Lĩnh vực Số câu hỏi Đã trả lời đúng hạn Đã trả lời quá hạn Chưa trả lời Tỷ lệ %
Tổ chức biên chế 68 47 0 21 69.0%
Công chức, viên chức 335 292 0 43 87.0%
Tổ chức phi chính phủ 4 4 0 0 100.0%
Văn thư Lưu trữ 6 5 0 1 83.0%
Công tác Thanh nên 7 6 0 1 85.0%
Thi đua - Khen thưởng 8 8 0 0 100.0%
Tôn giáo, Tín ngưỡng 0 0 0 0 0.0%
Thanh tra 4 3 0 1 75.0%
Chính quyền địa phương 53 49 0 4 92.0%
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 6 5 0 1 83.0%
Tiền lương 91 71 0 20 78.0%
Cải cách hành chính 1 0 0 1 0.0%


TRANG CHỦ


Phản ánh, kiến nghị của
người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

Danh sách các tin nhắn phản ánh

Họ và tên : (*)
Địa chỉ : (*)
Email : (*)
Số điện thoại : (*)
Lĩnh vực :
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : (*)
Nội dung phản ánh, kiến nghị : (*)

Danh sách các cuộc gọi phản ánh

Tệp tin đính kèm : [Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, tif, rar, zip]
Mã xác nhận:
 
Lĩnh vực: Tiền lương
Nguyễn Mạnh Trí - ngày: 09/10/2020
Xếp bậc lương công chức hết thời gian tập sự
Nội dung kiến nghị: Kính gửi Bộ Nội Vụ, Tôi là công chức đã hoàn thành thời gian tập sự 01 năm. Trong thời gian tập sự, Tôi được hưởng 85% bậc 2/9 (2.67) theo Quyết định của Cơ quan tôi ban hành với trình độ thạc sỹ. (có báo cáo Sở Nội Vụ về vấn đề này) Sau khi hoàn thành tập sự, cơ quan Tôi có làm công văn đề nghị bổ nhiệm ngạch, xếp bậc lương cho Tôi với ngạch chuyên viên (mã số ngạch 01.003), xếp lương bậc 2/9, hệ số lương 2.67. Tuy nhiên, Sở Nội Vụ lại ban hành quyết định xếp bậc lương cho Tôi với ngạch chuyên viên (mã số ngạch 01.003), xếp lương bậc 1/9, hệ số lương 2.34 với lý do yêu cầu tuyển dụng vị trí tôi là Đại học. (trong kỳ thi tuyển dụng công chức) Theo Điều 22, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ - Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. “Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng…..Theo Điều 23, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ - Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức,“Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản người hướng dẫn tập sự phải nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi cơ quan sử dụng công chức. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu của ngạch công chức đang tập sự thì có văn bản đề nghị cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương cho công chức được tuyển dụng”. Tôi với trình độ thạc sỹ đáp ứng phù hợp với yêu cầu tuyển dụng (vị trí tuyển dụng của tôi là Đại học Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tôi là Thạc sỹ xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp), cùng với đó Cơ quan Tôi cũng đã có công văn đề nghị xếp lương bậc 2/9, hệ số lương 2.67. Kính thưa Bộ Nội Vụ, Tôi có đủ điều kiện để được xếp lương bậc 2/9, hệ số lương 2.67?
Lĩnh vực: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
Nguyễn Văn Nghệ - ngày: 09/10/2020
Chứng chỉ quản lý cấp phòng
Nội dung kiến nghị: Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC và một số văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn khác. Xin hỏi ngoài các tiêu chuẩn quy định về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị thì đối với các tiêu chuẩn bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý gồm: Trưởng, phó trưởng khoa, phòng có bắt buộc phải có chứng chỉ quản lý cấp phòng không ạ. rất mong nhận được sự hướng dẫn của quý cơ quan.
Lĩnh vực: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
Huỳnh Vương Hiếu - ngày: 08/10/2020
Bổi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Nội dung kiến nghị: Tôi hiện là Trưởng phòng của 1 cơ quan quản lý nhà nước, đã được bồi dưỡng và được cấp Chứng chỉ kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở nhưng chưa có Chứng chỉ kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Hiện nay, cơ quan nội vụ yêu cầu điều kiện để được bổ nhiệm lại vị trí lãnh đạo phòng phải có Chứng chỉ kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Như vậy, trong trường hợp của tôi khi bổ nhiệm lại lãnh đạo phòng có sử dụng Chứng chỉ kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở thay Chứng chỉ kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng được không? Hay bắt buộc phải là Chứng chỉ kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Rất mong Bộ Nội vụ có ý kiến
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Hồ Thị Lan Thanh - ngày: 07/10/2020
Về chế độ, chính sách theo NĐ 26/2015/NĐ-CP
Nội dung kiến nghị: Tôi tên: Hồ Thị Lan Thanh hiện đang công tác tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum. Qua triển khai thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính Phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 26/2015/NĐ-CP, tỉnh Kon Tum còn có một số vướng mắc, để thực hiện theo đúng quy định của chính phủ đề nghị quý cơ quan hướng dẫn một số nội dung sau: Năm 2020, tỉnh Kon Tum đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, sau Đại hội nhiều cán bộ được cấp thẩm quyền thống nhất, phê duyệt nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ rất nhiều, để đảm bảo chi trả chế độ kịp thời và theo đúng quy định, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đề nghị Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn bổ sung như sau: Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định: “Tiền lương tháng để tính trợ cấp được xác định bằng bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu, bao gồm: Mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có).” Vậy: - Phụ cấp công tác đảng đề cập tại khoản 2, Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP nêu trên có phải là phụ cấp công tác, đoàn thể chính trị- xã hội theo Hướng dẫn số 05/HD-TCTW, ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam (Mức phụ cấp là 30% của hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc 30% hệ số lương chức vụ đối với người hưởng lương chức vụ[1]) và có được sử dụng 30% phụ cấp này để tính chi trả trợ cấp (bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 05 năm cuối) cho cán bộ trước khi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP hay không?. - Nếu trưởng hợp phụ cấp công tác đảng (nếu có) đề cập tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP là phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội theo Hướng dẫn số 05-HD/TCTW thì tiền lương tháng để trợ cấp đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP chỉ tính cho các đối tượng công tác tại các cơ quan Đảng hay bao gồm cả các đối tượng công tác tại các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội. Để kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ theo quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Mong quý cơ quan sướm phúc đáp hướng dẫn để địa phương triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định và kịp thời./.
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Phương Lan - ngày: 07/10/2020
Bằng cấp nào thay thế cho chứng chỉ quản lý nhà nước
Nội dung kiến nghị: Theo qui định tại Thông tư 05/2017/TT-BNV, truòng hợp có bằng cao cấp lý luận chính trị- hành chính được thay thế chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. Vậy tôi xin hỏi tôi đã có bằng trung cấp lý luận chính trị -hành chính thì có được thay thế chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch cán sự không?. Vì Sở nội vụ không chấp nhận cho thay thế, như vậy có đúng không?. Rất mong nhận được câu trả lời sớm qua email và xin không đăng lên trang điện tử. Tôi xin cám ơn.
1 2 3 4   [5]   6 7 8 9 10 ...120

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn