Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
Mã sms/voice 1561628668.2318 - ngày: 27/06/2019
Phản ánh qua đường dây nóng - Phản ánh qua SMS/Voice : Điện thoại 0962421666
Nhấn vào đây để nghe chi tiết
Mã sms/voice 1561038597.2278 - ngày: 20/06/2019
Phản ánh qua đường dây nóng - Phản ánh qua SMS/Voice : Điện thoại 0377386902
Nhấn vào đây để nghe chi tiết
Mã sms/voice 1561004744.2275 - ngày: 20/06/2019
Phản ánh qua đường dây nóng - Phản ánh qua SMS/Voice : Điện thoại 02438461734
Nhấn vào đây để nghe chi tiết
Mã sms/voice 1559783511.2231 - ngày: 06/06/2019
Phản ánh qua đường dây nóng - Phản ánh qua SMS/Voice : Điện thoại 0913390020
Nhấn vào đây để nghe chi tiết
Mã sms/voice 1559716872.2229 - ngày: 05/06/2019
Phản ánh qua đường dây nóng - Phản ánh qua SMS/Voice : Điện thoại 02543603603
Nhấn vào đây để nghe chi tiết
Mã sms/voice 1558834294.2193 - ngày: 26/05/2019
Phản ánh qua đường dây nóng - Phản ánh qua SMS/Voice : Điện thoại 0972991945
Nhấn vào đây để nghe chi tiết
Mã sms/voice 1558833041.2191 - ngày: 26/05/2019
Phản ánh qua đường dây nóng - Phản ánh qua SMS/Voice : Điện thoại 0972991945
Nhấn vào đây để nghe chi tiết
Mã sms/voice 1558753830.2189 - ngày: 25/05/2019
Phản ánh qua đường dây nóng - Phản ánh qua SMS/Voice : Điện thoại 0366301906
Nhấn vào đây để nghe chi tiết
Mã sms/voice 1557904849.2149 - ngày: 15/05/2019
Phản ánh qua đường dây nóng - Phản ánh qua SMS/Voice : Điện thoại 0949885226
Nhấn vào đây để nghe chi tiết
  [1]   2

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn