển các trường hợp trên đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi làm các công việc như công nhân may, nhân viên bán hàng (không phải là giáo viên)...Vậy, thời gian đóng bảo hiểm xã hội của các đối tượng trên có được tính làm căn cứ để xếp lương theo Mục 4, Điều 14, Văn bản hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 hay không? Hay việc xếp lương cho các đối tượng này phải căn cứ Mục 3, Điều 10 , Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ. Kính mong được sự giải đáp của Quý cơ quan. Trân trọng cảm ơn!
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Mai Xuân Phương - ngày: 24/07/2020
xin hỏi vấn đề về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức
Nội dung kiến nghị: Căn cứ Thông tư số 09/2004/TT-BNV ngày 09/2/2004 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước tại Điểm 1.4 Khoản 1 Mục II. Tuyển dụng công chức: Những người đang là cán bộ, công chức quy định tại điểm a, điểm g khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức và những người đang là cán bộ quản lý, lãnh đạo ở đơn vị sự nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi chuyển về cơ quan quản lý nhà nước không thực hiện theo các quy định về tuyển dụng mà thực hiện các quy định về điều động, luân chuyển hiện hành của Đảng và Nhà nước. Đối chiếu với quy định trên, năm 2009, đơn vị tôi từ một đơn vị sự nghiệp được kiện toàn để thành lập đơn vị hành chính, khi đó tôi là Trưởng phòng của đơn vị sự nghiệp (đã được tuyển dụng viên chức từ tháng 3/2005) được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc đơn vị hành chính. và sau đó năm 2017 được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở. vậy xin hỏi Quý Bộ việc đang là lãnh đạo phòng đơn vị sự nghiệp được điều động và bổ nhiệm là lãnh đạo phòng chuyên môn đơn vị hành chính (không xét chuyển công chức) có đảm bảo theo quy định tại tại Điểm 1.4 Khoản 1 Mục II. Tuyển dụng công chức nêu trên hay không . kính mong Quý Bộ trả lời giúp cá nhân tôi, Xin trân trọng cảm ơn Quý Bộ.
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Đặng Hữu Phước - ngày: 24/07/2020
Chế độ trợ cấp thôi việc cho viên chức
Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Bộ Nội vụ Kính nhờ Bộ Nội vụ hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của tôi như sau: Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 theo đó, việc giải quyết chế độ thôi việc đối với viên chức có sửa đổi, bổ sung. - Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12: Tại khoản 1 Điều 45, quy định chế độ thôi việc như sau: “1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”. - Căn cứ Luật số 52/2019/QH14: Tại khoản 6 Điều 2, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 45 Luật Viên chức như sau: “1. Viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm khi đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức, hết thời hạn của hợp đồng nhưng người sử dụng lao động không ký kết tiếp hợp đồng làm việc, viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”. (Khoản 4 Điều 29 Luật Viên chức số 58/2010/QH12: quy định: “Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày). Căn cứ vào các quy định nói trên, kể từ ngày 01/07/2020 viên chức (làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn) được hưởng trợ cấp thôi việc khi viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục và phải báo trước ít nhất 03 ngày. Tôi thắc mắc: Đối với các trường hợp viên chức (làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn) xin thôi việc kể từ ngày 01/07/2020 trở đi với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân bị bệnh (nhưng hồ sơ khám bệnh không thể hiện việc điều trị 06 tháng liên tục). Nếu được cấp thẩm quyền đồng ý cho thôi việc thì có được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định của Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 hay không? (trường hợp này không thấy nằm trong đối tượng được trợ cấp thôi việc cũng không nằm trong đối tượng không được trợ cấp thôi việc). Rất mong được sự giải đáp của Bộ Nội vụ. Tôi chân thành cám ơn.
1 2 3   [4]   5 6 7 8 9 ...110

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn