Lĩnh vực Số câu hỏi Đã trả lời đúng hạn Đã trả lời quá hạn Chưa trả lời Tỷ lệ %
Tổ chức biên chế 68 47 0 21 69.0%
Công chức, viên chức 335 292 0 43 87.0%
Tổ chức phi chính phủ 4 4 0 0 100.0%
Văn thư Lưu trữ 6 5 0 1 83.0%
Công tác Thanh nên 7 6 0 1 85.0%
Thi đua - Khen thưởng 8 8 0 0 100.0%
Tôn giáo, Tín ngưỡng 0 0 0 0 0.0%
Thanh tra 4 3 0 1 75.0%
Chính quyền địa phương 53 49 0 4 92.0%
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 6 5 0 1 83.0%
Tiền lương 91 71 0 20 78.0%
Cải cách hành chính 1 0 0 1 0.0%


TRANG CHỦ


Phản ánh, kiến nghị của
người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

Danh sách các tin nhắn phản ánh

Họ và tên : (*)
Địa chỉ : (*)
Email : (*)
Số điện thoại : (*)
Lĩnh vực :
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : (*)
Nội dung phản ánh, kiến nghị : (*)

Danh sách các cuộc gọi phản ánh

Tệp tin đính kèm : [Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, tif, rar, zip]
Mã xác nhận:
 
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Nguyễn Thị Hải Ninh - ngày: 07/10/2020
Chế độ phụ cấp công vụ cho công chức tuyển dụng vị trí công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước
Nội dung kiến nghị: Kính gửi : Bộ Nội vụ Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ quy định, đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ, gồm : a) Cán bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật cán bộ, công chức b) Công chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP c) Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã d) Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 27 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định 950/QĐ-UBND "Về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2020", trong đó có nhu cầu tuyển dụng 12 vị trí công nghệ thông tin làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước nhưng không nói rõ vị trí làm việc này không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ. Tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức thi tuyển công chức theo quy định. Tháng 8/2020, Sở Nội vụ ra các Quyết định về việc tuyển dụng vị trí công nghệ thông tin và xếp vào bảng lương công chức A1. Nhưng các công chức trúng tuyển vị trí công nghệ thông tin đợt này lại không được hưởng phụ cấp công vụ 25% với lý do: Theo Quyết định 3373/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020 thì vị trí việc làm Quản trị mạng tại các cơ quan hành chính nhà nước được UBND tỉnh bố trí từ nguồn biên chế sự nghiệp khác, không phải là công chức hành chính. Với nhu cầu áp dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay ngày càng lớn, công việc của vị trí công nghệ thông tin càng đòi hỏi cao nhưng công chức thi tuyển vào làm việc tại vị trí này lại không được xếp vào công chức hành chính và không được hưởng phụ cấp công vụ 25% tại Bình Thuận có đúng với quy định không? Rất mong Bộ Nội vụ sớm giải đáp vấn đề này.
Lĩnh vực: Tiền lương
Lê anh vũ - ngày: 07/10/2020
Chế độ phụ cấp chức vụ lảnh đạo
Nội dung kiến nghị: Xin hỏi quý Bộ: Ở huyện EaKar nơi tôi đang công tác có trường hợp 01 đồng chí lảnh đạo là Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch HĐND huyện hưởng phụ cấp chức vụ là 0.6, nay có quyết định của Huyện ủy luân chuyển xuống làm Bí thư thị trấn, Nay phụ cấp chức vụ của đồng chí đó được hưởng theo mức 0.6 UV ban TV hay 0,3 Bí thư thị trấn. Để có cơ sở cho đơn vị địa phương chi trả phụ cấp chức vụ đúng theo quy định kinh mong quý bộ giải đáp, xin cảm ơn
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Tạ Văn Ngân - ngày: 03/10/2020
chế độ thôi việc đối với người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp do nhà nước nắm dưới 50% vốn
Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Tư pháp Tôi được Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) cử làm đại diện quản lý vốn và giữ chức danh Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Citygas Miền Bắc (công ty do Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy nắm giữ dưới 50% vốn). Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thực hiện thoái vốn tại Công ty TNHH Citygas Miền Bắc. Mặt khác, theo giấy phép đầu tư, Công ty TNHH Citygas Miền Bắc thực hiện giải thể từ cuối tháng 9/2020. Vậy tôi có một số thắc mắc, kính đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn như sau: 1. Tôi xin thôi việc và thôi làm người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Citygas Miền Bắc theo diện sắp xếp lại tổ chức có đúng không? 2. Tôi có được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc quy định tại điều 5, điều 6 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ không? (nếu không, tôi được hưởng chế độ thôi việc như thế nào, theo quy định nào)? 3. Đơn vị nào (Công ty TNHH Citygas Miền Bắc hay Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy) chi trả? 4. Theo tôi được biết, năm 2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị định 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Tuy nhiên, theo tôi biết, hiện nay việc quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ vẫn chưa có văn bản nào của Chính phủ quy định. Vậy việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người đại diện quản lý vốn tại các doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thực hiện theo quy định nào của pháp luật? Đề nghị Chính phủ, các bộ có liên quan có văn bản hướng dẫn để doanh nghiệp có căn cứ thực hiện, đảm bảo quyền lợi, công bằng cho cán bộ được cử làm đại diện tại các doanh nghiệp. Trân trọng!
Lĩnh vực: Tiền lương
Nguyễn Thế Duy - ngày: 02/10/2020
Biệt phái viên chức có được hưởng phụ cấp chức vụ?
Nội dung kiến nghị: Kính gửi Bộ Nội Vụ. Tôi là viên chức của Trung tâm (đơn vị sự nghiệp công lập) thuộc Sở. Ngày 01/7/2016, tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng của Trung tâm thuộc Sở, hưởng phụ cấp chức vụ 0,1 và khoán tiền điện thoại, tiền xăng (đi công tác dưới 15km). Ngày 01/7/2019, tôi được biệt phái đến nhận nhiêm vụ tại phòng chuyên môn thuộc Sở, nhiệm vụ cụ thể do Trưởng phòng phân công (nhiệm vụ của chuyên viên). Trong Quyết định biệt phái nêu "Lương và các chế độ, chính sách (nếu có) của tôi được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành". Vậy trong thời gian biệt phái, tôi có được hưởng phụ cấp chức vụ 0,1 (Phó Trưởng phòng của Trung tâm thuộc Sở) và khoán tiền điện thoại, tiền xăng (đi công tác dưới 15km) không? Kính mong Bộ Nội vụ giải đáp thắc mắc giúp tôi. Trân trọng cảm ơn.
Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Nguyễn Bình Thuận - ngày: 30/09/2020
Nội dung chi quỹ Thi đua, khen thưởng
Nội dung kiến nghị: Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét bổ sung nội dung (mục chi) chi quỹ thi đua, khen thưởng hiện nay, với lý do: Công tác thi đua, khen thưởng trong những năm qua đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Do đó, các phong trào thi đua đã không ngừng được phát động và đã đem lại lợi ích to lớn cho việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập chưa được bổ sung đó là: 1. Các nội dung quy định về sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng chưa rõ ràng, thiếu những nội dung cần thiết như: - Chi cho mua sắm tài sản, trang thiết bị, phần mềm quản lý, vật tư văn phòng phẩm phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng (đối với các cơ quan, đơn vị không chuyên trách). - Chưa quy định người làm công tác thi đua, khen thưởng (kiêm nhiệm) được hưởng mức phụ cấp để động viên kịp thời việc tham mưu làm tốt hơn công việc này. 2. Đề nghị Bộ Nội vụ sớm bổ sung, ban hành quy định về các nội dung nêu trên để có cơ sở thực hiện nhằm giảm bớt khó khăn cho các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện về công tác thi đua, khen thưởng. Xin trân trọng cảm ơn Quý Bộ!
1 2 3 4 5   [6]   7 8 9 10 11 ...120

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn