Lĩnh vực Số câu hỏi Đã trả lời đúng hạn Đã trả lời quá hạn Chưa trả lời Tỷ lệ %
Tổ chức biên chế 68 47 0 21 69.0%
Công chức, viên chức 335 292 0 43 87.0%
Tổ chức phi chính phủ 4 4 0 0 100.0%
Văn thư Lưu trữ 6 5 0 1 83.0%
Công tác Thanh nên 7 6 0 1 85.0%
Thi đua - Khen thưởng 8 8 0 0 100.0%
Tôn giáo, Tín ngưỡng 0 0 0 0 0.0%
Thanh tra 4 3 0 1 75.0%
Chính quyền địa phương 53 49 0 4 92.0%
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 6 5 0 1 83.0%
Tiền lương 91 71 0 20 78.0%
Cải cách hành chính 1 0 0 1 0.0%


TRANG CHỦ


Phản ánh, kiến nghị của
người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

Danh sách các tin nhắn phản ánh

Họ và tên : (*)
Địa chỉ : (*)
Email : (*)
Số điện thoại : (*)
Lĩnh vực :
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : (*)
Nội dung phản ánh, kiến nghị : (*)

Danh sách các cuộc gọi phản ánh

Tệp tin đính kèm : [Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, tif, rar, zip]
Mã xác nhận:
 
Lĩnh vực: Chính quyền địa phương
Vũ Thị Xuân Lộc - ngày: 12/10/2020
Chế độ nghỉ chờ hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP
Nội dung kiến nghị: Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP thì: “Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không bố trí được vị trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu”. Thực tế tại địa phương có trường hợp cán bộ nữ là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã, không đủ tuổi tái cử theo quy định (sinh ngày 20/6/1967), còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, tuy nhiên, trường hợp trên không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi (thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm). Vậy, trường hợp trên có thuộc đối tượng và đủ điều kiện để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP không?
Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Nguyễn Thanh Vinh - ngày: 12/10/2020
Khen thưởng khi công nhận Danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Bộ Nội vụ. Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ” “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” (gọi chung là Khu dân cư văn hóa). Hiện nay, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận chưa thực hiện thưởng tiền kèm theo khi công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm do vẫn còn vướng mắc giữa Bằng chứng nhận theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và Giấy công nhận theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP. Để có sự thống nhất ý kiến trong tổ chức thực hiện, Tôi xin hỏi Bộ Nội vụ quan tâm trả lời 02 nội dung liên quan đến công tác khen thưởng như sau: 1. Khi Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tặng danh hiệu và cấp "Giấy công nhận" Khu dân cư văn hóa hàng năm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP có được hưởng tiền thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 69 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP không (quy định này khi tặng Bằng Chứng nhận Khu dân cư văn hóa)? Nếu đã được hưởng tiền thưởng nêu trên thì các Khu dân cư này có được tiếp tục khen thưởng đạt danh hiệu 5 năm liên tục không ? 2. Hàng năm không được hưởng tiền thưởng theo khoản 1 (1,5 lần mức lương cơ sở) mà chỉ được Chủ tịch UBND huyện xem xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa trong năm 5 liên tục và kèm theo mức tiền thưởng 0,6 lần mức lương cơ sở theo Luật Thi đua, Khen thưởng có đúng theo quy định không ? Kính đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm hướng dẫn. Trân trọng cảm ơn!
Lĩnh vực: Tiền lương
Nguyễn Mạnh Trí - ngày: 09/10/2020
Xếp bậc lương công chức hết thời gian tập sự
Nội dung kiến nghị: Kính gửi Bộ Nội Vụ, Tôi là công chức đã hoàn thành thời gian tập sự 01 năm. Trong thời gian tập sự, Tôi được hưởng 85% bậc 2/9 (2.67) theo Quyết định của Cơ quan tôi ban hành với trình độ thạc sỹ. (có báo cáo Sở Nội Vụ về vấn đề này) Sau khi hoàn thành tập sự, cơ quan Tôi có làm công văn đề nghị bổ nhiệm ngạch, xếp bậc lương cho Tôi với ngạch chuyên viên (mã số ngạch 01.003), xếp lương bậc 2/9, hệ số lương 2.67. Tuy nhiên, Sở Nội Vụ lại ban hành quyết định xếp bậc lương cho Tôi với ngạch chuyên viên (mã số ngạch 01.003), xếp lương bậc 1/9, hệ số lương 2.34 với lý do yêu cầu tuyển dụng vị trí tôi là Đại học. (trong kỳ thi tuyển dụng công chức) Theo Điều 22, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ - Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. “Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng…..Theo Điều 23, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ - Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức,“Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản người hướng dẫn tập sự phải nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi cơ quan sử dụng công chức. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu của ngạch công chức đang tập sự thì có văn bản đề nghị cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương cho công chức được tuyển dụng”. Tôi với trình độ thạc sỹ đáp ứng phù hợp với yêu cầu tuyển dụng (vị trí tuyển dụng của tôi là Đại học Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tôi là Thạc sỹ xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp), cùng với đó Cơ quan Tôi cũng đã có công văn đề nghị xếp lương bậc 2/9, hệ số lương 2.67. Kính thưa Bộ Nội Vụ, Tôi có đủ điều kiện để được xếp lương bậc 2/9, hệ số lương 2.67?
Lĩnh vực: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
Nguyễn Văn Nghệ - ngày: 09/10/2020
Chứng chỉ quản lý cấp phòng
Nội dung kiến nghị: Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC và một số văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn khác. Xin hỏi ngoài các tiêu chuẩn quy định về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị thì đối với các tiêu chuẩn bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý gồm: Trưởng, phó trưởng khoa, phòng có bắt buộc phải có chứng chỉ quản lý cấp phòng không ạ. rất mong nhận được sự hướng dẫn của quý cơ quan.
Lĩnh vực: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
Huỳnh Vương Hiếu - ngày: 08/10/2020
Bổi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Nội dung kiến nghị: Tôi hiện là Trưởng phòng của 1 cơ quan quản lý nhà nước, đã được bồi dưỡng và được cấp Chứng chỉ kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở nhưng chưa có Chứng chỉ kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Hiện nay, cơ quan nội vụ yêu cầu điều kiện để được bổ nhiệm lại vị trí lãnh đạo phòng phải có Chứng chỉ kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Như vậy, trong trường hợp của tôi khi bổ nhiệm lại lãnh đạo phòng có sử dụng Chứng chỉ kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở thay Chứng chỉ kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng được không? Hay bắt buộc phải là Chứng chỉ kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Rất mong Bộ Nội vụ có ý kiến
1   [2]   3 4 5 6 7 ...118

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn