Lĩnh vực Số câu hỏi Đã trả lời đúng hạn Đã trả lời quá hạn Chưa trả lời Tỷ lệ %
Tổ chức biên chế 68 47 0 21 69.0%
Công chức, viên chức 335 292 0 43 87.0%
Tổ chức phi chính phủ 4 4 0 0 100.0%
Văn thư Lưu trữ 6 5 0 1 83.0%
Công tác Thanh nên 7 6 0 1 85.0%
Thi đua - Khen thưởng 8 8 0 0 100.0%
Tôn giáo, Tín ngưỡng 0 0 0 0 0.0%
Thanh tra 4 3 0 1 75.0%
Chính quyền địa phương 53 49 0 4 92.0%
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 6 5 0 1 83.0%
Tiền lương 91 71 0 20 78.0%
Cải cách hành chính 1 0 0 1 0.0%


TRANG CHỦ


Phản ánh, kiến nghị của
người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

Danh sách các tin nhắn phản ánh

Họ và tên : (*)
Địa chỉ : (*)
Email : (*)
Số điện thoại : (*)
Lĩnh vực :
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : (*)
Nội dung phản ánh, kiến nghị : (*)

Danh sách các cuộc gọi phản ánh

Tệp tin đính kèm : [Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, tif, rar, zip]
Mã xác nhận:
 
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Đặng Hữu Phước - ngày: 24/07/2020
Chế độ trợ cấp thôi việc cho viên chức
Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Bộ Nội vụ Kính nhờ Bộ Nội vụ hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của tôi như sau: Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 theo đó, việc giải quyết chế độ thôi việc đối với viên chức có sửa đổi, bổ sung. - Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12: Tại khoản 1 Điều 45, quy định chế độ thôi việc như sau: “1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”. - Căn cứ Luật số 52/2019/QH14: Tại khoản 6 Điều 2, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 45 Luật Viên chức như sau: “1. Viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm khi đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức, hết thời hạn của hợp đồng nhưng người sử dụng lao động không ký kết tiếp hợp đồng làm việc, viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”. (Khoản 4 Điều 29 Luật Viên chức số 58/2010/QH12: quy định: “Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày). Căn cứ vào các quy định nói trên, kể từ ngày 01/07/2020 viên chức (làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn) được hưởng trợ cấp thôi việc khi viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục và phải báo trước ít nhất 03 ngày. Tôi thắc mắc: Đối với các trường hợp viên chức (làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn) xin thôi việc kể từ ngày 01/07/2020 trở đi với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân bị bệnh (nhưng hồ sơ khám bệnh không thể hiện việc điều trị 06 tháng liên tục). Nếu được cấp thẩm quyền đồng ý cho thôi việc thì có được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định của Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 hay không? (trường hợp này không thấy nằm trong đối tượng được trợ cấp thôi việc cũng không nằm trong đối tượng không được trợ cấp thôi việc). Rất mong được sự giải đáp của Bộ Nội vụ. Tôi chân thành cám ơn.
Lĩnh vực: Tiền lương
Lữ Thị Hoa - ngày: 24/07/2020
Đề nghị hướng dẫn chi trả phụ cấp khi được giao phụ trách phòng
Nội dung kiến nghị: Tôi tên Lữ Thị Hoa, cán sự Phòng y tế huyện thuộc UBND huyện, tôi mới được Chủ tịch UBND huyện giao phụ trách phòng y tế huyện cho đến khi bổ nhiệm được người có đủ điều kiện làm lãnh đạo phòng. Khi làm bảng lương của đơn vị, kế toán đơn vị dự kiến chi trả chế độ phụ cấp cho tôi để làm bảng lương, tuy nhiên có 02 luồng ý kiến tham mưu cho rằng: Luồng ý kiến thứ nhất: Được hưởng phụ cấp chức vụ như trưởng phòng (0,3) và đóng BHXH đối với khoản phụ cấp này, căn cứ theo điểm d1, mục II, Thông tư của Bộ Nội vụ số 02/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức. Luồng ý kiến thứ hai: Không được hưởng phụ cấp chức vụ, chỉ hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc theo khoản d2 (Những người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc), điều 6, chương 2, Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nhưng không đưa ra được mức phụ cấp là bao nhiêu. Kính đề nghị được hướng dẫn, trả lời tôi có được hưởng phụ cấp chức vụ không, nếu có mức hưởng là bao nhiêu. Để các đơn vị cấp cơ sở có căn cứ để thực hiện đúng quy định. Xin chân thành cảm ơn!
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Huỳnh Tân Thành - ngày: 22/07/2020
Chính sách thu hút, ưu tiên trong tuyển dụng cán bộ tạo nguồn từ sinh viên có thành tích xuất sắc
Nội dung kiến nghị: Kính gửi Bộ Nội Vụ. Tôi có một số thắc mắc liên quan đến Chính sách thu hút, tạo nguồn, và ưu tiên trong việc tuyển dụng cán bộ từ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Cụ thể, tôi xin được trình bày vắn tắt như sau: tôi được giải nhì trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia (2014) và thủ khoa tốt nghiệp cấp THPT (2014). Sau khi được UBND tỉnh gửi đi đào tạo sư phạm bậc đại học ở nước ngoài (theo cử tuyển), tôi đạt tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. Trong danh sách cử tuyển được UBND tỉnh phê duyệt có nêu rõ khi tôi tốt nghiệp về sẽ được cơ quan trường THPT chuyên hệ công lập ở tỉnh tiếp nhận vào công tác không qua thi tuyển công chức. Tuy nhiên, khi tôi nộp đơn xin công tác theo đúng quy trình thì bị từ chối vì Sở Giáo dục nói tôi không còn thuộc dạng đặc tuyển nữa. (1) Nay, nếu tôi mong muốn nộp đơn vào trường THPT chuyên hệ công lập thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai để công tác theo đúng chuyên môn đào tạo sư phạm ban đầu của tôi, thì tôi sẽ được hưởng những ưu tiên nào theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và theo Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020? Đồng thời, để được ưu tuyên xét tuyển không qua thi tuyển viên chức-công chức, tôi phải hoàn thành những thủ tục, hồ sơ nào? (2) Nếu hợp đồng cử tuyển của tôi được ký kết trước khi những nghị định, chính sách mới được ban hành, thì hợp đồng ấy có bị hồi tố không? Kính mong Bộ Nội vụ giúp tôi giải đáp những thắc mắc trên!
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Lê Văn Việt - ngày: 22/07/2020
Hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về các điều kiện tuyển dụng công chức không qua thi tuyển
Nội dung kiến nghị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN KIẾN NGHỊ Hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về các điều kiện tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt Kính gửi: Bộ Nội vụ. Tôi tên là: Lê Văn Việt. Đơn vị công tác: Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông. Tôi có một số thắc mắc về các điều kiện để được tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt, kính đề nghị Bộ Nội vụ giải đáp: - Ngày 15/5/2008, tôi được tiếp nhận vào làm việc tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông và được bố trí làm việc tại Thanh tra Sở Giao thông vận tải thời điểm được tuyển dụng tôi đang có bằng Trung cấp. - Ngày 21/01/2009, tôi được Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông công nhận kết quả xét tuyển viên chức chức sự nghiệp của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tại thời điểm đó tôi vẫn đang có bằng Trung cấp. - Đến ngày 15/12/2019 tôi có bằng Đại học Luật, ngày 16/12/2019 tôi nộp hồ sơ xin thăng hạng viên chức cho Văn phòng Sở Giao thông vận tải nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét thăng hạng. Do đó, hiện nay tôi vẫn đang là viên chức, giữ ngạch cán sự, mã ngạch 01.004, hệ số lương 2.66 và đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đầy đủ. - Hiện nay, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông đang có nhu cầu xét tuyển công chức không qua thi tuyển cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải. Vậy tôi có một số thắc mắc như sau: 1. Bản thân tôi đã có thời gian làm viên chức đủ 05 năm (60 tháng) ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học trở lên theo khung năng lực vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông đã được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 19/11/2019, hiện tôi đang giữ ngạch cán sự, mã ngạch 01.004, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đầy đủ, đã có bằng đại học từ ngày 15/12/2019 và bản thân tôi phù hợp với vị trí tuyển dụng mà Sở Giao thông vận tải đang có nhu cầu vậy tôi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được xem xét tuyển dụng công chức không qua thi tuyển không? 2. Theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập mới là một trong các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức vậy Thanh tra Sở Giao thông vận tải có phải là đơn vị sự nghiệp công lập không? các trường hợp đang là viên chức làm việc tại Thanh tra Sở Giao thông vận tải có thuộc trường hợp tuyển dụng công chức không qua thi tuyển không? 3. Tại Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BNV đã quy định tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức: “Các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, bao gồm:” vậy tôi xin hỏi điều kiện có bằng tốt nghiệp đại học trở lên tại quy định nêu trên nghĩa là người được xem xét tuyển dụng chỉ cần có bằng đại học là đủ điều kiện hay buộc người được xem xét tuyển dụng phải có bằng đại học 05 năm trở lên mới đủ điều kiện để xem xét tuyển dụng? Người được xem xét tuyển dụng có cấn được xếp lương tương ứng với lương công chức ngạch chuyên viên hay không? Và thời gian được xếp lương tương ứng với lương công chức ngạch chuyên viên thì có cần đủ 05 năm không?. Kính đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm, giải đáp các thắc mắc của tôi, để bản thân có thể hiểu đúng hơn các quy định của pháp luật. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Lĩnh vực: Tiền lương
Nguyễn Thị Ngọc Ánh - ngày: 22/07/2020
Chế độ chuyển vùng đối với cán bộ giáo viên theo Nghị định 76
Nội dung kiến nghị: Tôi mong quý bộ trả lời sớm cho tôi một vấn đề sau: Theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu. Cơ quan tôi có 01 trường hợp cán bộ giáo viên nghỉ hưu vào ngày 01/7/2019. Vậy mức mức lương tối thiểu để tính chi trả trợ cấp chuyển vùng là 1.390.000đ hay 1.490.000đ? Tôi xin chân thành cảm ơn!
1 2 3 4 5 6   [7]   8 9 10 11 12 ...112

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn