Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
Mã sms/voice 1561628668.2318 - ngày: 27/06/2019
Phản ánh qua đường dây nóng - Phản ánh qua SMS/Voice : Điện thoại 0962421666
Nhấn vào đây để nghe chi tiết
Mã sms/voice 1561038597.2278 - ngày: 20/06/2019
Phản ánh qua đường dây nóng - Phản ánh qua SMS/Voice : Điện thoại 0377386902
Nhấn vào đây để nghe chi tiết
Mã sms/voice 1561004744.2275 - ngày: 20/06/2019
Phản ánh qua đường dây nóng - Phản ánh qua SMS/Voice : Điện thoại 02438461734
Nhấn vào đây để nghe chi tiết
Mã sms/voice 1559783511.2231 - ngày: 06/06/2019
Phản ánh qua đường dây nóng - Phản ánh qua SMS/Voice : Điện thoại 0913390020
Nhấn vào đây để nghe chi tiết
Mã sms/voice 1559716872.2229 - ngày: 05/06/2019
Phản ánh qua đường dây nóng - Phản ánh qua SMS/Voice : Điện thoại 02543603603
Nhấn vào đây để nghe chi tiết
Mã sms/voice 1558834294.2193 - ngày: 26/05/2019
Phản ánh qua đường dây nóng - Phản ánh qua SMS/Voice : Điện thoại 0972991945
Nhấn vào đây để nghe chi tiết
Mã sms/voice 1558833041.2191 - ngày: 26/05/2019
Phản ánh qua đường dây nóng - Phản ánh qua SMS/Voice : Điện thoại 0972991945
Nhấn vào đây để nghe chi tiết
Mã sms/voice 1558753830.2189 - ngày: 25/05/2019
Phản ánh qua đường dây nóng - Phản ánh qua SMS/Voice : Điện thoại 0366301906
Nhấn vào đây để nghe chi tiết
Mã sms/voice 1557904849.2149 - ngày: 15/05/2019
Phản ánh qua đường dây nóng - Phản ánh qua SMS/Voice : Điện thoại 0949885226
Nhấn vào đây để nghe chi tiết
  [1]   2

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn