Lĩnh vực Số câu hỏi Đã trả lời đúng hạn Đã trả lời quá hạn Chưa trả lời Tỷ lệ %
Tổ chức biên chế 68 47 0 21 69.0%
Công chức, viên chức 335 292 0 43 87.0%
Tổ chức phi chính phủ 4 4 0 0 100.0%
Văn thư Lưu trữ 6 5 0 1 83.0%
Công tác Thanh nên 7 6 0 1 85.0%
Thi đua - Khen thưởng 8 8 0 0 100.0%
Tôn giáo, Tín ngưỡng 0 0 0 0 0.0%
Thanh tra 4 3 0 1 75.0%
Chính quyền địa phương 53 49 0 4 92.0%
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 6 5 0 1 83.0%
Tiền lương 91 71 0 20 78.0%
Cải cách hành chính 1 0 0 1 0.0%


TRANG CHỦ


Phản ánh, kiến nghị của
người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

Danh sách các tin nhắn phản ánh

Họ và tên : (*)
Địa chỉ : (*)
Email : (*)
Số điện thoại : (*)
Lĩnh vực :
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : (*)
Nội dung phản ánh, kiến nghị : (*)

Danh sách các cuộc gọi phản ánh

Tệp tin đính kèm : [Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, tif, rar, zip]
Mã xác nhận:
 
Lĩnh vực: Tiền lương
BÙI THẾ QUANG - ngày: 04/05/2019
Tôi muốn tình nguyện lên miền núi phía bắc làm việc
Nội dung kiến nghị: Kính gửi Bộ Nội vụ, tôi tên là bùi thế quang, hiện tại đang làm chuyên viên tại phòng điều tra tài nguyên nước dưới đất thuộc liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền trung. Tôi muốn hỏi hiện tại bây giờ tôi có nguyện vọng lên vùng núi phía bắc cống hiến và làm việc, vậy hiện tại bộ có chính sách, đề án gì không ạ?
Lĩnh vực: Tổ chức biên chế
NGUYỄN LONG GIA - ngày: 04/05/2019
Phòng nội vụ huyện Thiệu Hóa không giải quyết chế độ theo nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015
Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Bộ Nội vụ Tên tôi là Nguyễn Long Gia, tôi có việc muốn kiến nghị và đề nghị Bộ Nội vụ giúp đỡ, giải quyết cho tôi, cụ thể như sau: Mẹ tôi tên là Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 08/10/1965, thường trú tại xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 13 năm 9 tháng tính đến ngày 30/3/2019 (thời điểm đại hội mặt trận tổ quốc xã nhiệm kỳ 2019-2024). Mẹ tôi nguyên là Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Thiệu Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019, đến nhiệm kỳ 2019-2024 mẹ tôi không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Thiệu Nguyên nữa. Sau kỳ đại hội, mẹ tôi có nguyện vọng làm việc đến tuổi nghỉ hưu nhưng do chính sách sát nhập cơ quan hành chính cấp xã của Thanh Hóa, huyện Thiệu Hóa sắp tới sát nhập, giảm số lượng các xã nên nên cơ quan quản lý không thể bố trí công việc cho mẹ tôi được. Chính vì vậy, Đảng ủy, UBND xã Thiệu nguyên đã làm tờ trình gửi huyện Thiệu hóa, tỉnh Thanh Hóa để mẹ tôi được hưởng chế độ theo nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội. Và, Mặt trận tổ quốc huyện Thiệu hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng đã ra thông báo cho mẹ tôi nghỉ việc từ 01/4/2019 và đề nghị huyện ủy, UBND huyện Thiệu hóa tạo điều kiện giải quyết chế độ theo nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ cho mẹ tôi. Sau đó huyện ủy cũng ra quyết định cho mẹ tôi nghỉ việc và hưởng chế độ theo quy định của pháp luật. Cán bộ Văn phòng UBND xã Thiệu Nguyên đã mang đầy đủ hồ sơ đề nghị hưởng chế độ theo nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ lên Phòng Nội vụ huyện Thiệu Hóa để làm thủ tục nhưng ông Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Thiệu Hóa bảo mẹ tôi không được hưởng chế độ theo nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ. Lý do đưa ra là do mẹ tôi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 20 năm nên chưa được hưởng chế độ. Tôi đã tìm hiểu và biết đến nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội. Nghị định này quy định rất rõ và cụ thể các trường hợp, trong đó tôi thấy mẹ tôi đáp ứng đầy đủ theo nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ vì các lý do sau: 1. Tại Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ở xã, phường, thị trấn. Mẹ tôi là Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xa Thiệu nguyên, đến thời điểm đại hội Mặt trận tổ quốc xã còn 19 tháng nữa là đủ 55 tuổi (tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với Nữ). Như vậy, mẹ tôi thuộc Phạm vi điều chỉnh của nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ 2. Tại điều 2: Đối tượng áp dụng Mẹ tôi thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008. Và không thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Như vậy mẹ tôi thuộc đối tượng áp dụng của nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ Sau khi đọc nghị định, tôi nhận thấy nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ quy định rất rõ các trường hợp được thể hiện tại Điều 3, Điều 4, và Điều 5 của nghị định. Mẹ tôi, mới đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 13 năm 9 tháng, chưa đủ 20 năm nên chưa đủ điều kiện nghỉ hưu và hưởng chế độ theo Điều 3 nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ Sau khi đại hội xong, mẹ tôi có nguyện vọng làm việc nhưng cơ quan quản lý không sắp xếp được công việc nên mẹ tôi được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo Khoản 1 Điều 4 nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ. Cụ thể được quy định tại Điều 5. Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu thuộc nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ. Trong thời gian công tác gần 24 năm qua nhiều công việc khác nhau, mẹ tôi đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhiều bằng khen, giấy khen và được nhân dân yêu quý. Tuy nhiên, trước đây do quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không như hiện tại nên mẹ tôi khi được làm chủ tịch phụ nữ mới được đóng BHXH bắt buộc, vì vậy mẹ tôi mới đóng được 13 năm 9 tháng. Chưa đủ để hưởng chế độ hưu trí, đây là thiệt thòi lớn cho mẹ tôi. Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ đã góp phần giải quyết chế độ cho mẹ tôi cũng như những cán bộ công tác tại địa phương tương tự. Đáng lẽ ra những người làm chính sách phải hiểu và giúp đỡ các trường hợp như mẹ tôi nhưng Phòng nội vụ huyện Thiệu Hóa lại không những không giúp đỡ mà còn không làm theo đúng quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến chế độ chính sách của cán bộ địa phương. Trên đây là phản ảnh của tôi về Phòng nội vụ huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Kính mong Bộ nội vụ, các cơ quan liên quan quan tâm, có văn bản đề nghị Phòng nội vụ huyện Thiệu hóa, tỉnh Thanh hóa giải quyết chế độ chính sách theo nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ cho mẹ tôi. Trân trọng cảm ơn!
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
HÀ THỊ NGỌC TRANG - ngày: 02/05/2019
Chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp
Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Bộ Nội vụ Hiện nay tôi đang công tác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. Tôi muốn hỏi ý kiến của Bộ về việc thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp hiện nay sẽ được thực hiện như thế nào. Vì theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ ban hành về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu ban hành Thông tư hướng dẫn về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa, thời gian ban hành là Quý IV năm 2018. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Bộ Nội vụ chưa ban hành văn bản hướng dẫn chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa. Vậy chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa sẽ được thực hiện theo văn bản hướng dẫn nào? Rất mong nhận được trả lời của Bộ Nội vụ. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Lĩnh vực: Chính quyền địa phương
NGUYỄN MINH GIÁM - ngày: 02/05/2019
Tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Đức Huệ tỉnh Long An.
Nội dung kiến nghị: Tôi đã đăng ký thi tuyển và đã trúng tuyển công chức cấp xã chức danh Phó Trưởng Công an xã Bình Thành huyện Đức Huệ tỉnh Long An vào năm 2016 đến nay (2019) vẫn chưa có quyết định tuyển dụng tôi vào làm, tôi đã nhiều lần làm đơn gửi đí các nơi như: UBND tỉnh Long An, Sở Nội vụ tỉnh Long An, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Long An, UBND huyện Đức Huệ, Huyện ủy Đức Huệ, Thanh tra huyện Đức Huệ, nhưng chưa có cơ quan nào giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đúng theo quy định của pháp luật, cụ thể như Điều 14 thông tư số 06/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn về chức danh tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. Tôi đề nghị Bộ Nội vụ xem xét giải quyết cho tôi đúng theo quy định của pháp luật, vì tôi trúng tuyển đã 03 năm nay mà chưa được tuyển dụng, không những bản thân tôi mà còn 03 người nữa chưa được tuyển dụng giống như tôi. Như vậy UBND huyện Đức Huệ làm như vậy có đúng theo quy định không? Kèm theo đơn đề nghị xem xét. Tôi cầu mong Bộ Nội vụ xem xét và giải quyết cho tôi càng sớm càng tốt. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Lĩnh vực: Tiền lương
MAI PHÚ CƯỜNG - ngày: 01/05/2019
Chế độ phụ cấp công vụ trong thời gian tập sự
Nội dung kiến nghị: Em nhờ Anh/Chị ở Bộ Nội vụ giải thích thêm về chế độ phụ cấp công vụ để có cơ sở trả lời cho các xã/thị trấn được phân công phụ trách trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Câu hỏi như sau: Theo hướng dẫn tại Công văn số 4425/BNV-TL ngày 05/9/2018 của Bộ Nội vụ, thì người được tuyển dụng làm công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội theo đúng quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ thì trong thời gian tập sự “được áp dụng phụ cấp công vụ”. Vậy người được tuyển dụng làm công chức tại UBND xã, phường, thị trấn theo đúng quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 06/2012/TT-BNV thì trong thời gian tập sự “có được áp dụng phụ cấp công vụ không?”. Nếu không được hưởng thì lý do tại sao? Em xin chân thành cảm ơn. Trả lời Anh/Chị gửi về địa chỉ Email: mpcuong.hct@dongthap.gov.vn
1... 81 82 83 84 85   [86]   87 88 89 90 91 ...105

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn